www.kna.cz www.kna.cz - 1 http://www.kna.cz/ cs frelich@netservis.cz (Martin Frelich) www.kna.cz http://www.kna.cz/admin/img/logo.jpg http://www.kna.cz/ 199 77 Tichá žena v domácnosti s kuráží válečníka (svátek 29. července) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2311 Svatá Marta Wang Luo Mandeová<br /> 1802–1861<br /> Čína<br /> Svátek: 29. července<br /><br /> Od žen, jako byla sv. Marta Wang Luo Mandeová, by nikdo nečekal, že budou utvářet dějiny. Narodila se v Číně do nekřesťanské rodiny a provdala se za nekřesťana. Když se ukázalo, že manželé nemohou mít děti, adoptovali dva synovce a vychovávali je na své zemědělské usedlosti. Chlapci si ale bohužel zvykli na divoký život a utráceli peníze svých adoptivních rodičů, dokonce i když matka zůstala po smrti otce sama. Marta věděla, že pro ně udělala, co mohla, a přestěhovala se do malé hospody za městem, kterou provozovala, aby se uživila. Vyráběla sandály, uklízela, vařila – zvláště dušené fazole, které byly mezi jejími známými vyhlášené – a byla ve svém životě naplněném tvrdou prací a přátelskými sousedy spokojená. Sun, 21 Jul 2024 20:41:00 GMT Jak číst symbolický jazyk knihy Zjevení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2310 Jedním z klíčů k výkladu knihy Zjevení je rozluštění jejích symbolů. V lidské komunikaci nám symboly umožňují předat to, co nelze říct napřímo. Naše nejcennější přesvědčení se vyjadřují v symbolických obrazech a činech. Stačí si připomenout kříž, vlajku, snubní prsten. Symboly na nás působí na hlubší úrovni, než je intelektuální porozumění. Není to pouhé sdělení informace, ale uchvacují nás a vyvolávají v nás silné emoce a přesvědčení. Zjevení není kniha kódů, ale symfonie obrazů. Důležité proto je, abychom při čtení zapojili také představivost. Pokusy vyjádřit obrazy a symboly logickým, věcným jazykem je připravují o jejich bohatý význam a působivost. Ke knize Zjevení bychom měli přistupovat spíše jako k uměleckému dílu než jako k matematickému problému. Výklad symbolického jazyka proto není ani tak racionální akt, jako spíše akt představivosti. Mon, 15 Jul 2024 20:28:00 GMT U Ježíše se někdy zapomíná na to, že měl přátele, u kterých si mohl odpočinout http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2309 U Ježíše se někdy zapomíná na to, že měl přátele. Většina z nás ví, že Ježíš měl apoštoly, že měl učedníky a že byly další osoby, které ho následovaly. Ježíš je v evangeliích často nazýván „mistrem“ nebo „učitelem“ a jeho vztah k lidem kolem něj byl často v těchto intencích. Řecké slovo pro učedníka (mathétés) znamená ten, kdo se učí. Ale jako zcela lidská osoba se zcela lidskou touhou po společnosti Ježíš také potřeboval a měl přátele. Jako každý jiný milující člověk měl pravděpodobně přátele z mládí, lidi, které znal ze svého dětství a dospívání v Nazaretě. Jako mladý dospělý se nepochybně přátelil s kolegy tesaři a místními řemeslníky. A během svého veřejného působení se těšil přátelství těch, u kterých si mohl odpočinout, odreagovat se a třeba si popovídat i o výzvách svého jedinečného poslání. Mon, 08 Jul 2024 20:15:00 GMT Hanobil Velkoněmeckou říši na svátek sv. Cyrila a Metoděje v roce 1940 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2275 Jan HAVELKA kněz královéhradecké diecéze<br /> farář v Lipnici nad Sázavou…<br /> * 10. května 1887, Smidary<br /> † 12. května 1942, Německý Brod, (nyní Havlíčkův Brod)<br /> Zemřel dva týdny před atentátem na Heydricha…<br /> Thu, 04 Jul 2024 22:00:00 GMT Objevit slovanskou spiritualitu je důležité nejen pro Slovany http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2076 Objevit slovanskou spiritualitu je podle Špidlíka důležité nejen pro Slovany samotné, ale pro celý svět. Navazuje tím na myšlenku, která má své kořeny už v době, kdy byli vysláni na Velkou Moravu Cyril a Metoděj. Papežové vytušili, že by tato nová síla – Slované – mohla být mostem mezi Východem a Západem. Tento prozíravý projekt se ale neuskutečnil, protože tehdejší Evropa, potažmo svět byl už příliš rozdělený, zejména na úrovni mentalit. A tak místo toho, aby Slované vytvořili svorník mezi Východem a Západem, stali se první obětí rozdělení. Špidlík byl ale přesvědčen, že spiritualita srdce, kterou považoval za nejvlastnější přínos Slovanů, nepozbyla nic na své aktuálnosti. Wed, 03 Jul 2024 22:00:00 GMT Špiónka a pašeračka v Božích službách (4.7.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2307 Blahoslavená Kateřina Jarrigeová<br /> Jak se z rozverné, nezbedné holčičky-šibalky stane světice? Tak, že z ní vyroste rozverná, nezbedná žena-šibalka, zvlášť když jsou její šprýmy namířeny na pronásledovatele církve.<br /> Blahoslavená Kateřina Jarrigeová byla nejmladší ze sedmi dětí chudých francouzských rolníků. Bylo to roztomilé dítě. Měla ráda legraci a nevinné škádlení. Když jí bylo devět let, začala pracovat jako služka, a ve třinácti se vyučila krajkářství. I když byly její dny naplněny prací, měla Kateřina vždycky čas tancovat, zvláště tradiční tanec bourrée. Sun, 30 Jun 2024 15:17:00 GMT A co na to manželka, když apoštol Petr odcházel za Ježíšem? (29.6.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2078 Sáro, tenhle chlapík má velkou moc a taky má plán. <br /> On nás z té bídy dostane. <br /> Ale na to potřebuje kolem sebe pár ranařů. <br /> Rozhodl jsem se, že všechno vsadím na něho. <br /> Slibuju ti, že se vrátím mocný a bohatý.<br /> Fri, 28 Jun 2024 22:00:00 GMT Jsem Petrovi vděčný, že zapřel Ježíše (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1666 Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát.<br /> Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost.<br /> A navzdory tomu si Petra zvolil Ježíš za následovníka.<br /> Thu, 27 Jun 2024 22:00:00 GMT Světice z dysfunkční rodiny: Svatá Markéta Baysová (Svátek: 27. června) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2305 Svatá Markéta Baysová nás může inspirovat skutečností, že pocházela z rodiny, kterou bylo těžké milovat, a že ji přesto milovala. Odehrávala se v ní různá dramata a pletichy, ale Markéta svou rodinu i tak milovala. Byli to nevděční lidé, ale ona je milovala. Bratr byl zločinec, ale ona ho milovala. Věděla, že jejich zlé jednání, jejich utrpení, jejich hněv a přezíravost ji nedefinují, a tak je milovala přes to všechno. Tue, 25 Jun 2024 09:55:00 GMT Ve škole v době komunistické totality (27.6.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2218 Začátkem padesátých let jsme měli uši u rádia, které všechny politické procesy vysílalo. Byly to hodně bolestné zážitky, působilo to na mě hrozně. Byl jsem malý kluk... Otec měl totiž mezi mnoha souzenými kněžími přátele a s matkou kolikrát i plakali. Vše bylo spojeno i s ohrožením: Kdy přijde řada na nás?<br /> (Den památky obětí komunistického režimu se připomíná 27. června) Sun, 23 Jun 2024 14:16:00 GMT Apoštolové zjistili, že po Ježíšově odchodu nejsou vyřešeny všechny otázky. A co s tím?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2304 Nedlouho po Kristově nanebevstoupení a seslání Ducha Svatého apoštolové zjistili, že ani těmito událostmi nejsou navždy vyřešeny všechny otázky těch, kdo uvěřili. Kolem roku 50 se proto sešli apoštolové v Jeruzalémě, aby uvážili, jaký postoj zaujmout k těm, kdo uvěřili v Krista jako pohané (Skutky apoštolů, kap. 15). Slova, kterými začínají pomyslné „dokumenty“ tohoto apoštolského koncilu, znějí takto: „Rozhodl totiž Duch Svatý i my…“ (Sk 15,28). Svědčí o tom, že si prvotní církev byla dobře vědoma jak mocné přítomnosti Ducha Svatého, tak i své vlastní odpovědnosti. Wed, 19 Jun 2024 17:41:00 GMT ´Horší´ sestra od Terezie z Lisieux. Proč se o ní zajmat? (+ 17. června 1941) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1974 Proč se zabývat životem Leonie Martinové, tělesně i intelektuálně méně obdařené než její sestry? Proč se zabývat „těžko zvladatelném dítětem“, které působilo svým nejbližším tolik trápení? Zabývat se nejméně nadanou Tereziinou sestrou Leonií Martinovou může leckomu připadat zvláštní. Její současníci říkávali o této třetí z pěti dcer Martinových z Lisieux, že je to takové „ošklivé kačátko“, a tak se nám často jeví i dnes. Boj této ženy, která musela ovládnout svou obtížnou, nepoddajnou povahu, však může být povzbuzením pro každého z nás... Sat, 15 Jun 2024 22:00:00 GMT Antonín z Padovy (13. června) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2157 Antonín zemřel 13. června 1231 odpoledne. <br /> Umíral se slovy „vidím svého Pána“ <br /> a byl pohřben v Padově. <br /> Současníci ho milovali <br /> pro jeho obětavé hlásání evangelia, <br /> starost o chudé<br /> a vlídnost k lidem. <br /> Tue, 11 Jun 2024 22:00:00 GMT Milovat někoho blízkého http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2274 znamená přijmout, <br /> že ho nikdy plně nepochopím, <br /> být ochoten se změnit, a tedy trpět, <br /> vzdát se něčeho pro něj.<br /> (Chiara Petrillo zemřela na rakovinu ve věku 28 let 13.6.2012). Tue, 11 Jun 2024 14:49:00 GMT Lidický farář Josef Štemberka se rozhodl vrátit do obce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2221 V roce 1941 se lidický farář Josef Štemberka definitivně rozhodl odejít do důchodu. Bylo mu již sedmdesát dva let a chtěl zemřít tam, kde to nejvíce miloval, ve své rodné Pecce. I přesto, že byla válka a okupace, pustil se se svou sestrou do stavby domu ve svém rodném městečku v Podkrkonoší. Oba sourozenci byli ubezpečeni, že do léta 1942 bude hotovo… Přišel však osudný 10. červen 1942. Fri, 07 Jun 2024 13:54:00 GMT Děláš si legraci Ježíši!?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2303 Musím se přiznat, že před návštěvou Svaté země jsem si myslel, že Genezaretské jezero, Galilejské jezero a Tiberiadské jezero jsou tři samostatné vodní plochy, a představoval jsem si, jak Ježíš vesele přechází od jedné k druhé.Bylo mnoho dalších věcí, které jsem o Svaté zemi nevěděl. Například to, jak je tam všechno blízko. Řada míst, kde Ježíš konal své zázraky, byla vzdálena od Kafarnaa pár kilometrů. Za jedno dopoledne se dá dostat od místa, kde Ježíš povolal první učedníky, přes to, kde rozmnožil chleby a ryby, až k místu, kde uzdravil ženu s krvotokem. Není divu, že se kolem Ježíše tísnily davy lidí. Nejenže dělal zázraky, ale konal je také v geograficky nevelké oblasti. Sun, 02 Jun 2024 07:40:00 GMT Německý farář – odpůrce nacismu - byl 30. května 1941 ubit nacisty http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2271 P. Augustin Lang je příkladem věrného křesťana a kněze, který se nezpronevěřil své víře a svému kněžskému poslání a statečně se postavil násilnému režimu s jeho lživou ideologií. Tue, 28 May 2024 22:00:00 GMT Chléb na cestu nocí... (Jan od Kříže) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1898 To věčné zřídlo <br> tajně uchovává<br> se v živém chlebu, <br> jenž nám život dává,<br> třebaže noc je... Mon, 27 May 2024 22:00:00 GMT Skaut, kněz a odbojář od Karvinné P. Józef ADAMECKI ( + 26.5.1944 ) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2270 Zastřelen 26. května 1944 v Osvětimi. <br /><br /> Z jeho strhujících kázání si spoluvězni uchovali v paměti mnohé úryvky: <br /> Nebojte se smrti! Buďte hrdí, že vám Pán Ježíš dopřál mučednickou smrt. (…)<br /> Mnozí s vás se nevrátí ke svým rodinám.<br /> Ty však, kteří se vrátí, prosím, aby se nemstili,<br /> ale aby odpustili svým mučitelům a katům – a aby pamatovali na to,<br /> co říkal Kristus: Milujte své nepřátele.<br /> Sat, 25 May 2024 08:01:00 GMT Příroda je knihou, která představuje a popisuje svého autora, Trojici http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2273 V Písmu najdeme mnoho příkladů údivu nad bohatstvím a krásou stvoření. Například v Jobovi nacházíme v řeči Elihuově hymnus na Boží vznešenost a jeho stvoření. Nebo třeba celý Žalm 104 je písní o divech a rozmanitosti tvorstva. A to tehdy lidé zdaleka neměli povědomí o tom, o čem víme dnes. Přitom stále více chápeme, jak všechno spolu nějak souvisí a je na sobě vzájemně závislé. Já v tom vidím zjevný otisk Nejsvětější Trojice. Thu, 23 May 2024 15:07:00 GMT Být nacistou, anebo katolíkem? Franz Jägerstätter, svátek 21.5. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2152 Rakouský sedlák a Franz Jägerstätter poznal jednoznačně<br /> naprostou neslučitelnost křesťanské víry se zločinným nacistickým režimem.<br /> Přestože si byl vědom důsledků svého jednání,<br /> odmítl na základě rozhodnutí vlastního svědomí <br /> nastoupit válečnou vojenskou službu pro Hitlera. <br /> Sun, 19 May 2024 22:00:00 GMT Ve mně je pramen Ducha Svatého http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1948 Na putování do hor si bereme s sebou vodu do polních láhví. Jedna láhev na celé dlouhé putování ale často nevystačí. Vlastně pokaždé nějak počítáme s tím, že narazíme na potůček, ze kterého si budeme moci vodu doplnit. A ještě krásnější je objevit průzračný pramen, ze kterého se můžeme napít rovnou. Fri, 17 May 2024 22:00:00 GMT Může souviset ekologie s Duchem Svatým? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2272 Ve vyznání víry říkáme: „Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života.“ Asi málokterý křesťan si tato slova Kréda spojí s ekologickou problematikou. A přece právě zde se ve slovech křesťanského vyznání víry zjevně rozkrývá univerzální rozměr, spojující křesťana se vším živým. Kniha Moudrosti říká, že „Duch Hospodinův naplňuje zemi; on, jenž všemu dává řád, zná každou myšlenku“. Duch Tvůrce je hybnou silou evoluční historie vesmíru. Za veškerým stvořením a životem stojí Duch Tvůrce. Příroda, vesmír, vše je naplněno Duchem a otevřeno jeho působení a také křesťan má být otevřen tomuto působení, nemá se uzavírat do sebe, ale být schopen vidět a ve víře prožívat skutečnosti neustále nové. Wed, 15 May 2024 17:57:00 GMT Abychom se nechali vést Božím Duchem, potřebujeme… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2281 Vnuknutí Ducha nemůžeme přijmout, <br /> pokud jsme nepružní,<br /> připoutaní ke svému vlastnictví,<br /> ke svým pojetím<br /> a představám. <br /> Sat, 11 May 2024 22:00:00 GMT Farář pláchnul http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1971 Farář zmizel! Jeho hospodyně říkala, že nejspíš odešel dnes v noci. Zanechal vzkaz, kde napsal, že už má všeho po krk a že mizí. Navíc odešel pěšky! Nevzal si auto ani mobil. Nedá se tedy zaměřit. Určitě si nepřeje, abychom ho vystopovali, syčák. V každém případě to vypadá na pořádné problémy. <br> Šéfredaktor místních novin obdařil první stránku pikantním titulkem: „Farář nám pláchnul“. Podtitulek shrnul celou aféru slovy: „Unaven farářováním vydal se za novým dobrodružstvím." Mon, 06 May 2024 22:00:00 GMT Nepředávat mladým lidem především ustrašenost a zajištěnost http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1975 Mnozí lidé zůstávají na vyšlapané stezce, později toho ale litují. Neodvažují vydat se novou cestou. Raději zůstávají na vyšlapané stezce, mají zkrátka strach vybočit ze zajetých kolejí. Vždyť by je přece mohlo potkat něco, co by je přinutilo opustit staré návyky a začít něco nového. Později si často stěžují, že nikdy nedosáhli svého životního vrcholu a neužili si krásné vyhlídky. Wed, 01 May 2024 22:00:00 GMT Kněz, který utekl nacistům i komunistům a říkalo se mu pistolník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2025 P. Bohuslav Burian († 29. dubna 1960, věznice Mírov) – brněnský kněz – prožil strhující životní příběh. Proslul tím, že převáděl přes hranice pronásledované, utekl nacistům z pochodu smrti a komunistům z leopoldovské pevnosti. Celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval lidem cestu ke svobodě i k Bohu. Neustále zářil vtipem a s neuvěřitelnou energií se věnoval práci s lidmi na okraji společnosti. Sun, 28 Apr 2024 22:00:00 GMT Ty jediný jsi sprchovaný, aneb Gloria http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1973 „Neboť ty jediný jsi sprchovaný!“ Tato slova ve skutečnosti slyší nejedno malé dítě v posledním verši hymnu Sláva na výsostech Bohu. I když jako dospělí dovedeme jeho slova vyslovit správně, možná ne zcela doceňujeme, co vlastně zpíváme. Sat, 27 Apr 2024 22:00:00 GMT Jaké máme priority? Co má být na prvním místě? Často nevíme http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1983 My lidé si ve svých životech často stanovujeme priority. <br /> A někdy jsme zmatení: Co má být na prvním místě? <br /> Často nevíme. Proč? Protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi! <br /> Kdybychom se měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým, <br /> nebylo by to tak obtížné.<br /> Mon, 22 Apr 2024 22:00:00 GMT Rozkoly se nevyhýbají ani místu smíření http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1987 Mnohokrát jsem si říkal, že to tu v Neratově budujeme jako poutní místo smíření, takže by tu měl být cítit pokoj. Ono se to ale vždy nedaří. Život víry ale není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě. Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích, které svět a život přináší. Wed, 17 Apr 2024 22:00:00 GMT Jak se asi cítil sv. Tomáš? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1941 Nevím, jestli Tomáš doopravdy věděl, oč žádá. Řada z nás by asi Ježíše spíš požádala, aby přišel a vzal nás do náruče nebo aby nás utěšil, aby zahnal naši bolest. Tomáš žádal, aby se mohl dotknout ran. Z těchto ran vytekla Ježíšova krev, aby nás zachránila a osvobodila. Fri, 12 Apr 2024 22:00:00 GMT Duchovní závěť papeže Benedikta XVI. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2302 To, co jsem dříve řekl svým krajanům, říkám nyní všem, kteří jsou v církvi svěřeni do mé služby: Stůjte pevně ve víře! Nenechte se zmást! Často se zdá, jako by věda – přírodní vědy na jedné straně a historické bádání (zejména exegeze Písma svatého) na straně druhé – dokázala nabídnout nezvratné poznatky, které jsou v rozporu s katolickou vírou. Wed, 10 Apr 2024 16:49:00 GMT Jak se Ježíšův strýček vydal na cestu do Emauz http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2062 Evangelista Lukáš pátral po podkladech pro své vyprávění velmi důkladně, jako málokdo jiný. Seznámil se s Ježíšovými příbuznými – pravděpodobně v letech 58 až 60 – a mohl tak zaznamenat i mnohé třeba i následující příběh o setkání ve vesnici jménem Emauzy. Podle nejstarší tradice byl jeden z těch dvou mužů Kleofáš - bratr Josefa z Nazareta (Ježíšův strýček). Jeho průvodce, jehož jméno Lukáš neuvádí, mohl být možná jeden z Kleofášových synů jménem Šimon – tedy Ježíšův bratranec a pozdější druhý jeruzalémský biskup. Jak lze usoudit z tohoto příběhu, Ježíš nevěnuje pozornost pouze svým apoštolům a učedníkům, ale i svým příbuzným. Nemají jen slepě věřit těžko uvěřitelným historkám. Mají zdravým rozumem přemýšlet o tom, co se píše v Písmu svatém, zkoumat souvislosti a v setkání s ním, živoucím Ježíšem, se dopracovat k jistotě: Bůh opravdu vzkřísil Ježíše z mrtvých! Thu, 04 Apr 2024 22:00:00 GMT Lidé dnes slepě věří lidem - kázal o Velikonocích během druhé světové války P. Zámečník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2301 Lidé, kteří opravdově nevěří v Krista,<br /> se buď oddávají trpně a tupě svému osudu,<br /> anebo skládají svou víru v člověka.<br /><br /> A tak vidíme, jak dnes lidé některým lidem slepě věří,<br /> skládají v ně víru jako v Boha,<br /> skládají do jejich rukou osud svůj a svých národů s pevnou vírou,<br /> že jim mohou zajistiti šťastnou budoucnost.<br /> Ovšem každá taková přílišná víra v člověka je těžkým omylem<br /> a přináší těžká zklamání. (…) Sat, 30 Mar 2024 22:00:00 GMT ´Nemám rád feminismus ani feministky…´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1999 "První den v týdnu, když začínalo svítat, šly ženy ke hrobu a nesly vonné masti, které předtím připravily." (Lukáš 24,1)<br><br> "Jsem muž, nemám rád feminismus ani feministky." Tato slova by dnes stačila k vyvolání ostré polemiky, já se však přes propast času obracím k vám – ženy, které jste šly o velikonočním jitru ke hrobu. Za vašich dob byly ženy úplně na okraji společnosti. Nikdo je nebral vážně, nikdo s nimi doslova nepočítal (dokonce i počty účastníků historických událostí zahrnovaly pouze muže). Sat, 30 Mar 2024 21:00:00 GMT Ježíš na křížové cestě potkává svou matku Marii http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2140 „K čemu tě mám přirovnat, k čemu připodobnit, jeruzalémská dcero, kdo ti přispěje, aby tě potěšil, panno, siónská dcero? Jak moře veliká je tvá pohroma, kdo tě má zhojit?“ (Pláč 2,13) Thu, 28 Mar 2024 21:00:00 GMT Milý Malchusi, tobě apoštol Petr usekl ucho… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1998 „Tu Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten služebník se jmenoval Malchus.“ (Jan 18,10) <br><br> ... Vcházíte do zahrady a začíná nepopsatelný mumraj. K tomu všemu se obrovitý rybář začíná ohánět krátkým mečem; čert ví, kde ho vzal. Než stačíš uskočit, cítíš závan vzduchu na tváři a vzápětí ostrou bolest. Křičíš – více úlekem než bolestí – a tiskneš si prsty k ráně, která silně krvácí. Ten blázen ti uťal ucho! ... Tue, 26 Mar 2024 22:00:00 GMT Jaké jsou symboly Velikonoc? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2143 V lidových tradicích a kultuře se Velikonoce často spojují s vajíčky a zajíčkem. Ke křesťanské tradici ovšem tyto symboly nepatří. Sun, 24 Mar 2024 23:00:00 GMT Maria služebnice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2068 Krátce před svou smrtí si Ježíš vzal lněnou zástěru, <br /> přepásal se a umyl apoštolům nohy. Řekl jim: <br /> „Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, <br /> a to právem: to skutečně jsem“ (Jan 13,14). <br /> „Syn člověka ale nepřišel, <br /> aby si nechal sloužit, ale aby sloužil …“ (Mk 10,45).<br /><br /> Ježíš jim také řekl, že žádný učedník <br /> nemůže být větší než jeho učitel. <br /> Jinými slovy: pokud chtějí být jeho skutečnými učedníky, <br /> musí „jeden druhému nohy umývat“. <br /> Maria je toho příkladem, příkladem skutečné učednice Páně. Sat, 23 Mar 2024 22:38:00 GMT Jidášovi se sevřel žaludek... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2056 Když Jidáš slyšel nadšené provolávání slávy Ježíšovi, trochu ho to uklidnilo. I on přece patří k Ježíšovi! O několik dní později se ho ale však znovu zmocnily pochybnosti. Při pohledu na mocné městské hradby Jeruzaléma se totiž Ježíš usedavě rozplakal a o tomto městě říkal: "Na tebe i na tvé děti přijdou dny, kdy tě tvoji nepřátelé srovnají se zemí, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň." Jidáše tato slova šokovala. Když viděl Ježíše tak slabého a bezmocného, svíral se mu žaludek. Wed, 20 Mar 2024 22:00:00 GMT Květná neděle - Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2057 Byli už blízko Jeruzaléma a zastavili se na okamžik u malé vísky na úbočí Olivové hory jménem Betfage. Ježíš poslal dva učedníky napřed s úkolem: „Jděte do té vesnice. Najdete tam oslici a vedle ní její hříbě. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby se vás někdo ptal, proč to děláte, řekněte: Váš Pán je potřebuje, ale hned je zase vrátí.“ Tak se splnilo, co napsal prorok Zachariáš: „Jásej a zpívej, Jeruzaléme! Podívej, přichází k tobě tvůj Král!<br /> Je spravedlivý a přináší pomoc. Pokojně jede na oslu, na osličím hříběti.“<br /> Sun, 17 Mar 2024 22:00:00 GMT Čistá láska se nehroutí pod obtížemi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2269 Čistá láska je schopna velkých činů<br /> a nehroutí se pod obtížemi a protivenstvími;<br /> jako je láska schopná překonat velké těžkosti,<br /> je také vytrvalá ve všedním,<br /> každodenním únavném životě. <br /> Wed, 13 Mar 2024 22:00:00 GMT Papež František (výročí zvolení 13.3.2013) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1296 Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na železnici, matka zůstala v domácnosti, celkem měli pět dětí. Jorge vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V jedenadvaceti letech se rozhodl pro kněžství a 11. března 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté učil literaturu a psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrněné v Santa Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. Kromě španělštiny mluví italsky a německy. Mon, 11 Mar 2024 22:00:00 GMT Jen jedno je třeba http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2300 Jen jedno je třeba: přijmout, že „Bůh mě tak miloval, že dal svého jednorozeného Syna, abych měl život“ (3,16). Pokud se ponořím do tohoto prostého janovského textu, tak asi zjistím, že v duchovním životě je skutečně třeba jen jedno: uvěřit v Boží lásku ke mně (1 Jan 4,16), čili přijmout Boží dar, Syna. Wed, 06 Mar 2024 22:00:00 GMT Může být stáří krásné? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2118 Řekl bych, že jak pro koho a jak kdy. Poznat starého člověka či manžele a vidět či zakusit jejich vzájemnou lásku a dobrotu je krásné. Být svědkem stárnutí člověka, kterého dlouho známe a máme ho rádi, může být ale obtížné. Tam se nám jeho stáří třeba nelíbí a my mu jakoby nechceme dovolit, aby zestárl. To bývá problém dospělých dětí stárnoucích rodičů. Chtěli by mít rodiče stále „v plné parádě“. Jenže oni potřebují být milováni i při svém stárnutí. Je třeba nám, stárnoucím a starým, dovolit stárnout – a přitom nás neposílat na smetiště. Protože když nás pošlete na to smetiště, může být naší obranou, že se budeme stále stavět jako mladí. Nebudeme sami sebou. A to není nakonec pro nikoho dobré. Fri, 01 Mar 2024 22:00:00 GMT Velikonoce jsou původně zemědělský svátek. Proč si je připomínat v postní době? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2299 Velikonoce, původně zemědělský svátek přejití od zimních k jarním pastvinám, dostávají ve Starém zákoně náplň novou (přejití z egyptského otroctví do svobody), a ještě hlubší v Novém zákoně (přejití z otroctví starého člověka ke svobodě dítěte Božího, přejití ze života starého k novému). A proč si připomínat smysl Velikonoc v postní době? Thu, 29 Feb 2024 10:00:00 GMT Jaký má smysl předvádět křížovou cestu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1995 Snad v každém katolickém kostele visí na zdi křížová cesta. <br /> Jaký má smysl předvádět Křížovou cestu v kostelích dnes, <br /> a to od Aljašky po Kapské město? <br /> O co v ní jde? <br /> Sun, 25 Feb 2024 22:00:00 GMT Události po roce 1948 v naší vlasti nepřišly jako blesk z nebe… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2228 V roce 1945 z nás bylo sňato německé jařmo, ale začala se na obzoru rýsovat reálná podoba jařma jiného. O skutečných cílech některých skupin v našich národech nemohlo být sporu, události nenechávaly nikoho na pochybách. Politikové však, opojeni vítězstvím nad Hitlerem, doslova spali. Thu, 22 Feb 2024 22:00:00 GMT Jak si papežové vybírají jméno? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2254 Od roku 533 se papežové vzdávají jmen, která dostali při narození, a přijímají jméno nové. Například kardinál Joseph Ratzinger se stal papežem Benediktem XVI., nebo Jorge Mario Bergoglio přijal jméno František. Změna jména ukazuje, že zastávají důležité a význačné postavení. Tue, 20 Feb 2024 22:00:00 GMT Apoštol Petr nebyl sketa (svátek Stolce sv. Petra 22.2.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1988 Je mi blízký svatý Petr, který byl nadšený pro Krista, zbrklý, někdy myslel rukama. Byl to normální prostý člověk. Pomáhá mi to bojovat se svými chybami a uvědomovat si, že i přes své nedostatky můžu být prospěšný. Mon, 19 Feb 2024 22:00:00 GMT Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1271 Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát. Sat, 17 Feb 2024 22:00:00 GMT Jak prožít postní dobu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2297 Spolu s adventem je postní doba silným liturgickým obdobím, protože silněji než jiná období burcuje k obrácení. Většina věřících proto usiluje o změnu, ať už chvilkovou, nebo trvalou. Není to však tak snadné, jak praxe ukazuje. Wed, 14 Feb 2024 22:00:00 GMT Biblické texty Popeleční středy jsou velmi úderné http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2296 Biblické texty Popeleční středy jsou velmi úderné: není divu, vždyť udávají tón celé doby postní. Každé čtení má svůj vlastní akcent. Joel klade důraz na roztržení srdce neboli na vnitřní zkroušenost projevenou pláčem. Pavel vyzdvihuje moment smíření a evangelium tři klasické prostředky obrácení: zbožnost, sebezápor a skutky milosrdenství. Mon, 12 Feb 2024 22:00:00 GMT 14. února - sv. Valentin z Terni http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1029 Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. Prameny, které uvádějí tohoto světce, jsou různé. Nejstarším je Jeronýmské martyrologium (seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku, pozn. red.) sepsané v době mezi první polovinou 5. století a první polovinou století následujícího. Sun, 11 Feb 2024 22:00:00 GMT O Popeleční středě překračujeme práh postní doby http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2131 O Popeleční středě <br /> překračujeme práh postní doby, <br /> čtyřicetidenního období, <br /> které prožíváme v duchu obrácení a návratu k Bohu. <br /> Fri, 09 Feb 2024 22:00:00 GMT Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria mohla v Lurdech a kdekoliv jinde zjevovat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2207 Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria v Lurdech a kdekoliv jinde mohla zjevovat. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný! Vyrůstal jsem v protestantském prostředí a o Lurdech jsem skoro nic nevěděl. O tomto poutním místě v jižní Francii jsem cosi slyšel ještě ve škole. Údajně se tu Panna Maria v roce 1858 ukázala mladé dívce jménem Bernadetta a následovaly zázraky a uzdravení. Přibližně toto jsem si pamatoval a stavěl jsem se k tomu skepticky. Zdálo se mi divné, že by se Panna Maria mohla zjevit. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný! Fri, 09 Feb 2024 22:00:00 GMT 11.2. svátek Panny Marie lurdské http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2045 Lurdy jsou především místem modliteb. Pokaždé, když se Bernadeta vrátila k Massabielle, poklekla, pokřižovala se a modlila se růženec. Byla to modlitba zvláštní a záměrná. Nejdůležitější poselství, jež vizionářka při zjeveních obdržela, byla výzva k pokání a modlitbě za hříšníky. Paní řekla: „Pokání, pokání, pokání! Modlete se za obrácení hříšníků. ....“ Lurdy se tudíž také stávají místem obrácení. Tato výzva k obrácení je jádrem lurdského poselství – nejen osobního obrácení, ale i obrácení uvnitř samotné církve. K tomu, aby člověk činil řádné pokání, musí doopravdy změnit své srdce a odvrátit se od předchozích způsobů. Panna Maria vyzývá všechen lid k modlitbě a k pokání. A v odpověď na tuto výzvu se velké množství lidí navrací z Lurd s „novými srdci“. Wed, 07 Feb 2024 15:47:00 GMT Pozadí nečekaného odstoupení papeže Benedikta XVI.(11.2.2013) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2298 Benedikt měl původně v plánu oznámit svou abdikaci v závěru vánoční audience pro římskou kurii, která se toho roku měla konat 21. prosince, a za poslední den svého pontifikátu stanovil 25. leden 2013, svátek obrácení svatého Pavla. Tak mi to v polovině října oznámil, a já mu odpověděl: „Svatý otče, dovolte mi poznámku: Pokud to tak uděláte, tento rok nebudou žádné Vánoce, ani ve Vatikánu, ani nikde jinde. Bude to, jako by kvetoucí zahradu přikryla vrstva ledu.“ 11. října 2012, v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, začínal Rok víry, který měl končit 24. listopadu 2013. Při té příležitosti papež Benedikt začal psát encykliku o víře. Kromě toho v té době pracoval na korekturách své knihy o Ježíšově dětství, která měla vyjít 16. listopadu 2012. Když jsme se s kardinálem Bertonem bavili o jejím obsahu, došli jsme společně k závěru, že jsme ho sice ve věci abdikace nedokázali přemluvit – ačkoli jsme podnikli všechno možné –, ale že se chceme přinejmenším pokusit přimět ho, aby odložil rozhodnutí na následující rok. Benedikt chápal naše důvody a nakonec se rozhodl pro 11. února, kdy se ve Vatikánu slaví den uzavření Lateránských úmluv mezi Itálií a Svatým stolcem. Sat, 03 Feb 2024 22:00:00 GMT sv. Blažej (Blasius) 3.2. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2294 Památka sv. Blažeje se slaví 3. února, kdy je možné udílet tzv. svatoblažejské požehnání... Wed, 31 Jan 2024 22:00:00 GMT Co symbolizují svíčky? (2.2. Hromnice - svátek Uvedení Páně do chrámu) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2126 Občas nás přepadá strach z nebezpečí, samoty, odmítnutí nebo zranění. <br /> Svíčka vydává světlo, které zahání temnotu. <br /> Podobně i Boží láska zahání temnoty, <br /> které cítíme v sobě. <br /> Láska zahání strach, <br /> podobně jako světlo zahání tmu.<br /> Svíce je působivý symbol Božího světla, <br /> které září do temnoty. <br /> Tue, 30 Jan 2024 22:00:00 GMT 28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=226 (*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Fri, 26 Jan 2024 22:00:00 GMT Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1261 Svátek obrácení svatého Pavla (25.1.)<br /> Před svým obrácením nebyl Pavel v žádném případě vzdálen Bohu a jeho Zákonu. Naopak, byl pravověrným Židem, až fanaticky věrným předpisům Zákona. Ve světle setkání s Kristem však pochopil, že se tím snažil prosazovat jen sám sebe a svou vlastní spravedlnost a že s celou svou spravedlností žil jenom sám pro sebe. Pochopil, že je zcela nevyhnutelné změnit zaměření svého života. A toto nové zaměření vyjádřil ve slovech: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Mon, 22 Jan 2024 22:00:00 GMT Jak snášet ty, kdo jsou k nám nelaskaví? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2253 Ach můj Ježíši,<br /> jak je těžké snášet utrpení toho druhu,<br /> kdy je k nám někdo nelaskavý,<br /> a dělá nám něco nepříjemného. Fri, 19 Jan 2024 16:37:00 GMT Ekumenický rozměr katecheze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2252 Církev, ze své podstaty dialogická, je obrazem Boží Trojice a je vedena Duchem Svatým; proto je bezpodmínečně povinna podporovat jednotu všech Kristových učedníků. Stejně jako všechny ostatní její aktivity má i katecheze ze své podstaty v důsledku hnutí podněcovaného Duchem Svatým ekumenický rozměr, který katolickou církev nutí hledat společně s ostatními církvemi nebo křesťanskými denominacemi dokonalou jednotu, kterou si přeje Pán, založenou na křtu, Písmu svatém, společném dědictví víry a zejména dnes i na intenzivní zkušenosti společného mučednictví. Mon, 15 Jan 2024 15:32:00 GMT Která kniha ovlivnla sv. Terezii z Avily? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2293 V době mých vnitřních temnot mi doporučili ke čtení <a href="https://eshop.cirkev.cz/knihy/vyznani_993">Vyznání</a> svatého Augustina. Považuji to za řízení Boží prozřetelnosti, protože jsem je nejen nehledala, ale ani jsem nevěděla, že existují. Svatého Augustina si velmi vážím: především proto, že klášter, kam jsem byla dána na vychování, patřil jeho řádu, a pak protože byl hříšníkem. Wed, 10 Jan 2024 22:00:00 GMT Uvařte si jednouduchou a skvělou mrkvovou polévku se zázvorem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2291 Pokud po Vánocích přemýšlíte o nějakém jednoduchém receptu<br /> a zároveň se chcete v sychravých dnech zahřát, <br /> zkuste třeba jeden z osvědčených receptů <br /> sestry Vojtěchy z Nepomucena.<br /> Sat, 06 Jan 2024 22:00:00 GMT Hvězdopravci se přicházejí poklonit Ježíšovi (6.1.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2041 „Hvězdopravci“, které zmiňuje evangelista Matouš ve svém vyprávění, byli vědci, kteří pozorovali pohyb nebeských těles, vypočítávali jej a zaznamenávali do astronomického kalendáře. Jedna proslulá hvězdárna se například nacházela na břehu řeky Eufratu severně od Babylónu ve slunečním chrámu v Sipparu. Tam byl pro rok 7 před Kristem vypočítán velkolepý a nesmírně vzácný nebeský úkaz: trojité setkání (konjunkce) planet Jupiter a Saturn v souhvězdí Ryb. Planety se na obloze objevovaly tak blízko sebe, že působily dojmem jediné nápadně veliké hvězdy. Jupiter byl tehdy považován za hvězdu králů a Saturn za hvězdu židovského národa. Proto si učenci mohli vyložit nebeský úkaz následovně: „V zemi Židů se narodí vládce světa.“ Wed, 03 Jan 2024 22:00:00 GMT Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1921 V Jeruzalémě se o ničem jiném nehovořilo:<br> „Prý se narodil židovský král…“<br> „A kdo to říká?“<br> „Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd.“ V chrámu si to šeptali kněží a obchodníci, rabíni pátrali ve svých knihách a hledali stopu, která by jim pomohla najít ono dítě, pastýři se svými stády roznášeli zprávu v sousedních národech, vždy nedůvěřiví rolníci se dívali úkosem na nebe, zdali tam i oni náhodou nespatří hvězdu, a dokonce i celníci zapomněli na chvíli na svou práci výběrčích, aby se poptali, kdo může být onen tak obávaný a očekávaný král. Tue, 02 Jan 2024 22:00:00 GMT Buď vítán, nový roku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2248 Buď vítán, nový roku.<br /> Děkuji Ti, Pane, již předem za všechno,<br /> co mi Tvá dobrota sešle. <br /> Sun, 31 Dec 2023 22:00:00 GMT Křesťan si nemusí nechat dělat horoskop, aby viděl do budoucnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2117 Křesťan si nemusí nechat dělat horoskop, aby viděl do budoucnosti. Neví, kam kráčí, ale je veden. Jsme muži a ženy, kteří kráčí za příslibem, směřují k setkání, jdou za příslibem – do země, kterou máme obdržet jako dědictví. Fri, 29 Dec 2023 22:00:00 GMT Modlitba za rodinu (Jan Pavel II.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2080 Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,<br /> Otče, který jsi láska a život,<br /> učiň, aby se každá lidská rodina na zemi<br /> stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy<br /> a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,<br /> skutečným chrámem života a lásky pro generace,<br /> které se neustále obnovují.<br /> Wed, 27 Dec 2023 22:00:00 GMT Píšu vám, milí pastýři od Betléma http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2201 ... Nebyli jste žádní prostomyslní chudáčci, jinak by vám těžko někdo svěřil svá stáda. Byli jste typickými příslušníky národa kočovných pastevců, vědomi si své odpovědnosti i ceny. Nemohli jste se – daleko od vesnic a měst – spoléhat na cizí pomoc, museli jste se umět rychle a správně rozhodovat. Mnohdy vám nezbylo než se zbraní v ruce vystoupit na obranu proti dravé zvěři i lidským zlodějům. Vaše ruce, tváře i způsoby byly hrubé, zcela cizí umělé hladkosti městských obchodníků a farizeů. Spali jste na zemi, pod nebem plným hvězd, – a vzhlíželi jste k němu. Sat, 23 Dec 2023 22:00:00 GMT Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1920 Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce. Thu, 21 Dec 2023 22:00:00 GMT Zjevuje se mocný Bůh skrytý v malém dítěti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2247 Čas se naplnil. <br /> Zjevuje se mocný Bůh<br /> skrytý v malém dítěti.<br /> Viditelný je čistým srdcem.<br /> Těm, kteří jej přijali,<br /> dává moc<br /> stát se Božími dětmi.<br /> Tue, 19 Dec 2023 16:24:00 GMT Dopis hostinským, kteří nechtěli ubytovat Marii s Josefem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2196 <i>Porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a uložila ho do jeslí, protože ve světnici neměli dost místa. (Bible Lukáš 2,7).</i><br><br> Vážení provozovatelé hostinských zařízení v Betlémě, <br> je tomu už drahně let, co jste ve svých domech nenašli místo pro mladý poutnický pár, který nakonec musel vzít zavděk nouzovým přístřeším ve chlévě. Ano, už si na ten nešťastný případ vzpomínáte: byl to jakýsi nazaretský tesař se svou ženou, která očekávala narození prvního dítěte. Ještě ji vidíte, jak sedí na oslu, ztrápená úmornou cestou a nadcházejícími porodními bolestmi. Kolik jen jste od té doby zaslechli výčitek; od sousedů i vlastního svědomí… Nechci k nim přidávat další. Spíše bych vám chtěl sdělit, že VÁS CHÁPU, a obhájit vaše jednání. Sat, 16 Dec 2023 22:00:00 GMT Jak trochu napodobovat Boha: vytvářet pokoj http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2106 Advent je nezbytná příprava na příchod Pána, který je Knížetem pokoje. Pokoj je stále v pohybu, nikdy nestojí. Přináší plody, začíná v duši, šíří se ven a opět se vrací do duše. Vytvářet pokoj znamená tak trochu napodobovat Boha, který se s námi smířil a odpustil nám, když poslal svého Syna, aby zjednal pokoj a byl Knížetem pokoje. Wed, 13 Dec 2023 22:00:00 GMT Uvařte si Kuřecí straccetti na zázvoru a citronu, dle receptu sestry Vojtěchy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2290 Nabízíme vám oblíbený recept na kuřecí straccetti na zázvoru a citronu od oblíbené kuchařky sestry Vojtěchy z koleje Nedpomunecum v Římě. Sat, 09 Dec 2023 17:44:00 GMT Maria nevedla pohodlný život (8.12.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2107 Neposkvrněné početí Panny Marie<br /> Ciírkev skládá Marii poklonu a nazývá ji Tota ipulchra, „Celá krásná“. <br /> Její mládí netkví ve věku ani její krása nespočívá v zevnějšku. <br /> Jak ukazuje evangelium, Maria nevyniká vnějším dojmem – <br /> - pocházela z prosté rodiny, žila skromně v Nazaretě. <br /> Nebyla slavná – ani když ji navštívil anděl, nikdo se to nedozvěděl, <br /> na místě tehdy nebyl žádný reportér. <br /> Blahoslavená Panna nevedla pohodlný život, <br /> ale prožívala starosti a znepokojení, <br /> a když „od ní anděl odešel“ (Lk 1,38), problémy ještě přibyly. <br /> Wed, 06 Dec 2023 22:00:00 GMT 6. prosince - sv. Mikuláš http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=560 Mikuláš, světec patřící k těm z křesťanského prostředí nejznámějším, se narodil kolem roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše svým biskupem. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby z nadšení lidu byla pověst světce lásky. Sun, 03 Dec 2023 22:00:00 GMT Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2289 Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry <br /> a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za zachování demokracie. <br /> Za to byl komunistickým režimem odsouzen k 11 letům za velezradu. <br /> Po vynesení rozsudku začal v soudní síni zpívat Te Deum. <br /> Zemřel 3. prosince 1954 ve vězeňské nemocnici v Brně.<br /> Sat, 02 Dec 2023 17:19:00 GMT Čím víc se Vánoce blížily, tím zahuštěnější se zdál Alici její denní rozvrh http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2288 Čím víc se Vánoce blížily, a nyní už byly skutečně na dohled, tím zahuštěnější se zdál Alici její denní rozvrh. Sice dost věcí už zvládla zařídit, například dárky už byly nakoupené a zabalené, cukroví upečené, ale přece jen zbývalo ještě pár sousedských restů. Slíbila paní Novotné koupit světýlka, aby její ponurý byt získal trochu vánočnější atmosféru, a tak se dvěma krabicemi světýlek zazvonila u dveří do bytu staré paní. Všimla si, že vánoční dekorace paní Novotné už „prosákly“ i za dveře. Pověsila na ně věneček z umělého jehličí ozdobený červenými kuličkami a postříbřenými šiškami. V chabém osvětlení domovní chodby to vypadalo docela hezky. Sun, 26 Nov 2023 09:50:00 GMT Ježíš Kristus kraluje z kříže http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1196 Poslední neděli liturgického roku slavíme svátek Ježíše Krista, Krále celého stvoření. Vyvstává otázka, jak je to s Ježíšovou královskou důstojností. – Jedná se o důstojnost toho, kdo až do konce miluje, odpouští, usiluje o společenství s lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to panování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, jak s oblibou říkávali církevní otcové. Nezapomínejme na to, že až když visel na kříži, byl nad jeho hlavu zavěšen nápis „židovský král“. Thu, 23 Nov 2023 22:00:00 GMT Budeš se cítit osamělá http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2268 Ježíš mi řekl: Dokonce i mezi řeholními sestrami<br /> se budeš cítit osamělá<br /> a tehdy věz, že chci, <br /> aby ses těsněji spojovala se mnou.<br /> Wed, 22 Nov 2023 22:00:00 GMT C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1449 C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Léta studií a na počátku své kariéry byl C. S. Lewis přesvědčeným ateistou. Od křesťanské víry se odvrátil jako adolescent a kontakty s církví zůstávaly zpřetrhány až dlouho do jeho dospělosti. Osobní zkušenost s 1. Světovou válkou, následný válečný stres, bolestivá zranění, ani odloučení od lidí, které miloval, jej nedokázaly přimět, aby znovu obrátil své srdce k Bohu. Sun, 19 Nov 2023 22:00:00 GMT Když Ježíš na kříži zvolal: „Žízním,“ mysleli si, že žízní po vodě (Matka Tereza) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2287 „Dát pít žíznivým.“ Tento skutek milosrdenství v životě Matky Terezy rezonoval zvláštním způsobem. Ježíšovo zvolání z kříže: „Žízním“ (Jan 19,28) totiž výstižně shrnuje její výzvu uhasit nekonečnou žízeň Ježíše visícího na kříži a žíznícího po lásce a duších. Setkání s žíznícími jí pak stále znovu připomínalo tuto výzvu a zároveň ji stále novým způsobem vybízelo, aby reagovala nejprve na bezprostřední potřebu ubožáka před sebou, ale také aby mystickým způsobem utišila žízeň Ježíše, který ji skrze tuto osobu – ve „znepokojivém převleku chudých“ – prosil: „Dej mi napít“ (Jan 4,7). Fri, 17 Nov 2023 15:08:00 GMT Spoutanýma rukama pokřtil komunistu - v nacistickém vězení: P. Josef Jílek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2286 Josef Jílek pocházel z rolnické rodiny, která žila v obci Výheň, ležící asi šest kilometrů severně od Kaplice. V jedenácti letech (1919) začal studovat na českém státním gymnáziu v Českých Budějovicích. Nemohl přitom tušit, jak heslo zakladatele tohoto gymnázia, českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka, „Bůh, církev, vlast“ bude velmi výrazně určovat i jeho vlastní život. Sat, 11 Nov 2023 22:00:00 GMT Svatý Martin Božím vojákem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2192 Svatý Martin vypráví: V armádě jsem sloužil už řadu let, ale po příhodě s žebrákem jsem začal tušit, že se má důstojnická kariéra blíží ke konci. Naše jednotka se přesunula na severní hranici, protože Římskou říši napadli barbaři. Schylovalo se k bitvě a císař Julián shromáždil vojsko. Thu, 09 Nov 2023 22:00:00 GMT Když jsem byl římským vojákem, potkal jsem jednou žebráka (sv. Martin) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2186 Stal jsem se vojákem. Dnes bychom řekli důstojníkem. Měl jsem dokonce i svého otroka, který byl zároveň mým nejlepším kamarádem. V roce 335 dorazila naše vojenská jednotka do města Amiens. Nechci, aby mé vyprávění bylo jednotvárné. A tak nechám promluvit svého dobrého přítele Sulpicia Severa: Mon, 06 Nov 2023 14:55:00 GMT Modlitba za umírajícího http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2184 Když se zdá, že nastává chvíle odchodu, <br /> a je-li umírající připraven na smrt jako křesťan, <br /> může se někdo z přítomných pomodlit <br /> některé následující modlitby:<br /> Tue, 31 Oct 2023 22:00:00 GMT Modlitba za blízké zemřelé http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2185 Modlitba za zemřelé rodiče<br /> Bože, ty jsi nám přikázal ctít a milovat otce a matku;<br /> vyslyš mé modlitby za mé zemřelé rodiče.<br /> Odevzdávám je do tvé náruče<br /> a odpouštím jim vše, čím se snad ze slabosti proti mně provinili.<br /> Odplať jim za všechno dobré, co mě i druhým prokázali<br /> a ve svém milosrdenství jim odpusť,<br /> čím se provinili proti tobě a bližním.<br /> Dej, abych je jednou mohl(a) znovu vidět<br /> v radosti a jistotě, že už nikdy nebudeme od sebe odloučeni<br /> a že všichni najdeme u tebe věčný domov.<br /> Skrze Krista, našeho Pána. Amen. <br /> Thu, 26 Oct 2023 22:00:00 GMT Jak by mohla vypadat smrt a onen svět? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1977 Když přemýšlím o tom, jaký by mohl být onen svět, obracím se pomocí analogie k úžasné ukázce Božího milosrdenství v podobenství o marnotratném synu (srov. Lk 15,11–24). Máme tu židovského chlapce, který spáchá dva z nejhorších možných hříchů – prohýří otcovo dědictví a je na tom tak bídně, že by vzal zavděk i jídlem pro vepře. Pak se rozhodne jít domů a usmířit se s otcem. Myslím, že tak bude vypadat smrt, poslední cesta, pro každého z nás. Sun, 22 Oct 2023 22:00:00 GMT Litoměřický seminář a Karel Hynek Mácha http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2240 Nastoupil jsem do prvního ročníku litoměřického semináře. Po slavnostním zahájení akademického roku jsem se první říjnovou neděli s ostatními bohoslovci vypravil na Radobýl. Přibližne 120 let přede mnou byl v Litoměřicích advokátním koncipientem Karel Hynek Mácha. V neděli 23. října 1836 také došel na kopec Radobýl a posadil se u tří křížů. Vytáhl z kapsy papír a tužku a začal psát svou poslední báseň. Dole ve městě vyšlehl plamen. Mladý básník se nerozpakoval. Běžel do města k hořícímu ohni... Thu, 19 Oct 2023 15:11:00 GMT Jak malá rybka hledala oceán http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2285 Rád vyprávím příběh o rybičce, která plavala v obrovském oceánu. Jednou se setkala s velrybou, a ta se jí zeptala: „Kam pořád tolik spěcháš? Zastav se na chvíli!“ Ale rybka odpověděla: „Nemám čas.“ „A proč? Co tě tolik zaměstnává?“ chtěla vědět velryba. „Hledám oceán,“ zněla odpověď. „Ty hledáš oceán? Vždyť v něm přece žiješ!“ zvolala velryba. Ale rybička bez rozmyslu odsekla: „To není pravda!“ A tak rybička hledala a hledala oceán, až nakonec zahynula, aniž se dověděla, že v něm prožila celý život. Tue, 10 Oct 2023 19:12:00 GMT Víte, proč se Židům říká Židé? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2238 Víte, co to bylo tzv. Babylonské zajetí <br /> a jaké mělo důsledky?<br /> Víte, co to znamené "diaspora"?<br /> Víte, co to znamená „Sión“?<br /> Thu, 05 Oct 2023 22:00:00 GMT Sužuje-li mě utrpení, už mi to nepůsobí hořkost (Svatá Faustyna Kowalská 5.10.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2284 Což mi uškodí žít obklopena srdci, která mě nemají v lásce,<br /> když ve vlastní duši mám plnost štěstí?<br /> Anebo co mi pomůže náklonnost jiných srdcí, <br /> nemám-li ve svém nitru Boha?<br /> Může mi snad někdo uškodit, <br /> když mám ve vlastním nitru Boha?<br /> Sužují-li mě nějaká utrpení, už mi to nyní nepůsobí hořkost,<br /> jsem ovládnuta pokojem a vyrovnaností ducha,<br /> která pramení z poznání pravdy. <br /> Wed, 04 Oct 2023 14:03:00 GMT Modleme se s Marií http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2069 Často se modlíme k Marii, <br /> ale zpravidla nás ani nenapadne, <br /> že bychom se mohli modlit s Marií. <br /> A přitom – bylo by velmi příjemné vstoupit <br /> během modlitby do její přítomnosti. <br /> Cítit ji u sebe, cítit, že se modlí s námi, <br /> že s námi chválí Boha a děkuje mu.       <br /> Její přítomnost bezesporu umocňuje naši modlitbu, <br /> činí ji efektivnější. Co konkrétně to však znamená? Sun, 01 Oct 2023 22:00:00 GMT 1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1158 Terezie Martinová - dívka z bohaté rodiny, která si může dopřát mnoho... Místo toho ale vstupuje do přísného kláštera. Bylo jí patnáct let. Vstoupila na Karmel a už nikdy klášter neopustila. Svůj život strávila na několika metrech čtverečních, a přesto se stala světovou patronkou misií. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Chtěla žít ve skrytosti, a přece ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. Fri, 29 Sep 2023 22:00:00 GMT Socha sv. Václava, která unikla pozornosti komunistické tajné policie STB http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2283 Po komunistickém puči v únoru 1948 vzniklo na Jihlavsku několik ohnisek odporu. Vydávali a kolportovali předvolební letáky s požadavkem svobodných voleb pod kontrolou OSN a s dalšími varovnými výzvami. V jedné skupině spolupracoval i akademický sochař Jaroslav Šlezinger. V té době vytvářel m.j. sochu promlouvající k českému národu – svatého Václava, patrona země, a to jako symbol naděje, že útlak a nesvoboda jsou jen dočasné. Patrně již tehdy tušil, že za jeho postoje i za tuto práci mu hrozí zatčení, neboť všude probíhaly čistky a soudy podle nově vydaného komunistického zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky a nelítostně odsuzovaly „nepřátele lidově demokratického zřízení“ ke krutým trestům. S pomocí svých přátel si totiž opatřil cyankáli, které hodlal použít v případě, že by byl vyšetřovateli Státní bezpečnosti mučen. Jejich výslechy si totiž v ničem nezadaly s těmi gestapáckými, s nimiž měl sochař zkušenosti. Wed, 27 Sep 2023 14:40:00 GMT Neznámý papež sv. Pavel VI. (svátek 26.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2010 Kormidloval odvážně církev ve složitých dobách velkých společenských otřesů. Působení papeže Pavla VI. - Giovanni Battista Montiniho - se někdy jakoby ztrácí mezi dvěma velkými osobnostmi, jež udávaly tón na cestě katolické církve druhou polovinou dvacátého století. A to Janem XXIII. a hlavně Janem Pavlem II. Proto se na něj poněkud zapomíná, navzdory tomu, že Pavel VI. kormidloval odvážně navzdory křehké a subtilní fyzické konstituci lodičku sv. Petra ve složitých dobách velkých společenských otřesů a musel proplouvat mezi útesy složitých problémů a napětí uvnitř církve. Sat, 23 Sep 2023 22:00:00 GMT Dvě důležité příhody z dětství sv. Pia z Pietrelciny (23.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2092 Dvěma příhodám z dětství přičítal otec Pio vždycky zvláštní důležitost, proto se k nim často vracel se svými duchovními vůdci. K oběma došlo asi v jeho patnácti letech, krátce před rokem 1903, kdy vstoupil ke kapucínům. Obě příhody měly velký význam pro průběh otcova života. Wed, 20 Sep 2023 22:00:00 GMT Víte, co znamená slovo prorok? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2237 Slovo „prorok“ (profétés) pochází z řečtiny <br /> a znamená „ten, který oznamuje“. <br /> Prorok je Boží posel.<br /> Sat, 16 Sep 2023 22:00:00 GMT Ludmila českou kněžnou (z knížky pro děti) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2236 O mladičké Ludmile jde pověst celou zemí. Jak je krásná! A jaké má dobré srdce! Na břeh Labe přijíždí vznešené poselstvo: „Sám vládce české země, kníže Bořivoj, prosí Ludmilu, aby se stala jeho ženou!<br /> Ludmila opouští rodný kraj. Kolem cesty jsou zástupy lidí, každý jásotem a radostným voláním zdraví svou novou kněžnu. Hoj, to je ale slavná svatba! Když poté kníže Bořivoj přivádí Ludmilu do korunovační síně a nová česká kněžna usedá na trůn, všichni padají na kolena a klaní se své paní.<br /> Ludmile však úzkostně bije srdce v hrudi. Má stát po boku svému muži, vládci celé země. Dokáže to? Bude dobrou kněžnou?<br /> Fri, 15 Sep 2023 16:12:00 GMT Jedna moje známá přišla o dceru (Panny Marie bolestné 15. 9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1828 Jedna moje známá přišla o dceru, <br> za velmi drastických okolností.<br> Statečně tomu čelí, <br> nachází oporu ve své víře <br> a ve své přirozené důstojnosti. Thu, 14 Sep 2023 16:00:00 GMT Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost (14.9. svátek Povýšení svatého kříže) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1968 Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž pravou rukou od čela k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás zezadu i zpředu (Žl 139). Ale to není důvod, proč děláme na začátku mše znamení kříže. Sun, 10 Sep 2023 22:00:00 GMT Děti, mobily, internet. A co je v pozadí?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2280 Před jistou dobou jsem byl pozván na nedělní oběd do jedné rodiny ve farnosti. Oběd byl výborný, v rodině bylo několik dětí a o zajímavá témata k diskusi nebyla nouze. V jídelně byl také menší stůl s počítačem, kde jeden z mladších členů rodiny trávil většinu času hraním „střílečky“. Bojoval v týmu, propojený s několika lidmi z celého světa prostřednictvím internetu, a čas od času jsme zaslechli, jak dává do mikrofonu jednotlivé povely ke vzájemné koordinaci strategie jeho týmu. Přišlo mi, že se od zbytku rodiny hodně straní. Přisedl si k velkému stolu jen na chvilku, aby snědl oběd, a hned potom odběhl ke svému počítači do virtuální bitvy. Později jsem se dověděl, že ve škole zažívá silnou šikanu od spolužáků a příležitost zažít určitá vítězství mu dává zatím pouze toto virtuální bojiště. Občas na tuto událost vzpomínám, protože řada našich skutků je často vedena snahou o kompenzaci něčeho, čeho se nám nedostává. A platí to jak v reálném, tak virtuálním světě, a jak ve světě dětí, tak i dospělých. Když to přesáhne určitou míru, můžeme mluvit o škodlivosti. Ale nejdříve je potřeba dobře pochopit celou situaci a souvislosti, které k ní vedou. Jedna teoložka moderní doby říká: „Neberme lidem berličky, když jsme je nejdříve nenaučili chodit.“ Tohle je velká výzva pro všechny vychovatele! Wed, 06 Sep 2023 22:00:00 GMT Matka Tereza a AIDS http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2173 Počátkem osmdesátých let dvacátého století byla objevena nová smrtelná nemoc – virus HIV způsobující nemoc AIDS. První případy byly zaznamenány mezi homosexuály v USA v roce 1981. Brzy se ukázalo, že kromě homosexuálů jsou nákazou tímto virem ohroženy i jiné skupiny, zvláště narkomani, kteří si drogu píchají do žil, jejich sexuální partneři a ti narkomani, kteří si vzájemně půjčují jehly. O nemoci panovalo mnoho předsudků. Hodně lidí se obávalo, že ji lze chytit ze záchodových sedátek, ručníků a hrníčků, kterých se dotkli nakažení. Jisté skupiny v církvi nemoc s oblibou vnímaly jako Boží trest pro homosexuály. Co si sama Matka Tereza o nemoci, která byla – alespoň na Západě – často spojována se sexuálními praktikami, jež jsou podle učení katolické církve nepřirozené, nevíme. Není však od věci předpokládat, že na duchovní úrovni s největší pravděpodobností nemoc vnímala jako důsledek života ve světě, který opouští Boha. Když navštívila Sing Sing, věznici s nejvyšší ochranou vybudovanou na břehu řeky Hudson nedaleko New Yorku, seznámila se tam s Antoniem Riverou, Jimmym Matosem a Darylem Monsettem, třemi muži obviněnými z těžkých zločinů. Všichni tou dobou umírali na AIDS. Matka Tereza se o zničujícím dopadu HIV poprvé dozvěděla v červnu 1985, když navštívila pacienty univerzitní nemocnice George Washingtona ve Washingtonu D. C. Sat, 02 Sep 2023 22:00:00 GMT Přeješ dobro těm, kdo tě urazili? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2267 Ježíš mi řekl: Rozjímej o blíženské lásce,<br /> zda se tvá láska k bližním řídí mou láskou,<br /> zda se modlíš za nepřátele.<br /> Thu, 17 Aug 2023 22:00:00 GMT Nepokoj přináší více škod než užitku (Jacques Philippe) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2276 Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. Pohnutky z Ducha svatého mívají navíc často podobu jemných a tichých doteků, a v našem duchovním vědomí se tedy mohou vynořit, jen když v něm je oblast klidu, ticha a pokoje. Je-li naše nitro neustále hlučné a rozrušené, tichý hlas Ducha jím těžko pronikne. Chceme-li tedy vnuknutí rozpoznat a jednat podle něho, je nanejvýš důležité snažit se uchovat své srdce v pokoji, a to za všech okolností. Thu, 20 Jul 2023 15:04:00 GMT Měj velikou lásku k těm, kteří ti působí utrpení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2266 Při mši svaté jsem uviděla Ježíše rozepjatého na kříži a řekl mi:<br /> Má učednice, měj velikou lásku k těm,<br /> kteří ti působí utrpení,<br /> čiň dobře těm, kteří tě nenávidí. <br /> Mon, 10 Jul 2023 14:08:00 GMT Nic se nestarej, jak kdo jedná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2265 Ježíš mi řekl: Nic se nestarej, <br /> jak kdo jedná, <br /> ty jednej tak, jak ti já říkám, <br /> máš být mým živým odrazem skrze lásku a milosrdenství. <br /> Sat, 17 Jun 2023 22:00:00 GMT Chytrý telefon - vysavač energie http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2263 Před časem přednášející na jedné konferenci doporučoval, abychom se obklopovali takovými lidmi a věcmi, které nás inspirují. A naopak si dávali pozor na to, co z nás energii „vysává“. Zajímavým zjištěním však může být, že mnohdy „vysavačem energie“ není druhý člověk, ale taková malá věc jako „chytrý“ telefon. A tak paradoxně nastává zvláštní efekt, kdy je to právě mobil, který nám může ubrat koncentraci, sílu i čas, který máme pro druhé lidi nebo třeba pro modlitbu. Není to škoda? Zaslouží si náš telefon (tablet, počítač atd.) takové místo v našem životě? Mnoho lidí si dnes stěžuje na to, že musí být stále on-line. Někdy to „muset“ je spíše zdánlivé. Tue, 13 Jun 2023 22:00:00 GMT Bůh nechává stvoření nedokončené, svěřuje je člověku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2261 Bůh nechává stvoření nedokončené, svěřuje je člověku, <br /> čímž zároveň riskuje, že člověk ve své svobodě <br /> bude jednat proti němu a jeho plánu.<br /> Fri, 12 May 2023 22:00:00 GMT Nevyžádané rady novopečeným rodičům http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2264 Než se naše děťátko narodilo, přečetli jsme spoustu knížek a dali si spoustu předsevzetí. Nechtěli jsme patřit mezi nepřipravené rodiče, kteří se při sebemenších potížích musejí ptát na radu každého, kdo je zrovna po ruce. Chtěli jsme to dokázat sami. Ale když se děťátko narodilo, začaly na nás pršet nevyžádané rady, doporučení, postřehy, pobídky a dokonce i varování. Všichni nám chtěli povědět, co dělat a co naopak nedělat, aby naše dítě prospívalo. Sat, 06 May 2023 16:24:00 GMT Nelze si představit poustevníka, který by se štítil přírody http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2262 V Římě - v parku Caffarella, kousek od české papežské koleje Nepomucenum, jsem poprvé viděl a zažil požehnání zvířat. Chodil jsem na procházky a všude tam visely plakáty, které zvaly na žehnání zvířat. Říkal jsem si: „To je úžasné, tam se musím jít podívat!“ Park Caffarella je přírodní, rozlehlý kus zeleně, kde jsou louky, kopečky, rákosiny, potoky i statek. Vypadá jak vystřižený z nějakého renesančního obrazu. Lidé tam chodí na procházky a vedle nich se pasou ovečky. V podstatě celý park leží na antických památkách, blízko vedle staré antické cesty Via Appia. Proto se tam nesmí stavět a proto tam zůstalo tolik zeleně kousíček od centra Říma. Právě tam se konalo žehnání zvířat. Vedl to místní farář a dorazili dokonce i policisté na koních. Mon, 01 May 2023 15:00:00 GMT Informace o našem životě jsou v cizích rukou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2260 Také máte různé věrnostní kartičky či rádi používáte aplikace zdarma? Problém je, že co je dnes zdarma, je velmi často vykoupeno naším soukromím. Informace o našem životě společně s naší pozorností a časem jsou měnou, kterou platíme dodavatelům a výrobcům různých věrnostních programů či aplikací „zdarma“ ve svém mobilním telefonu. Největším „králem“ v tomto umění bývá Facebook (Meta), aplikace různých sociálních sítí, ale i různé hry „zdarma“ apod. Ale rozhodně se nejedná o jediný problém. Tue, 25 Apr 2023 22:00:00 GMT Člověk má věřit celým tělem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2259 Hlava, ústa, oko, ucho, ruka, noha, srdce. Sedm částí našeho těla, na jejichž zdraví i existenci závisí kvalita našeho života, ba dokonce život sám. Každá jednotlivá část nese v lékařsko-anatomickém slovníku i v biblickém textu svůj smysl i přenesený význam. Thu, 20 Apr 2023 08:55:00 GMT Ať se nikdo nebojí přiblížit k Bohu... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2258 Jeho milosrdenství je tak veliké, <br /> že to nepochopí <br /> žádný <br /> rozum...<br /> Sat, 15 Apr 2023 22:00:00 GMT Ježíši můj, podpírej mě, až přijdou obtížné dny http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2257 Ježíši můj, podpírej mě, až přijdou obtížné a pochmurné dny, <br /> dny bolestných zkušeností, dny zkoušek, <br /> až utrpení a ochablost začne doléhat na mou duši i tělo. <br /> Podpírej mě, Ježíši, dej mi sílu snášet utrpení. <br /> Všechna má naděje je Tvé nejmilosrdnější Srdce, <br /> nemám nic ke své obraně, jedině Tvé milosrdenství, <br /> v ně kladu všechnu svou důvěru.<br /> Thu, 13 Apr 2023 08:18:00 GMT Člověk je bytost, která si zvykne na všechno http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2241 Lékař se v koncentračním táboře poučí o jednom: učebnice lžou. Kdysi kdesi se říkalo, že člověk nevydrží bez spánku déle než tolik a tolik hodin. Omyl. Dříve jsem si namlouval, že to nebo ono nemůžu dělat nebo připustit. Že nemůžu spát, jestliže..., že se nedá žít bez toho a onoho. V Osvětimi jsem první noc spal v trojposchoďové posteli, a na každém patře (asi tak 2x2,5 m) leželo přímo na prknech vždy devět osob. A k přikrytí mělo každé poschodí (tedy devět lidí) dvě deky. Ležet jsme mohli přirozeně jen na boku, natlačeni na sebe, což nebylo vzhledem k venkovní zimě a vzhledem k tomu, že se v baráku netopilo, zase tak příliš nevýhodné. Do těchto tzv. „boxů“ jsme nesměli v botách. Jen v přísné tajnosti je někdo tu a tam, přestože byly celé zablácené, použil místo polštáře. Jinak nám nezbývalo nic jiného než si položit hlavu na paži téměř vymknutou. A přesto, navzdory všemu nepohodlí, odejme spánek člověku vědomí a vymaže i bolest spojenou s touto polohou. Sat, 25 Mar 2023 22:00:00 GMT Konflikt při žehnání mobilu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2256 Před mší svatou v našem kostele za mnou přišla jedna farnice s novým mobilem v ruce. Prosila, abych jí mobil požehnal. Jelikož jsem se domníval, že zájemců o požehnání mobilu bude více, nabídl jsem tuto možnost i ostatním přítomným. O požehnání mobilu mělo zájem velké množství lidí, a tak jsem procházel celým kostelem a společně jsme prosili Pána Boha, aby se naše mobily staly nástrojem konání dobra, aby se Pán Ježíš dotýkal veškeré komunikace vedené přes tyto mobily a aby naše mobily dobře posloužily k věčné spáse naší i druhých lidí. Najednou jsem však zaslechl velmi výrazný protest od jedné přítomné návštěvnice.... Sat, 18 Mar 2023 14:36:00 GMT Bůh se s námi chce rozdělit o vlastní štěstí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2249 Bože, jenž jsi štěstím sám v sobě <br /> a nepotřebuješ ke štěstí žádné tvory, <br /> vždyť sám v sobě jsi plností lásky, <br /> ale ze svého bezedného milosrdenství <br /> povoláváš k bytí tvory <br /> a dáváš jim účast na svém věčném štěstí. <br /> Mon, 13 Mar 2023 22:00:00 GMT Dnes potřebujeme zvláštní druh odvahy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2255 Dnes potřebujeme zvláštní druh odvahy, <br /> ne takovou, jaká je potřebná v boji, <br /> nýbrž takovou, která nás přiměje postavit se za vše, <br /> o čem víme, že je správné, za vše pravdivé a čestné. <br /> Mon, 06 Mar 2023 22:00:00 GMT Nemůžeme plně pochopit Bernadetu Soubirousovou, pokud neporozumíme době a podmínkám, ve kterých žila http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1928 Ve špinavé jeskyni, užívané k houfování a napájení vepřů, zažila 11. února roku 1858 mladá francouzská venkovanka Bernadeta Soubirousová první z osmnácti zjevení výjimečně krásné Paní v bílé říze s modrou šerpou a se zlatými růžemi na nohou. Tato nesčíslněkrát a v mnoha jazycích popisovaná událost, často vyšperkovaná idealizovanými historkami, se pro budoucí pokolení zachovala v literární, dramatické i výtvarné podobě. Přitažlivost Bernadetiných zjevení je zcela pochopitelná, neboť jejich dějištěm je pohádková pyrenejská krajina, onen drsně rozeklaný horský předěl mezi Francií a Španělskem. Protagonistka příběhu je v každém směru prosté dítě, chudé a stonavé, dívka bez jakéhokoli akademického vzdělání, má však ryzí a poctivou víru, a proto dokonale zapadá do tajemných úradků Božích. Sat, 04 Feb 2023 22:00:00 GMT Jak drahocenná je svoboda, se často projeví teprve, až když ji ztratíme http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1942 Co tvoří svobodu? Zde je třeba se vyrovnat s vžitými nedorozuměními. Za prvé často věříme tomu, že čím větší máme možnost výběru, tím jsme svobodnější. Hlubokým nedorozuměním nové doby je také přesvědčení, že lidská svoboda tkví v naprosto nevázaném jednání bez jakýchkoliv zábran. Fri, 27 Jan 2023 22:00:00 GMT Až přijdou obtížné dny, podpírej mě, můj Ježíši http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2251 Ježíši můj, podpírej mě, <br /> až přijdou obtížné a pochmurné dny, <br /> dny [bolestných] zkušeností, dny zkoušek, <br /> až utrpení a ochablost začne doléhat na mou duši i tělo. <br /> Podpírej mě, Ježíši, <br /> dej mi sílu snášet utrpení. <br /> Všechna má naděje je Tvé nejmilosrdnější Srdce, <br /> nemám nic ke své obraně, jedině Tvé milosrdenství, <br /> v ně kladu všechnu svou důvěru.<br /> Fri, 13 Jan 2023 06:40:00 GMT Ježíši, s Tvou milostí jde všechno http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2250 Není snadná věc <br /> vesele snášet utrpení,<br /> zvláště nezasloužená.<br /> Přirozenost se bouří.<br /> Sat, 07 Jan 2023 22:00:00 GMT Co řekl o smrti Benedikt XVI. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=18 Když dohasíná život, <br /> ať v pozdním věku <br /> či na začátku své pozemské existence <br /> nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, <br /> nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev <br /> nebo uzavřený životní osud, <br /> Sat, 31 Dec 2022 08:30:00 GMT Co řekl papež Benedikt XVI. o érotu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=16 Skutečné křesťanství zničilo erós? Porozhlédněme se v předkřesťanském světě. Řekové, úzce spřízněni s ostatními kulturami, vnímali erós především jako opojení, jako přemožení rozumu „božským blouzněním“, které člověka vytrhuje z omezenosti jeho vlastní existence a dává lidské bytosti, vzrušené působením božské síly, okoušet nejvyšší míru blaženosti. Fri, 30 Dec 2022 22:00:00 GMT Máme fascinující vyhlídky, řekl Benedikt XVI. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=17 Máme fascinující vyhlídky: jsme povoláni žít jako Ježíšovi bratři a sestry, cítit se jako synové a dcery téhož Otce. Je to dar, který převrací naruby všechny lidské představy a plány. Fri, 30 Dec 2022 22:00:00 GMT Bůh přichází, aby byl s námi v každé naší životní situaci (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2208 Bůh přichází:<br /> aby byl s námi<br /> v každé naší životní situaci;<br /><br /> přichází,<br /> aby přebýval<br /> v našem středu, nitru,<br /> aby žil s námi a v nás;<br /> Fri, 30 Dec 2022 22:00:00 GMT Kouzelné zrcadlo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2246 Kamarádka mi přinesla krásně zabalený dárek. Mačkaný hedvábný papír, krásná stuha. „Uvnitř je kouzelné zrcadlo,“ řekla mi zcela vážně. „Je ve zlatém rámu vykládaném drahokamy a není jen tak obyčejné. Jako každé kouzelné zrcadlo pravdivě ukazuje věci, které běžně nejsou vidět. Na zadní straně je napsané zaklínadlo. To musíš nahlas říct a potom se do zrcadla podívat. Pak uvidíš.“ Radila mi, abych dobře zvážila, koho do něj nechám dívat jako do kouzelného zrcadla. Varovala mě: „Každý to nesnese.“ Ti, kdo neznají tajemství zrcadla, uvidí jen obyčejné zrcátko. Sun, 11 Dec 2022 10:48:00 GMT Mongolismus je způsobován syfilidou - si dříve lidé mysleli http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2245 Mé sestře je deset let. Ve škole jí učitelka řekne: </ br> "víš, že ve tvé rodině je významný vědec?“</ br> Karin mlčí jako zařezaná.</ br> „No jistě, někdo, kdo je ti velmi blízko.“</ br> Karin marně přemýšlí.</ br> „Možná dědeček, byl veterinář a vynalezl léčbu pro krávy.“</ br> „Jsi vedle, dítě moje, jde o tvého otce.“</ br> Tak jsme jednoho dne zjistily, že tatínek je známý a uznávaný vědec. Samozřejmě jsme slyšeli o Downově syndromu, který způsobuje, že děti vypadají, jak se tehdy říkalo, jako mongolové.</ br> Lidé z Mongolska nám prý tehdy naši zdvořilost vraceli, když tvrdili, že jejich děti s Downovým syndromem zase připomínají nás.</ br> Thu, 08 Dec 2022 10:00:00 GMT Kdo je papež? Kolik už bylo papežů? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2244 Milé děti, papež je hlavou římskokatolické církve. Žije ve Vatikánu, což je malý stát v centru Říma. Máte někdy na starosti mladšího sourozence nebo domácího mazlíčka? Papež s dalšími biskupy má na starosti více než miliardu a tři sta tisíc katolíků. To je teprve odpovědnost! Začněme tím, že se podíváme na několik oficiálních papežských titulů: Sat, 12 Nov 2022 15:57:00 GMT Vojenský kaplan RAF bojuje o víru a naději svých vojáků i o tu svou… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2242 „Je těžké uchovat si křesťanskou naději a víru“, <br /> píše si do deníku vojenský kaplan <br /> Britského letectva RAF z druhé světové války…<br /> "Před spaním jsem si včera večer <br /> četl kapitolu z knihy Kazatel. Připadl jsem na ni náhodou. <br /> Jaký strašlivý popis v ní je:<br /> ´Pamatuj na svého Tvůrce…<br /> … než přijdou zlé doby a dostaví se léta,<br /> o kterých řekneš: ‘Nemám je rád’.“ <br /> Sat, 05 Nov 2022 15:16:00 GMT Ahoj Ježíši, existuje život po smrti? (Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2100 Alice: O životě po smrti jsem vždy pochybovala. Jak si můžeme být jistí, že jednou, až zemřeme, budeme navěky žít? Tato věc mě stále znepokojuje!<br /><br /> Ježíš: Když Bůh stvořil člověka, učinil ho odlišného od ostatních živočichů. Co se týče těla, rozdíl je malý. Na chvilku však nechme stranou problém evoluce a humanizace, tedy polidšťování. Skutečný rozdíl spočívá v tomto: smrt zvířete znamená jeho úplný konec, zatímco u člověka to neplatí! Když zemře člověk, zemře jen jeho tělo, ale ne duch. Jeho život pokračuje navěky. Sat, 29 Oct 2022 22:00:00 GMT Čtyři fáze setkávání s Ježíšem: hasič, učitel, přítel... (Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1996 S Ježíšem se můžeme setkat různým způsobem, ale rád bych vám ukázal čtyři stupně nebo čtyři různé způsoby či dimenze tohoto setkání. Formuluji to takto jen pro větší srozumitelnost. Nemám v úmyslu rozdělovat lidi do různých kategorií, jako kdyby byl jeden člověk na prvním stupni a další na druhém… Tyto stupně nebo různé dimenze se často navzájem prolínají, ale měli bychom si je pro lepší pochopení zapamatovat. Sun, 23 Oct 2022 22:00:00 GMT Často uváznu v dopravní zácpě, to pak rád pozoruji řidiče (Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2036 Přijímejme okolnosti, ve kterých se nacházíte! Apoštol Pavel říká: Jsem zvyklý jíst dobré jídlo zrovna tak jako špatné. Jsem zvyklý snášet zimu i vedro. Jsem zvyklý být přijímaný i nepřijímaný. Jsem zvyklý žít v jakýchkoli podmínkách… To je charakterní muž. Tento přístup svědčí o umění přijímat nesnáze. Sat, 15 Oct 2022 22:00:00 GMT Štěstí, neštěstí? Kdo ví? (Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2054 Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. Radoval se z toho. Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu. Říkali mu: “Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” Ale on odpověděl: “Štěstí, neštěstí, kdo ví, co z toho bude.” Wed, 12 Oct 2022 22:00:00 GMT Mnich topil jiného mnicha pod vodou! Aneb jak se modlit… (Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2146 Následující výstižný příběh pochází z dob pouštních otců. Jistému nezkušenému mladému učedníkovi připadalo náročné modlit se usebraně delší čas. Ustavičně pozoroval však starého mnicha, který sedával na břehu jezera a byl neustále ponořen do hluboké meditace. Po nějakou dobu chodíval za starcem s prosbou, aby ho naučil modlit se. Mnich si ho dlouho nevšímal, až jednou konečně ztratil trpělivost, chytil učedníka za hlavu a ponořil mu ji pod vodu. Ubohý mladík měl pocit, že se topí, a tak se přirozeně snažil ze všech sil vynořit. Mon, 10 Oct 2022 22:00:00 GMT Byl jsem pod dohledem estébáků. Zloba jim sršela z očí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2239 Jako mladý kněz jsem byl v době komunistické normalizace poslán do Českého Krumlova. Měl jsem obavy ze Státní bezpečnosti, ale skutečnost předčila všechny mé představy. Naivně jsem se domníval, že když nebudu příliš vyčnívat, estébáci si mě nevšimnou. Opak byl pravdou. Byl jsem tu více na očích. Poprvé mě dotyční pánové navštívili ve středu 1. dubna 1975. Přišli bez ohlášení dopoledne a po zaklepání vstoupili do farní kanceláře. Strávil jsem s nimi hodinu. Slibovali, že mohu být jmenován vikářem. Na to jsem jim řekl, že už vikářem jsem. Zarazilo je to, neměli nejnovější informace, ale nenechali se zviklat a dále slibovali i vyšší církevní posty. Začal jsem být ostražitý. Pochopil jsem, kam směřují. Velmi brzy mi nabídli, abych s nimi podepsal spolupráci. Fri, 07 Oct 2022 14:39:00 GMT Vnitřní svoboda - i v koncentračním táboře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2235 Život v lágru ukázal, že člověk může "žít jinak“. Existuje dost příkladů, často heroických, které prokázaly, že se třeba apatie nebo podrážděnost potlačit dá. Že existuje zbytek duchovní svobody, svobodného postoje našeho „já“ k okolí dokonce i v této zdánlivě absolutně vnucené situaci. Kdo z těch, kteří prožili koncentrační tábor, by nemohl vyprávět o lidech, kteří chodili po apelplacech nebo po ubikacích a rozdávali tu dobré slovo, tu poslední sousto chleba? Tue, 06 Sep 2022 22:00:00 GMT Lidickým obyvatelům tvrdili: vrátíte se http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2227 Když bylo v Lidicích zahájeno vyvádění všech obyvatel z domů, byl v každé skupině vojáků byl vždy jeden, který uměl česky. Všechny probudili, vyzvali obyvatele, aby si vzali s sebou veškeré doklady, peníze, šperky a vkladní knížky. Lidičtí měli být ještě před smrtí o vše okradeni. „Budete evakuováni, vemte si jídlo na dva dny, vrátíte se“, uklidňovali všechny. Lidice se postupně rozsvěcovaly. Poznávací znamení. V domě, odkud již byli všichni obyvatelé odvedeni, se rozsvítilo. Některé rodiny rozdělovali již poté, co opustily dům. Ženy s dětmi odváděli do školy a na Horákův statek přiváděli jen muže. Fri, 02 Sep 2022 16:07:00 GMT V Bibli se nepíše, že by peníze byly špatné http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2233 Nikde v Bibli není ani nejmenší náznak, že by peníze byly něco špatného. Ježíš nikdy nic takového neřekl. Řekl však, že peníze jsou tím nejsilnějším, co se snaží uchvátit naše srdce. Také řekl, že má-li někdo velké bohatství, může mu to bránit ve vstupu do jeho království. Nikdy však neprohlásil, že by peníze byly zlo nebo něco, čemu je třeba se vyhnout. Ve skutečnosti byly peníze častým tématem jeho kázání. Sat, 20 Aug 2022 16:58:00 GMT Humor v koncentračním táboře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2234 Pro nezasvěcené lidi je dosti překvapivé, že v koncentračním táboře existovalo něco takového jako humor. Sice spíše jen v náznacích a jen na několik vteřin nebo minut, ale existoval. Také humor je totiž zbraní duše v boji o přežití. O mimořádně pozitivní roli humoru v lidském životě se ví. Humor dovede vytvořit odstup a postavit člověka nad situaci, třebas jen na pár vteřin. Tue, 16 Aug 2022 14:49:00 GMT V pastorační práci nejde o peníze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2229 I když jsou peníze pro zajištění našich farností a pastorační služby peníze zásadní, musíme být stále ve střehu, aby v našem úsilí nešlo pouze o peníze. Sloužíme Bohu, který je vlastníkem všeho. Všechno mu patří. Jednoho dne to každému bude zřejmé. Mon, 01 Aug 2022 16:34:00 GMT Láska a manželství v židovských příslovích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2230 Láska a manželství jsou velice důležitou součástí života mnoha lidí. Láska potřebuje také rozum a zkušenost, přestože jen málokdo si do svých vztahů nechá mluvit. Pak může pomoci moudrost předků, vyjádřená v příslovích. O lásce a manželství najdeme hojně přísloví snad ve všech kulturách. Thu, 21 Jul 2022 16:50:00 GMT Církev a peníze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2225 Zdravě provokativní kniha o výbušném tématu: peníze ve farnostech.Autoři mapují přerod jedné americké katolické farnosti z finančně strádajícího společenství ve fungující a dlouhodobě se rozrůstající farnost. To, k čemu dospěli, se dá shrnout jednoduše: finanční zdraví farnosti odráží duchovní rozpoložení společenství. „Finanční krize, s níž se katolická církev potýká, je více než pouhý problém peněz. Je symptomem mnohem hlubšího problému: úpadku společenství a nejasnosti v otázce smyslu. Chce-li církev vybrat více peněz, musí se zlepšit v tom, jak být církví.“ Fri, 15 Jul 2022 17:15:00 GMT Vděčnost za bagry http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2224 V naší ulici se už víc než půl roku opravuje vodovod a kanalizace. Každý den ráno nás budí hluk sbíječek a kompresorů, pod okny nám burácejí motory těžkých náklaďáků, okna pokrývá každý den nová vrstva narůžovělého prachu. Když dělníci udusávají povrch zahrnutého výkopu těžkým bucharem, drnčí okna i na opačné straně domu, vlastně se nám otřásá celý byt. Okny do ulice vůbec nemůžeme větrat, dokonce ani když se večer už nepracuje, protože sebelehčí vánek zdvihá oblaka prachu. Fakt mě to štve. Sun, 10 Jul 2022 07:47:00 GMT Na co farář potřebuje bagr? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1979 Stárnu, bolí mě klouby a už toho fyzicky tolik nezvládnu. Když chvíli dělám s lopatou nebo krumpáčem, tak mám pak problém zvednout ruku. Přesto chci být stále tvůrčí silou v tom, co tady děláme. A má to i evangelizační rovinu – farář je někdo, který něco dělá a pomáhá. Mnozí lidé nerozumí tomu, co dělám v kostele. Ale práci s bagrem rozumí. Je to i téma, přes které se ke mně dostávají lidé, kteří by jinak za knězem nepřišli. Můžu pro ně být najednou srozumitelnější. Tue, 05 Jul 2022 22:00:00 GMT Kam směřuje většina bývalých katolíků? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2223 Všimli jste si někdy, že většina bývalých katolíků odcházejících do jiných církevních společenství si vybírá takové církve, které od nich očekávají víc než ta, kterou opouštějí? Je to v rozporu s tím, co bychom čekali, především tváří v tvář sekulární kritice, která nás v jednom kuse přesvědčuje, že klíčem k přilákání lidí do kostela je mít minimální požadavky a očekávání. Zdravé a rostoucí církve ale mají v očekávání od svých členů jasno a nebojí se o tom mluvit. Sun, 19 Jun 2022 08:15:00 GMT Náročná farnost v Lidicích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2222 Událostí roku 1912 bylo v církvi konání Mezinárodního eucharistického sjezdu. Sjezdy se konaly jednou za čtyři roky a tentokrát padla volba na Vídeň. Pozvánka přišla i do Lidic. Josef Štemberka byl velmi zklamán, když se z farnosti nikdo nepřihlásil. Krádeže v obci, špatné chování mládeže i pokrytecký postoj některých farníků k víře, to vše svěřoval svým modlitbám a cítil, jak potřebné by bylo zvláště pro některé mladé účastnit se této akce. Lidický farář věděl o důležitosti této akce a apeloval na farníky, aby se přihlásili. Marně. Nakonec na kongres odjel sám. Tue, 14 Jun 2022 22:00:00 GMT Tradice neznamená uchovávat popel, ale udržovat oheň http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2220 Duch nám ukazuje nové věci prostřednictvím toho, co církev nazývá „znamení časů“.<br /> Jejich rozpoznávání nám umožňuje porozumět změnám.<br /> Když události nebo trendy vykládáme a modlíme se nad nimi ve světle evangelia,<br /> můžeme odhalit pohyby, které odrážejí hodnoty Božího království, nebo jejich opak. Sun, 05 Jun 2022 22:00:00 GMT Je církev opravdu společenství, anebo je to jen zbožné přání? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2219 „Copak jsem já strážcem svého bratra?“ (Gn 4,9).<br /> Skončila sobotní podvečerní mše a já jsem si cestou od kostelních dveří zpět do sakristie povšiml mladé ženy, která osamoceně seděla v lavici. Zdálo se, že je rozrušená. Když jsem se v sakristii převlékl a chtěl jít domů, ještě pořád tam byla. Došel jsem k ní, posadil se vedle a čekal. Po nějaké době zvedla hlavu a začala vyprávět svůj příběh. Sat, 28 May 2022 18:33:00 GMT Poslední večeře a dnešní eucharistie http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2217 Předem, již na Zelený čtvrtek, dává Ježíš apoštolům to, co uskuteční svou smrtí na kříži na Velký pátek a svým vzkříšením třetího dne mocí Otce a Ducha, který promění jeho tělo smrtelné v tělo oslavené. Když my dnes slavíme eucharistii, konáme to, co Ježíš konal před svým utrpením, a používáme stejná gesta, říkáme stejná slova, sledujeme stejný pohyb jeho modlitby. Ale nespokojujeme se s tím, že bychom je opakovali mechanicky nebo snad magickým způsobem. Jestliže to dnes, tedy po jeho utrpení, můžeme a musíme konat, je to proto, že Kristus prožil skutečnost svého utrpení, je to díky jeho utrpení, k němuž jsme připojeni a máme tak podíl na jeho vzkříšení. Tue, 17 May 2022 16:41:00 GMT Někteří lidé ztroskotávají na vlastní ctižádosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1951 Mnoho lidí dnes podléhá pokušení ctižádosti. Díky kariérnímu postupu se dopracovali určité mocenské pozice. Dali se uchvátit mocí. Začínají ponižovat ostatní, jen aby se mohli slunit ve vlastní velikosti. Nikdy nejsou schopni se spokojit s tím, co mají. Nemají dost peněz, bohatství, moci ani vlivu. V takovéto vnitřní nadutosti začnou být slepí k ostatním a vidí výhradně vlastní touhu po moci, uznání a obdivu, touhu být pokládán za výjimečného. Takovýto postoj je ovšem často uvrhne do izolace a jednoho dne sami bolestně zakusí svou křehkost. Mon, 16 May 2022 22:00:00 GMT Moje zkušenost s covidem (Jan Graubner) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2148 Životní zkouška je záležitostí krátkého času, <br /> ale je jí možné rozumět jen v souvislosti s celým životem a jeho směřováním. <br /> To jsem si znovu uvědomil v minulých týdnech, když přišel covid. <br /> Viděl jsem, že nejsem schopen se postarat vůbec o nic, <br /> že se vysoké ideály zužovaly... <br /> Viděl jsem, že si nejen nemohu dělat žádný plán, <br /> ale že nemůžu udělat v životě už vůbec nic, <br /> protože všechno je mi vzato z rukou <br /> a brzy může být konec.<br /> Fri, 13 May 2022 14:37:00 GMT Do kostela jako do kina? V kostele je ale stále stejný program. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2216 Každou neděli vcházíme do kostela, abychom se účastnili mše. Chodíme tam stejně často, jako donedávna chodívali někteří do kina. A přesto: v kostele zůstává „program“, nehledě na různé obměny, k nimž v průběhu staletí došlo, pořád stejný. Nakonec si proto musíme položit otázku: proč je průběh liturgie v zásadě neměnný? Tue, 10 May 2022 15:46:00 GMT S internetem to může být jako s alkoholem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2214 Kromě mnoha problémů dnešní doby existuje ještě jeden závažný problém: zneužívání sítí. Kolik lidí je dnes vystaveno stresům, zmatkům a depresím, které vyvolávají nejrůznější poplašné zprávy, nebo cílené vydírání anonymů ať už za účelem pomstít se někomu nebo si z někoho jen tak vystřelit. Připomenu výrok Alberta Einsteina: „Děsím se doby, kdy nás technologie přemůže. Potom z nás vyroste generace idiotů.“ Technický pokrok jako takový samozřejmě zavrhnout nemůžeme. Fri, 06 May 2022 14:12:00 GMT Co mně naučila těžká nemoc v mém mládí (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2215 Když jsem v jednadvaceti letech vážně onemocněl, poprvé jsem zažil omezení, bolest a osamocení. Změnilo to můj pohled na život. Několik měsíců jsem nevěděl, kdo jsem a zdali budu žít, anebo zemřu. Ani lékaři netušili, jestli to zvládnu. Vzpomínám si, jak jsem objímal matku a říkal: „Prostě mi řekni, jestli umřu.“ Připravoval jsem se na kněžství ve druhém ročníku diecézního semináře v Buenos Aires. Sun, 01 May 2022 14:34:00 GMT Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1808 S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak… Sun, 24 Apr 2022 22:00:00 GMT V těchto těžkých časech čerpám naději… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2213 V těchto těžkých časech čerpám naději z posledních Ježíšových slov zaznamenaných v Matoušově evangeliu: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Nejsme sami. Proto se nemusíme bát sestoupit do temné noci problémů a utrpení. Víme, že všechny odpovědi nemáme připravené a úhledně zabalené, a přece věříme, že nám Pán otevře dveře, o jejichž existenci jsme neměli ani ponětí. Mon, 18 Apr 2022 14:56:00 GMT Nevím, jak začít číst Bibli http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2212 Nevím, jak začít číst Bibli! Na to je nejlepší rada: Nějak vůbec začít. A jít – cestou se pak vychytají chyby. Mnohým se osvědčilo číst biblické texty ze mše příslušného dne nebo následující neděle. Tyto texty mají tu výhodu, že jsou relativně srozumitelné a obsažné, tj. použitelné pro náš život (na rozdíl třeba od těžších starozákonních textů s rodokmeny či liturgickými předpisy). Navíc pokud budeme pracovat s těmito texty, budeme neseni vědomím, že nejsme sami, protože nad nimi spolu s námi prodlévá celá církev po celém světě. Sun, 03 Apr 2022 22:00:00 GMT Jak jsme mohli uvěřit opaku? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2211 Narodili jsme se jako milovaní tvorové našeho Stvořitele, Boha lásky. Patříme Bohu i jeden druhému a jsme součástí stvoření. A z tohoto vědomí, uchopeného srdcem, pak má pramenit naše vzájemná láska, kterou si nelze zasloužit ani koupit, protože všechno, čím jsme a co máme, je nezasloužený dar. Jak jsme se mohli nechat přesvědčit o opaku? Thu, 31 Mar 2022 18:16:00 GMT Co původně znamená slovo křest? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2210 Co je to křest?<br /> Pouhý obřad? <br /> Uvítání dítěte? <br /> Pokračování v rodinné tradici? <br /> Naplnění přání prarodičů? <br /> To všechno může být také, znamená ale mnohem více.<br /> Fri, 25 Mar 2022 22:00:00 GMT Každé ráno dostáváme z Boží ruky celý nový den... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2209 Věříme sice v Boží prozřetelnost, ale mnohdy žijeme, jako bychom věřili v náhodu. Odtud pocházejí naše zmatky či chybná pasivita. Děláme denně mnoho věcí, které jsme si sami nevybrali: někým jiným zadaná práce, nutné kontakty, anonymní klienti, nezáživné služební cesty. A přitom přemýšlíme, jak užitečněji bychom náš život mohli žít. Sat, 19 Mar 2022 18:23:00 GMT Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1929 Ten mocný táta, který mi doma jen před několika měsíci řekl, že jsem ostuda rodiny, a pak mě přimáčkl k podlaze, popadl nůžky a násilím mi ostříhal moje hippie vlasy. Teď mi něžně šeptal slova lásky, odpuštění a přijetí. Byl jsem sice kvůli drogám v jakési mlze, ale jeho slova se zanořila hluboko do mé duše. „Synku, miluju tě.“ Sun, 13 Mar 2022 22:00:00 GMT Jak důležité je pro psychoterapeuta hledat v rodinných kořenech? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2206 Patří k řádu života, že na tomto světě jako tvorové jsme mimo jiné formováni těmi, kteří byli před námi. Jedna věc je Boží tvůrčí záměr s každým z nás dávno předtím, než jsme byli stvořeni. Toto tvůrčí dílo Stvořitelem započaté bylo svěřeno rodičům, předkům a okolnímu světu. To je ono tajemství svobodné vůle. Nejde o to, z něčeho vinit rodiče a předky, ale souvisí to s tím, čemu říkáme condicio humana, existenční podmínky a okolnosti lidského života, s lidskou narušeností. Kdyby nebylo prvotního hříchu, Adam a Eva by asi vychovali Kaina jinak, než aby Abela zabil. I tak má ale Abel prostor pro osobní rozhodnutí, pro uplatnění své vůle, byť je toto rozhodování ztíženo. Fri, 28 Jan 2022 14:57:00 GMT Jak se v kněžském semináři rozvíjejí dovednosti pro službu kněze? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2205 To je běh na dlouhou trať a do mnoha stran. Působení diecézního kněze je neuvěřitelně široké a dobrý kněz se učí a zraje až do smrti. Navíc, fakulta a seminář nejsou „vyšším ministrantským kurzem“, že by se tu absolvent hlavně „vyučil dělat faráře“. Děje se zde něco mnohem důležitějšího: mysl a srdce se vydávají na cestu jako Abrahám, aby člověk znal Boha více zblízka a dozrál k určité vnitřní podobě (forma mentis) – totiž podobě Krista, služebníka Boha i lidí. Bez toho by nemohl být dobrým knězem, i kdyby „uměl dělat faráře“. A naopak, s podobou Krista v sobě se dokáže v budoucnosti pokorně naučit všemu, co bude potřebovat.<br /><br /> Samozřejmě že fakulta zajišťuje některé pastoračně zaměřené kurzy a vybaví budoucí kněze teoretickým poučením, my v seminární komunitě se pak snažíme je spíše v základních dovednostech „vycvičit“: pro liturgickou, kazatelskou, zpovědnickou i pastýřskou službu. Důležitý je ovšem jáhenský rok i některé praxe už během studia, kdy jsou bohoslovci „hozeni“ do farního provozu a mohou okoukat leccos z farářského „řemesla“. Jako v jiných oborech, i kněží se musí mnohé doučit za pochodu ve službě. Některé věci prostě nejdou pochytit jinak než v praxi a nejdou efektivně předat jinak než v reálné službě. Proto považuji za zásadní, aby je biskup v prvních několika letech kněžství poslal ke zkušenému farářovi, který je bude uvádět do služby. Novokněz nemůže umět všechno. Lékař po promoci také nesmí několik let ordinovat samostatně, dokud nezíská dostatečnou praxi a nesloží atestační zkoušku. A i pak se celý život dál vzdělává a učí. Magisterium církve dnes biskupům a kněžím ukládá „celoživotní formaci“. Wed, 19 Jan 2022 14:58:00 GMT Uvědomila jsem si, jak málo se všichni modlíme za zemřelé (Libuše Šafránková) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2204 Vím jistě, jak strašně potřebují naši modlitbu lidé, <br /> kteří odešli ze světa dřív, než stačili dát všechno do pořádku. <br /> Než stačili pochopit podstatné věci. <br /> A čekají, až se za ně někdo pomodlí. <br /> Je to pro ně jako rosa nebo mana.<br /> Sat, 15 Jan 2022 16:19:00 GMT Unikl jsem americkým vojákům v přestrojení za dominikána http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2203 Během tuhých bojů v Itálii v roce 1943 jsem jeden večer dole v údolí objevil velkou budovu. Myslel jsem si, že by to mohl být klášter. Druhého dne jsem chtěl zase jednou jít na mši, protože byl svátek Narození Panny Marie. Jako rotný jsem bez problému dostal propustku. Na cestu jsem se vydal okolo páté ráno a skoro hodinu jsem se plahočil přes zídky vinic a přecházel terasy políček. Po chvíli se ke mně připojil velký vlčák. Nakonec jsem dorazil k zahradní zdi ze zadní strany kláštera. Táhla se asi dvě stě metrů a byla tak vysoká, že se nedalo nahlédnout dovnitř. A branka nikde. Napadlo mě, že tady asi žijí v odloučení trapisté. Když jsem zahnul za roh, ocitl jsem se na náměstí před nevelkým kostelem. Zabouchal jsem na bránu vedle kostela, která vedla do kláštera. Brána se otevřela a v ní stál bratr fortnýř v dominikánském hábitu. Když spatřil německého vojáka, couvl. Uklidnil jsem ho a zeptal se, zda bych mohl ke zpovědi a na mši svatou. Nedůvěřivě mě pustil dovnitř a zavedl mě do sakristie, kam po chvíli vešel starý kněz a divil se, že vidí německého vojáka, který se chce vyzpovídat. Po zpovědi začal na jenom z bočních oltářů sloužit mši. Já jsem přiklekl a ministroval. Mon, 10 Jan 2022 22:00:00 GMT Neboj se http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2202 Bůh miluje naši nepatrnost. Jeho milosrdenství nemá konce. <br /> Hospodin je shovívavý a plný lásky. <br /> Vybral svůj lid ne proto, že byl velký a mocný, <br /> ale proto, že byl ze všech nejmenší a nejubožejší Thu, 06 Jan 2022 22:00:00 GMT Se vzrůstajícím blahobytem roste nespokojenost http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2199 Jedním z největších problémů dneška je postoj: urvat od života, co se dá, často bez ohledu na své zdraví, na druhé, na okolí. Středem všeho snažení jsem jen já sám. Člověk to pak sám o sobě nezvládá, stává se vyčerpanějším, uzavírá se do sebe, dostává se do stresu a depresí. Žádný člověk ale není svým přirozeným založením stvořen tak, aby žil mimo součinnost a spolupráci s druhými. Tue, 28 Dec 2021 09:09:00 GMT Abych si vážil dne, musím prožít noc… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2198 Člověk je stvořen pro štěstí. Pojem štěstí má ovšem více vrstev a složek, míří různě hluboko. To nejpovrchnější je nejzranitelnější, nejsnáze o ně přijdu. Patří sem například majetek a do jisté míry i zdraví. Existují i podoby štěstí, které nám nikdo nemůže vzít. Je to podobné jako se svobodou. Nejhlubší svoboda a pravé štěstí je něco, co máme ve svém srdci a co je smysly sotva postižitelné. Připomeňme si slova Saint-Exupéryho: „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“ Viditelné je dočasné a neviditelné věčné. Sat, 25 Dec 2021 09:06:00 GMT Máme dobýt ten kopec? Ale Angličani tam nahoře jsou v přesile a jsou ozbrojení po zuby... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2197 Východně od Salerna se nacházela kóta 444, odkud byla přehledně vidět celá rovina. Tam se zakopal nepřítel vyzbrojený těžkými zbraněmi. Dostali jsme rozkaz kótu dobýt. Byl to nesmyslný povel, protože nás bylo málo a byli jsme špatně vyzbrojení. Večer před útokem neměly ještě všechny roty důstojníky. Mně přidělili desátou rotu. Po půlnoci se najednou objevil jakýsi mladý poručík. Přišel přímo z vojenské školy a skutečný boj ještě nezažil. Leželi jsme ve vinicích, bylo vlhko a chladno. Musel jsem poručíkovi vysvětlit situaci. Naši mladí a nezkušení vojáci měli totiž o takovém útoku docela zkreslenou představu. Vytáhl jsem svůj zpěvník a potichu jsem si zazpíval pár písní z dob, kdy jsem byl v katolickém mládežnickém hnutí. Mladý poručík, syn pastora, pocházel z Hamburku, všechny písně znal, a tak svým zvonivým hlasem zpíval potichoučku se mnou. Ostatní se shromáždili kolem nás, ochutnávali hroznové víno a poslouchali. Byly asi čtyři hodiny ráno, když zazněl rozkaz: „Připravit se! Útok začne za dvacet minut!“ Kótu před sebou jsme v mlze jen stěží rozeznávali. „Máme dobýt ten kopec?“ zeptal se mě poručík. „Takový je rozkaz,“ odpověděl jsem. „Ale Angličani tam nahoře jsou v přesile a jsou ozbrojení po zuby. Takový útok je jasná sebevražda,“ namítl. Mohl jsem mu jen říct, že se o to přece musíme pokusit. Znenadání vyhrknul: „Pane rotný, už jste viděl umírat vojáky?“ Wed, 15 Dec 2021 14:47:00 GMT Může mít věřící méně psychických problémů? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2193 Víme i z příběhů největších světců, <br /> že se jim psychické problémy nevyhnuly. <br /> Nemůžeme si myslet, že věřící člověk <br /> má garanci ochrany před depresemi. <br /> Podobně jako víra sama není zárukou toho, <br /> že nás nepotká rakovina.<br /> Thu, 09 Dec 2021 14:50:00 GMT Důvěřujte v Boha a svou naději vkládejte do jeho otcovské dobrotivosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2191 Důvěřujte v Boha a svou naději vkládejte do jeho otcovské dobrotivosti. To je pro vás zárukou, že vám zase vzejde světlo. Pozdvihněte svou mysl naplněnou vírou k nebeské vlasti. K ní ať směřuje každý úder našeho srdce i veškeré naše dychtění. Obdivujte ty, kdo na nebesích již přímo patří na Boží velebnost. Tito spasení však do nebe nedospěli jinou cestou než prostřednictvím bolesti, strázní a nesmírných soužení. Tam leží naše skutečná vlast. Co záleží na tom, že do této vlasti se dospívá jedině po strmých, úzkých a strastiplných cestách plných strádání a obětí?! Fri, 12 Nov 2021 18:09:00 GMT Někdy můžeme zakoušet strach z budoucnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2182 Někdy můžeme zakoušet strach z budoucnosti nebo dokonce pocit hořkosti ze života jako takového. Cítím se znevýhodněn. Jiní se mají lépe než já, jsou úspěšnější. Všechno se jim daří, zatímco u mě je toho tolik na levačku. Thu, 21 Oct 2021 15:00:00 GMT Svaté přijímání otvírá před námi dokořán jedny dveře za druhými http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2181 Svaté přijímání otvírá před námi dokořán jedny dveře za druhými. Uvádějí nás nejprve do Kristova srdce a jím potom přímo do srdce Nejsvětější Trojice. Ale před takovou blahosklonností samotného Boha zesmutníme, jakmile se nad tím zamyslíme. Co děláme my z Kristova těla? Jednoho dne jsem uslyšel ve chvíli přijímání krásný zpěv, v kterém se ustavičně opakovala tato slova: „Bůh nám dal do rukou své tělo, Bůh nám dal do rukou své tělo!“ Náhle mě bodlo v srdci: Bůh nám dal do rukou své tělo, ale co my tomuto Božímu tělu děláme? A nemohl jsem v sobě potlačit výkřik: Děláme Bohu násilí! Jak mu děláme násilí? Zneužíváme slib, kterým se zavázal, že bude přicházet na oltář a do našeho nitra. „Nutíme“ ho každý den k tomuto krajnímu projevu lásky, ale sami jsme bez lásky. Často jsme i roztržití, a tím mu děláme násilí. Jak musíme být útlocitní a něžní k dítěti, které se nemůže bránit, ale jak jsme hrubí a neurvalí k Ježíši, který se – tajemně – také nemůže před námi bránit! Svatý František z Assisi volal: „Hle, denně se ponižuje, jako kdysi sestoupil z královského trůnu do života Panny, denně k nám přichází na oltář!“ Sun, 17 Oct 2021 22:00:00 GMT Co se očekává od kněze v 21. století? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2179 Když uvažujeme o tom, co se očekává od kněze v 21. století, můžeme vycházet jen ze současných zkušeností a musíme být připraveni na překvapení. Nevíme, jaká to budou překvapení, ale víme, že se nevrátíme do nějakých minulých časů a poměrů. Mon, 11 Oct 2021 10:59:00 GMT Je kněžský seminář skleník? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2178 Jsou seminaristé odtrženi od života? Je současná formace ke kněžství dobrá, kde už ztrácí dech? Jak se díváte na formaci kněží do budoucna? Co když bude počet zájemců o tuto službu dále klesat? Fri, 01 Oct 2021 22:00:00 GMT Zůstala jsem stát mezi outsidery, které nikdo do svého družstva nechtěl http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2176 Vzpomínáte, jak se ve školním tělocviku rozdělovalo do dvou družstev na vybíjenou? Učitel určil dva kapitány a ti si vybírali pěkně jeden po druhém členy družstva. Nejdřív samozřejmě byli rozebráni ti nejšikovnější. Ti, co zaručeně pokaždé přehodili hřiště. Ti, co uměli dobře chytat míč. Ti, co dovedli mířit a vybít protivníkovy hráče. A samozřejmě také ti, kdo uměli míči hbitě uhnout a nenechali se vybít. Myslím, že jsem přesvědčivě nepatřila do žádné z těch skupin. Fri, 17 Sep 2021 09:31:00 GMT Člověk je to, co jí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2175 Jeden ateistický filozof pravil: „Člověk je to, co jí.“ Tím chtěl říci, že v člověku není kvalitativní rozdíl mezi hmotou a duchem, nýbrž že se v něm všechno redukuje na složku organickou a hmotnou. Ale tím se zase stalo, že ateista nejlépe formuloval jedno křesťanské tajemství. Díky eucharistii je křesťan opravdu tím, co jí! Už dávno napsal svatý Lev Veliký: „Naše účast na Kristově těle a na jeho krvi nesměřuje k ničemu jinému, než abychom se stali tím, co požíváme.“ Thu, 09 Sep 2021 07:11:00 GMT Cítila jsem se strašně unavená, bez šťávy a bez nápadů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2174 Cítila jsem se strašně unavená, bez šťávy a bez nápadů. Nic mě nebavilo. Byla bych nejraději jen spala, ale na to jsem právě neměla dost času. Špatně snáším tlak, kdy se zdá, že na sebe nemám ani chvíli. Že nejsem schopná najít prostor, kde bych mohla jen tak být sama a všechno si promyslet nebo o ničem nepřemýšlet. Došlo mi, že jsem ztratila čas na modlitbu. Hrozné bylo, že jsem ani nedokázala přijít na to, kde jej zase nalézt. Doma na mne z každého rohu volala zanedbaná domácnost, v práci toho bylo moc. Už měsíc jsem nebyla plavat! Sun, 05 Sep 2021 07:00:00 GMT Lenoch si připadá moudřejší než deset zkušených (Př 26,16) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2172 Jedna z charakteristik lenocha je, že co nechce dělat, to alespoň `okecá,' z toho se vymluví. Systematicky nahrazuje činy pouhými slovy. Časem vlastní rozpor teorie a praxe přestane vnímat a třeba i učí druhé věcem, které dávno nežije. Před tím varuje Hevenesi: „I kdybys pronášel krásné myšlenky a vzácné pravdy, trpíš-li však duchovní leností a nežiješ-li sám to, čemu učíš, ať mluvíš, jak mluvíš, neočekávej jiný výsledek, než že dostaneš chrapot.“ Thu, 19 Aug 2021 09:52:00 GMT Nejsem přece ve víře fanatik! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2171 Kdybychom jen pochopili Boží matematiku! Za jeden náš krůček směrem k Bohu on jich k nám udělá tisíc (a k tomu vždycky začíná první). Z pěti chlebů a dvou rybiček, které si neschováme za zády pro sebe, ale odevzdáme je do jeho rukou, vyšetříme potravu pro celý zástup a ještě dvanáct košů navíc. Mon, 16 Aug 2021 09:49:00 GMT Křesťané způsobují největší obtíže těm, kdo se skutečně rozhodli žít křesťanským životem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2167 Proč? <br /> Možná proto, že se cítí ohroženi. <br /> Nechtějí, aby byly odhaleny jejich vlastní nedostatky a slabosti, <br /> což se snadno stane, když se jiní lidé pokoušejí žít evangelium naplno <br /> a nevybírají si z něj jen to, co jim vyhovuje.<br /> Thu, 05 Aug 2021 20:11:00 GMT Posílit to, co je v nás pozitivní a dobré http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2166 Znalost sebe sama, schopnost dostat se na dno tohoto „tajemství“, kterým jsme často sami sobě, je opravdu jediný způsob, jak můžeme posílit to, co je v nás pozitivní a dobré a zároveň napravit své chyby a provinění. Bylo by tragické neupoučit se ze svých chyb a selhání. Sun, 01 Aug 2021 16:34:00 GMT Nepokoj, který do nás vložil Stvořitel, je hnací silou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2165 Hluboký nepokoj, který do nás vložil Stvořitel, je hnací silou, která udržuje poctivé lidi v hledání Boha bez ohledu na překážky, na které narážejí. Naše nepokojné putování znamená celoživotní milostný vztah s Bohem, který nás přitom znovu a znovu naplňuje štěstím. Tue, 20 Jul 2021 16:18:00 GMT Někdy zaslechneme Ježíšův hlas, ale stáhneme se http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2164 Někdy se stane, že když zaslechneme Ježíšův hlas, stáhneme se. To nás přivádí k příběhu o zázračném rybolovu. Tento úryvek z Lukášova evangelia (5,1–11) nám toho jako křesťanům sděluje mnoho, i když jsme třeba rybářský prut nikdy v ruce nedrželi: Thu, 15 Jul 2021 22:00:00 GMT Proč jste si vybral za obor zrovna dětskou psychologii? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2163 Proč jste si vybral za obor zrovna dětskou psychologii?<br /> Za to mohou dvě věci. Roli hrálo, že jsem s těmi dětmi pracoval. Druhá věc, která hrála roli, že děti svou bezbranností člověka více zaujmou a člověk se ptá, co by pro ně mohl víc udělat. A potom, velkou roli zde hrála druhá osobnost, která do mého profesního života výrazně zasáhla: doktor Matějček. Toho jsem posléze navštívil a mnohé se od něj naučil. Sun, 11 Jul 2021 22:00:00 GMT Byla jsem popřát prababičce k devadesátinám. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2161 „Víš,“ řekla mi babička, „když je člověku devadesát, tak i když už nosí brýle, dohlédne, kam dříve ne…“ Podívala jsem se k obzoru. Byl jasný den. Dálka se na nás usmívala, i hory u hranic se zdály nyní v tom letním klidu mnohem bližší a připadaly mi jako kamarádi, co mě mají rádi. „Kam dohlédneš?“ zeptala jsem se babičky. „Na radosti, na které jsem dřív nedohlédla.“ Tohle mě překvapilo. Mon, 05 Jul 2021 22:00:00 GMT Na co kostel? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2160 Kostel je místo, kam lidé ponejvíce chodí, aby se setkali s Bohem, hovořili s ním a obraceli se na něj. Říkají tomu modlitba. Křesťané věří, že Bůh je přítomný stále, všude a dokonce ve všech. Celý svět je pro ně jeden velký chrám. Přesto si ale během dvou tisíc let vytvořili k modlitbě, ke společnému scházení a bohoslužbě (službě lidí Bohu a službě Boha lidem) budovu specifického designu, kde je nic neruší, pod jejíž střechou na ně neprší a může se jich tam sejít víc najednou. Křesťané také věří ve zvláštní přítomnost Boha uprostřed svého shromáždění. Většinou proto také rádi berou další lidi „do party“. Oslovíte-li je, budou přátelští. Fri, 18 Jun 2021 15:30:00 GMT Udělejte si na sebe navzájem čas http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2159 Závody s časem ničí vztahy. Často hovořím s lidmi, kteří mají problémy najít si čas na své nejdražší. Ale vztahy není možné budovat bez toho, aby se do nich investoval čas. Takoví lidé jsou možná velmi úspěšní ve své profesi, ale brzy objeví, že až si čas na rodinu konečně najdou, jejich děti už budou mít jiné zájmy. Dveře dětství budou zavřeny. Jeden otec to vyjádřil takto: „Když jsou děti malé, dají se snadno obalamutit naším „uděláme to později“. Ale ve skutečnosti balamutíme sebe – z „někdy příště“ se stává „nikdy více“. Mon, 14 Jun 2021 08:14:00 GMT Naučila jsem se vystačit si bez manžela http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2158 Když jsme se s Tomem brali, byli jsme velmi zamilovaní. Tehdy jsme si běžně hodiny povídali. A i když jsme nemluvili, vnímali jsme, co ten druhý cítí. Vlastně je těžké říct, kdy jsme se vzdálili. Tom měl víc a víc práce a já se musela starat o děti. Možná jsem jim věnovala příliš mnoho pozornosti, a on si připadal trochu odstrčený, ale upřímně řečeno, když se ohlížím zpátky, uvědomuji si, že kdybych nemluvila s dětmi, neměla bych už vůbec s kým mluvit.<br /> Tom přichází domů tak unavený, že mne stěží pozdraví, natož aby mi řekl, jak se ten den měl, nebo se na to zeptal mne. Je to tak nepříjemné. Strašně bych si s ním chtěla povídat. Jednou mi na chvíli připadalo, že jsme si zase blízcí, a povídala jsem mu všechno, co jsem s ním už dlouho toužila sdílet. Jenže když jsem si vylévala srdce, zjistila jsem, že on už dávno spí. A pak se stala zvláštní věc. Naučila jsem se žít bez něho. Prala jsem mu oblečení, vařila mu a snažila se mu být dobrou manželkou, ale někde uvnitř jsem se oddělila a naučila se žít bez něj. Jako by si něco ve mně řeklo: Jsi sama za sebe, pro dobro své a svých dětí, vezmi to, jak to je, a nauč se s tím žít. Tue, 08 Jun 2021 15:21:00 GMT Jak jste se v době totality jako katolík dostal na střední školu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2154 <em>Měl jste se svým profilem problém dostat se na střední školu?</em><br /><br /> To mělo docela zajímavý a úsměvný prolog, který souvisel s mou oblibou italštiny. Stalo se totiž, že tehdejší ředitel osmiletky, Václav Jaroš, jeden ze zakládajících členů komunistické strany, bojoval za první války s nějakou komunistickou partou v Albánii. Ke konci své pedagogické činnosti potom psal k poctě albánských soudruhů vzpomínky a cestopis jejich zemí. A protože Albánie bývala dlouho italskou kolonií, měl k dispozici spoustu knih v italštině. Když zjistil, že chodím na italštinu, čas od času si mě vytáhl z výuky do ředitelny a já mu tam z italských průvodců překládal. Kniha později vyšla pod názvem „Světla září nad Tiranou“ a on mi jí už jako důchodce přinesl do školy s osobním věnováním. Thu, 03 Jun 2021 22:00:00 GMT Mají se děti trestat? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2155 Trest dokáže nežádoucí chování stopnout, nedává však sám o sobě návod k žádoucímu jednání a leckdy emočně uvádí do zmatku a může zatížit osobní vztahy. Malému dítěti je možná někdy jednodušší dát lekci malým plácnutím než vysvětlováním, které zatím nepochopí. Dá se říci, že má-li už dojít k trestu, pak účinně může dítě potrestat jen ten, kdo je má opravdově rád a kdo k němu přistupuje s respektem. Sat, 29 May 2021 14:34:00 GMT Kousla mě vosa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2153 Kousla mě vosa.<br /> Mělo by se říkat „štípla“. Ale můj syn tomu říká „kousnutí“. A když mě vosa kousla, rozčilil se.<br /> „Počkej, tatínku, až vyrostu. Já tu vosu majznu, až bude plakat.“<br /> Tue, 25 May 2021 22:00:00 GMT Odpuštění je energie, která nám umožňuje obnovit se http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2151 Téměř v každém lidském prostředí (včetně církví) <br /> se pomstychtivost chová jako rakovina <br /> a pomalu rozežírá vztahy. <br /> Rozhodnutí neodpustit vede jen ke hněvu a zoufalství.<br /> Sat, 08 May 2021 14:14:00 GMT Co vás na psychologii baví a čím vás praxe psychologa nejvíc obohatila? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2150 Psychologie je obrovským dobrodružstvím. /…/ A to, čím mě psychologie obohatila, úzce souvisí s tím, že mi kolikrát nedávalo smysl, že se špatné věci stávají dobrým lidem. Teprve postupem doby jsem si uvědomoval podstatnou věc: to, čemu se máme tendenci vyhýbat, různé zkoušky, bolesti, nemoci, co nás často skličuje a sráží, u některých disponovaných lidí za určitých okolností může vést naopak k tomu, že rostou. Že je to posílí. Že se dostanou do postavení, do kterého by se nedostali, pokud by si těmi strastmi neprošli. Mon, 03 May 2021 22:00:00 GMT Vychytávky v breviáři http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2139 Hlavně mnozí začátečníci, mohou mít potíže s tím, že nerozumí, co se modlí v žalmech. Proto je církev během staletí opatřila několika pomůckami. První z nich je antifona. Je to krátký verš ze zpívaného žalmu, z jiného místa v Písmu nebo ze života Pána Ježíše či svatých. Jeho původním smyslem bylo udat tón při zpěvu. Dnes je účelem antifony změnit žalm v osobní modlitbu a upozornit nás na nějakou myšlenku. Někdo by si mohl stěžovat, že se pořád modlíme stále stejné žalmy. Právě antifona dává žalmu vždy trochu jiné zabarvení dle liturgické doby nebo svátku. Tue, 27 Apr 2021 22:00:00 GMT Každý někdy procházíme krizí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2147 Krize je okamžikem volby, <br /> chvílí, která nás staví před rozhodnutí, které musíme udělat. <br /> Všichni jsme v životě měli a i dále budeme mít chvíle krize. <br /> Rodinné, manželské, sociální, pracovní krize. Spoustu krizí. <br /> V mé vlasti je jedno přísloví: <br /> „Když jedeš na koni přes řeku,<br /> nikdy neměň koně uprostřed.“<br /> Sat, 10 Apr 2021 15:36:00 GMT Co je to smlouva s Bohem? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2138 Aby mohl člověku dát poznat svůj plán, posloužil si Bůh lidskými skutečnostmi jako znameními. Smlouva je jedním z nich. Za časů Abrahámových existovala určitá podoba solidarity, která vzhledem k chybějícím dobře rozvinutým politickým a veřejným institucím představovala nejsilnější pouto mezi lidmi i národy – instituce smlouvy. Hovoří o ní jak Bible, tak i soudobé historické prameny. / Rozbor a zamyšlení nad texty 5. neděle postní cyklu B. Thu, 18 Mar 2021 13:40:00 GMT 4. neděle postní se nazývá Laetare, což znamená „radostná“ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2137 4. neděle postní se podle úvodního verše vstupní antifony latinsky nazývá Laetare, což znamená „radostná“. Také texty dnešních čtení se nám snaží „vštípit“ radost. Je možné, aby nám liturgie radost „vštípila“? Je vůbec možné někomu „vštípit“ radost? Fri, 12 Mar 2021 05:39:00 GMT „Breviář? To já neumím, to je moc složité!“ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2136 „Breviář? To já neumím, to je moc složité!“ odmítají někteří lidé denní modlitbu církve. Knižní cihlička s více než dvěma tisíci stránek a osmi šňůrkami, z níž navíc vypadávají nejrůznější kartičky, to může opravdu někoho vylekat. Naopak dobrodružnější povahy může labyrint textů a rubrik nalákat, aby se pustily do hledání cesty, na jejímž konci je čeká sjednocení s modlící se církví. Sun, 07 Mar 2021 22:04:00 GMT V dobách krizí, katastrof a strádání… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2135 V dobách krizí, katastrof a strádání <br /> se můžeme rozhodnout projevovat laskavost.<br /> Ti, kdo tak činí, se stávají zářícími hvězdami ve tmě. <br /> Thu, 04 Mar 2021 17:55:00 GMT Všichni známe strach z budoucnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2134 Všichni dobře známe strach z budoucnosti.<br /> Máme strach, zda dokážeme vyjít s penězi<br /> a zda jsme se dostatečně zabezpečili na stáří.<br /> Co když skončíme odkázáni na druhé?<br /> Strachujeme se o budoucnost.<br /> Mon, 01 Mar 2021 17:11:00 GMT Když trpíš nevysvětlitelným utrpením... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2128 Biblická kniha Jób je navzdory své starobylosti kniha velmi aktuální. Je plná úzkosti, záhad, napětí a rozporů a jedinečným způsobem nás uvádí do snad nejstaršího problému, kterému člověk čelí – problému krize naděje. Mon, 22 Feb 2021 22:00:00 GMT Manželství - zamyslete nad svou poslední hádkou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2095 Život ve dvou přináší plno radostí, ale jeho součástí je i práce na sobě, vnitřní putování a posilování ale srdce. Jsou v něm klidná období, v nichž můžeme načerpat nové síly, ale i bouřky, které se žádnému páru nevyhnou. Na začátku vztahu máme dojem, že se doplňujeme, že na všechno nahlížíme stejně. Nedokážeme si představit, že bychom mohli žít jeden bez druhého, a zdá se nám, že se známe odjakživa… Postupem času se však toto silné vzájemné spojení proměňuje, stává se realističtějším a objevují se první trhliny. To, co se nám na druhém tolik líbilo, nás teď často nejvíc rozčiluje. Jste zkrátka odlišní a to vám může občas připadat skoro děsivé. Sat, 13 Feb 2021 22:00:00 GMT Trápí mě, když vidím mladé lidi bez kořenů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2061 Často jsem viděl mladé a krásné stromy,<br /> které vyháněly své větve k nebi ve snaze růst stále výš,<br /> a připadaly mi jako zpěv naděje.<br /> Ale později, po bouři, jsem je našel spadlé a bez života.<br /> Neměly hluboké kořeny.<br /> Rozpínaly své větve,<br /> aniž byly pevně usazeny v zemi,<br /> a tak jakmile příroda projevila svou sílu, padly.<br /> Thu, 04 Feb 2021 22:00:00 GMT Víra plná předsudků a iluzí prošla zkouškou ohně. To, co z ní zbylo, je očividně malé http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2129 Co zbylo z Jóbovy víry? Jóbova surová víra, plná předsudků a iluzí, prošla zkouškou ohně. To, co z ní zbylo, je očividně malé, mnohem menší než na začátku. Jak malinkou se jeví Jóbova víra ve srovnání s velkou vírou jeho šťastnějších přátel! Netroufá si už na žádné jednoznačné, silácké prohlášení. Skromně trvá na tom, že ničemu nerozumí. Jeho víra je opravdu malá, je však čistá. Tue, 02 Feb 2021 22:00:00 GMT Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2127 Zůstaň, Pane, s těmi, <br /> jimž je v tento večer odepřen spánek, <br /> s těmi, kdo bdí a pláčou.<br /> Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.<br /> Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli,<br /> požehnej umírajícím, <br /> ulehči trpícím,<br /> slituj se nad sklíčenými <br /> a ochraňuj ty, kdo se radují, <br /> i nás všechny ve své veliké lásce. Amen.<br /> (sv. Augustin) Thu, 28 Jan 2021 22:00:00 GMT Když chybí Bůh, mizí také naděje http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2123 Když chybí Bůh, mizí také naděje.<br /> Vše „řídne“ a ztrácí kompaktnost.<br /> Je to, jako by se ztrácela ta nejhlubší dimenze,<br /> jako by se vše zploštilo<br /> a bylo okradeno o svůj symbolický význam,<br /> který přesahuje čistě materiální stránku.<br /> Tue, 19 Jan 2021 14:52:00 GMT Kdo se modlí, nemarní čas http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2122 Kdo<br /> se modlí,<br /> nemarní svůj čas,<br /> i když se daná situace<br /> jeví jako naléhavá<br /> a všechno nasvědčuje tomu,<br /> že je nutno výhradně jednat.<br /> Sat, 16 Jan 2021 14:47:00 GMT Proč číst denně evangelium? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2120 Je velmi důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia.<br /> Proč? Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne.<br /> Ale abychom nalezli Ježíše,<br /> protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu.<br /> Pokaždé když čtu evangelium, nacházím Krista. <br /> Mon, 11 Jan 2021 17:35:00 GMT Lidé si myslí, že takový král, kníže nebo prezident vůbec neví, co je to strach http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2119 Lidé si myslí, že takový král, kníže nebo prezident vůbec neví, co je to strach. Hlídají ho stráže v paláci, střeží ho vojáci, dává na něj pozor armáda, není, čeho by se bál. To je veliký omyl. Oni jsou vám ti vládcové a potentáti ustrašení víc než my všichni dohromady. Tak zrovna král Herodes. Tue, 05 Jan 2021 09:54:00 GMT Nekřivilt se ve snaze vycházet vstříc očekáváním ostatních http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2112 Jestliže dítě v jesličkách chápeš jako Spasitele, Krista a Pána, <BR> pak se tvůj život uzdraví a scelí, pak budeš svobodný, <BR> a budeš sám sobě vládnout, místo aby ses nechal ovládat druhými. <BR> Uděláš-li s božským dítětem Ježíšem tuto zkušenost, <BR> pak tvé srdce bude plné radosti. <BR> A tvůj život se rozzáří, tak jako se pastýřům <BR> náhle rozjasnila temná noc světlem anděla. <BR> Mon, 21 Dec 2020 22:00:00 GMT Dělat velké věci, anebo stačí malé? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2113 Jak Bůh projevuje lásku? <br> Ve velikých věcech? <br> Ne.<br> Umenšuje se <br> až k malým projevům<br> něhy a dobroty.<br> Činí se malým.<br> Fri, 18 Dec 2020 22:00:00 GMT Být křesťanem znamená stát se v určitém smyslu hloupým? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2124 Ježíš od nás chce, abychom byli milosrdní a nesoudili.Často se zdá, že jsme byli jmenováni za soudce ostatních: řečmi, pomluvami a souzením všech. Ale Pán nám říká: „Nesuďte, a nebudete souzeni.“ Nakonec žádá, abychom odpouštěli, a bude odpuštěno i nám. Každý den to říkáme v Otčenáši: „Odpusť nám ..., jako i my odpouštíme…“ Pokud neodpouštím, jak mohu prosit Otce o odpuštění? To je křesťanský život. Někdo možná namítne: „Ale otče, to je hloupost!“ Wed, 16 Dec 2020 18:44:00 GMT Pandemie - ohrožení naší víry?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2111 <h4>Kvůli pandemii koronaviru jsme zažili naprosto ojedinělou situaci, kdy byly kostely zavřené a řadu týdnů se nekonaly veřejné bohoslužby. Zeptám se možná trochu provokativně – bylo to ohrožení naší víry?</h4> <p>Jestliže chápeme víru především jako vztah člověka k Bohu a jako kladnou odpověď na Boží slovo, tak zavřené kostely na ni nemají přímý vliv. Víra člověka ovšem nestojí izolovaně – prožíváme ji a sdílíme v mezilidských vztazích, ve skutcích zbožnosti, ve vyrovnávání se s podmínkami života. A zde už musíme rozlišovat. Neřekl bych sice, že jde přímo o víru, ale, řečeno trochu světsky, o míru komfortu, v jakém své křesťanství žijeme. A ten byl opravdu menší a někteří z nás to nesli dost těžce. Někdy to ale vypadá tak, jako kdyby slavení svátostí a společné konání v kostele bylo něčím, na co máme samozřejmý nárok a co nám někdo bere. Jako by to nebyl v prvé řadě vzácný dar. <o:p></o:p></p> <p>Okolnosti způsobené pandemií zasáhly do našich životů, a tedy i do života z víry. Z dávných i nedávných dějin ovšem víme, že víra mnohých neutrpěla, ale zesílila v nemocech, strádání a vězeních, ačkoliv ti lidé mnohdy neměli ani společenství víry, ani bohoslužby, ani eucharistii a tak dále. Tím nemá být řečeno, že jsou tyto věci zbytečné. Ale je to spíš výzva k tomu, abychom si lépe uvědomili, jak různými cestami a způsoby se o nás Pán Bůh stará.</p> Mon, 14 Dec 2020 22:00:00 GMT Pán na nás ťuká pohlazením http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2110 Jak utěšuje Pán? Něhou. Toto slovo odstraňují neřesti, které nás vzdalují od Pána, neřesti těch, kdo se nechtějí pohnout a jsou vlažní. Něha budí strach. „Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede“ (Iz 40,11). Takto těší Pán: utěšuje laskavostí. Když dítě pláče, maminka ho přece laská, těší a upokojuje. Řekl bych dokonce, že útěcha má být jakýmsi habituálním stavem křesťana. Fri, 11 Dec 2020 22:00:00 GMT Řada věcí, jež jsme považovali za nemožné, se stává možnými http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2108 Anděl Gabriel je poslán k Marii. A ona s ním vede dialog. Chce, aby jí vysvětlil, co se to v ní – a s ní – děje. Anděl ji pak uvádí stále hlouběji do tajemství jejího života. Vysvětluje jí, že nalezla milost u Boha, a proto počne dítě, které „bude nazváno svaté, Syn Boží“ (Lukáš 1,35). Na otázku, jak se to má stát, anděl odpovídá: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“ (Lukáš 1,35). <br><br> Jestliže v nás tedy působí Duch Svatý, pak se v nás stane možným řada věcí, jež jsme až doposud považovali za nemožné. Protože u Boha není žádné slovo bez účinku a moci. Jak říká anděl Marii: „U Boha není nic nemožného.“ Maria andělovi věří a odpovídá mu: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lukáš 1,38). Odevzdává se Bohu, aby v ní Bůh jednal. A stává se tak požehnáním pro lidstvo. Narodí se z ní totiž Ježíš, který tento svět promění, prozáří a uzdraví. Tue, 08 Dec 2020 22:00:00 GMT Na děti křičím, manžela peskuju... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2109 „Moje přednosti...?! Vůbec nevím, kam se poděly. Byla jsem zvídavá holčička, tvořivá puberťačka, oblíbená vedoucí ve skautu, nadšená vysokoškolská studentka. Zato dneska...“ Vyhrkla ze sebe Klára a zlomil se jí hlas.<br /> „Někdy se vůbec nepoznávám: na děti křičím a manžela pořád peskuju. Mám pocit, že se ze mě stala stará, hašteřivá megera.“ <br /> „Dřív jsem si nikdy nestěžovala, dávala jsem, a nepočítala... Teď počítám úplně všechno: každou minutu, každý halíř, každý čtvereční centimetr. Strašně ráda bych zase byla sama sebou, dokázala se pro něco nadchnout, rozvíjela své nadání, všechny ty dary, které jsem od Boha dostala.“ Fri, 04 Dec 2020 10:32:00 GMT Proč církev v různých obdobích roku používá různé barvy? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2104 Na počátku církevního roku stojí advent. Každému roku je přiřazena jiná série úryvků z Bible, které se předčítají při bohoslužbě. Po adventu následují Vánoce, dále liturgické mezidobí, postní doba, Velikonoce a pak po zbytek církevního roku znovu mezidobí. Každé období má svou vlastní barvu, kterou nacházíme na látkách použitých v kostele i na oděvu, který má na sobě kněz. Sat, 14 Nov 2020 18:11:00 GMT Nejčastější chyby, které děláme ve vztazích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2101 Láska je dřina.<br> Ale <br /> manželství<br> není <br> polepšovna…<br> Wed, 11 Nov 2020 22:00:00 GMT Stáří a smrt v jidiš příslovích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2099 Zlato a stříbro necháme ležet, když nám Nejvyšší poručí odejít k sobě.<br /> <em>Po smrti si člověk s sebou nic nevezme.</em><br /><br /> Černá nevyjde nikdy z módy.<br /> <em>Narážka na skutečnost, že nás neustále potkávají smutné události, při nichž se nosí černé oblečení.</em><br /><br /> Není dobré ptát se Boha na závažnou otázku, řekne totiž: Chceš-li znát odpověď, přijď ke mně.<br /> <em>Po smrti bude všechno jasné.</em> Mon, 26 Oct 2020 19:40:00 GMT Kazatel nesmí šetřit nikoho (Sv. Antonín z Padovy) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2097 Antonín byl přesvědčen, že pro správného kazatele je nutné, aby hovořil odvážně a energicky. Odvaha nedovolí kazateli kličkovat a vyhýbat se ožehavým tématům. V jeho dílech můžeme číst také následující slova: „Kazatel nesmí šetřit nikoho ani z ohleduplnosti, ani ze strachu, ani z úcty, ani z ostychu.“ Antonín to nejen tvrdil, ale také důsledně aplikoval, když stál na kazatelně. Wed, 21 Oct 2020 22:00:00 GMT Pomstít se… Kdo z nás by si někdy nechtěl ulevit? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2094 Franz Jägerstätter nám před svou popravou vzkazuje:<br /> „… Podle lidského rozumu a citu si myslíme, <br /> že by se nám zřejmě ulevilo, <br /> kdybychom se při některých příležitostech mohli trochu pomstít...<br /> Nechová-li člověk vůči nikomu myšlenky na pomstu <br /> a dokáže-li odpustit opravdu všem, <br /> i když po něm tu a tam šlehnou tvrdým slovem, <br /> srdce si uchová pokoj. <br /> Je vůbec na světě něco krásnějšího než pokoj…?“<br /> Thu, 15 Oct 2020 22:00:00 GMT Proč by měl člověk číst? Odpovídá popravený… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2093 „Nemáme příležitost naslouchat pouze dobrým a krásným kázáním, vždyť ne každý duchovní je obdařen kazatelským talentem. A člověk, který nečte, se nikdy nedokáže pořádně postavit na vlastní nohy a stane se spíše hříčkou názorů druhých.“ (Bl. Franz Jägerstätter, popravený r. 1943) Fri, 09 Oct 2020 22:00:00 GMT Dobře rozumět hodnotě mše svaté je pro nás křesťany zásadní http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2091 Je velice důležité vrátit se k základům, znovu objevit, co je podstatné, skrze to, čeho se dotýkáme a co vidíme při slavení svátostí. Prosba svatého apoštola Tomáše (srov. Jan 20,25), tedy uvidět rány po hřebech v Ježíšově těle a dotknout se jich, je touha mít možnost se nějak „dotknout“ Boha, abychom v něj uvěřili. To, o co žádal svatý Tomáš, potřebujeme my všichni – vidět ho a dotknout se ho, abychom ho mohli poznat. Svátosti vycházejí tomuto lidskému požadavku vstříc. Svátosti, a zejména slavení eucharistie, jsou znamením Boží lásky, přednostními cestami k setkání s Bohem. (papež František) Sun, 06 Sep 2020 15:54:00 GMT Víno je jako dobrý přítel. Ovšem jen při dobrém zacházení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2090 <i>Víno v proměnách věků – Dvojí přístup k vínu v Bibli – Kdy je víno požehnáním a kdy prokletím?</i><br /> S jistou nadsázkou lze říci, že národy se staly civilizovanými až tehdy, když se začaly zabývat pěstováním a výrobou vína. Vinná réva se na naší planetě objevila již v druhohorní křídě. Lidé ji začali využívat s neolitickou revolucí a přechodem na zemědělský styl života. Příběh vína sahá od Gruzie a Arménie přes Persii a Egypt faraonů, kde vinařské technologie dosahují svého vrcholu. Víno se šíří ve starověkém Řecku, kde bylo uctíváno jako dar boha Dionýsa, i v Římské říši, kde se výroba vína sofistikovanými metodami stává nedílnou součástí evropské civilizace. K tomu podstatně přispělo i křesťanství, které potřebuje víno pro bohoslužbu. Wed, 02 Sep 2020 14:52:00 GMT Modlitba odevzdání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2087 Můj Otče, odevzdávám se ti,<br /> učiň se mnou, co se ti zalíbí.<br /> Ať se mnou učiníš cokoliv,<br /> děkuji ti za to.<br /> Jsem připraven na všechno,<br /> všechno přijímám. <br /> Wed, 19 Aug 2020 22:00:00 GMT Bože, neskrývám svá zranění: ty jsi lékař, já jsem nemocný http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2086 Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová.<br /> Pozdě jsem si tě zamiloval.<br /> A pohleď: tys byl uvnitř<br /> a já venku a hledal jsem tě tam<br /> a napadal jsem, já hrozný člověk, to krásné, co jsi stvořil. <br /> Sat, 15 Aug 2020 22:00:00 GMT V pátek 17. června 1949, zaťukal na slavonickou faru tajný kurýr http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2085 V pátek 17. června 1949, zaťukal na slavonickou faru tajný kurýr a předal faráři i kaplanovi oběžník v cyklostylové formě, tentokrát určený nejen kněžím, ale i věřícím. Vznikl na tajné poradě biskupů 15. června v Praze a byl tajně rozmnožován a šířen. Přinášel ve stručnější formě poselství pastýřského listu Hlas československých biskupů a ordinářů v hodině velké zkoušky, který měl být přečten v neděli před hlavní slavností Božího Těla. Biskupové v něm zcela otevřeně vyjádřili znepokojení nad tím, že komunistický stát zasahuje do záležitostí církve, je vůči ní postupováno nepřátelsky a je jí nepravdivě dáváno za vinu ztroskotání jednání mezi státem a církví. Církevní hodnostáři odsoudili zastavení církevního tisku, Katolickou akci a připomenuli exkomunikaci všech, kteří se na ní podílejí. Sun, 09 Aug 2020 15:49:00 GMT Odpovědí je ... krása http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2084 Zeptal jsem se na svého Boha hmoty světa<br /> a odpověděla mi: „Já nejsem Bůh – ale on mě stvořil.“<br /> Zeptal jsem se země<br /> a řekla: „Nejsem Bůh.“<br /> A všechno, co je na zemi,<br /> vyznalo totéž.<br /> Zeptal jsem se moře a hlubin a hemžících se živočichů<br /> a odpověděli: „Nejsme tvůj Bůh; hledej nad námi.“<br /> Zeptal jsem se vzdušných vánků<br /> a celý vzduch i se svými obyvateli pravil:<br /> „Nejsem Bůh.“<br /> Sat, 01 Aug 2020 19:47:00 GMT Mariánský sloup v Praze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2083 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je jedním z pražských památných míst, jež je spojeno s velmi silným a dramatickým příběhem. Od svého vzniku je jakýmsi lakmusovým papírkem sporu o smysl českých dějin a duši českého národa. <br /> Sloup Panny Marie je spojen s konkrétními událostmi 17. století: s některými bezprostředně, s jinými jako důsledek a projev směřování společnosti té doby. Právě záměna prvotního důvodu vzniku sloupu za jeho chápání jako pouhého symbolu směřování českých dějin po Bílé hoře je příčinou mnoha vášní kolem Mariánského sloupu. Sun, 26 Jul 2020 16:26:00 GMT Vzájemná úcta v manželství je nezbytná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2082 Vzájemná úcta v manželství<br /> není nic strojeného.<br /> Je nezbytná k tomu,<br /> aby se člověk necítil v manželství<br /> ponižovaný, zneuznaný nebo zanedbávaný.<br /> Popřípadě vlastněný jako předmět. <br /> Wed, 22 Jul 2020 22:00:00 GMT Sv. Anna Samotřetí na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2226 Co znamená výraz „Svatá Anna samotřetí“? Ve staré češtině slovo „samodruhá“ znamenalo těhotná nebo mající dítě. Slovem „samo třetí“ se pak označuje babička, která vychovala dceru, a ta potom opět dceru nebo syna. Tímto se znázorňuje „babičkovské“ pouto svaté Anny ke Spasiteli. Není však známo, že by svatá Anna opravdu Ježíška chovala. Thu, 16 Jul 2020 15:56:00 GMT Kvůli zbytečnostem opouštíme Toho, který to vše stvořil http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2081 Ve svém životě jsem upadal do trápení, zmatků a chyb,<br /> protože všechny radosti, slávu a pravdu <br /> jsem nehledal v Bohu.<br /> Ale hledal jsem to vše v jeho tvorech, <br /> i sám v sobě a v jiných lidech.<br /> Sat, 11 Jul 2020 22:00:00 GMT Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2006 Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž ovoce našeho každodenního snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu, ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde není vina, tam není třeba žádat o odpuštění. Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 GMT Bestseller již 1600 let. Aneb proč si přečíst Augustino Vyznání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2079 Ještě i dnes - šestnáct staletí po svém vzniku (roku 398 po Kristu) - zůstávají Augustinova Vyznání bestsellerem. Je to kniha populární napříč dějinami. Nesmírnou popularitu tohoto spisu lze vysvětlovat tím, že se Augustinovi podařilo vyjevit ze svého nitra cosi velice lidského a známého každému čtenáři, který jen trochu reflektuje vlastní život, který kdy zatoužil po pravdě, po dobru, po kráse a po štěstí. A to je podle Augustina každý člověk. Mon, 29 Jun 2020 22:00:00 GMT „Nesmíte brečet!“ A proč by ne?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2077 „Když večer za sebou zavřete dveře ordinace, všechno musíte nechat za nimi, nic si nesmíte v hlavě odnášet domů. Jen žádné emoce. Natož zaplakat si spolu s pacientem nebo s jeho rodinou. To by bylo hrubě neprofesionální.“ <br /> Tak nějak nás před padesáti lety vychovávali na lékařských fakultách psychologové. Dnes už to snad takhle neříkají. <br /> Přesto je ve zdravotnictví stále ještě nezřídka možno zaslechnout direktivní povely typu: „Neplačte!“, nebo dokonce: „Nesmíte brečet!“ <br /> Proč by nemohli? A proč bychom nemohli za určitých okolností i my, kteří jsme u toho? Sat, 20 Jun 2020 14:31:00 GMT Záviděla mi ... moje maminka! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2075 Po pohřbu mojí maminky jsme se sešli s rodinou na pořádném obědě. Věřím, že to tak má být. Po důkladně prožitém smutku je potřeba se pořádně najíst a dát si sklenku dobrého vína. Zavzpomínat na to hezké, co jsme s nebožkou prožili, a navzájem se utěšit. Než nám přinesli jídlo a po jídle znovu jsme se různě přemísťovali a přesedávali si podle toho, kdo s kým si chtěl popovídat. Skoro všem, s nimiž jsem mohla mluvit, jsem zkoušela položit tu otázku: „Jaká vlastně maminka byla? Jak si ji pamatuješ?“ Toužila jsem zjistit, jestli můj obraz maminky, tak jak ho vykresluje moje paměť, se bude shodovat s tím jejich. Znali ji přece i z odlišných situací, než se to podařilo mně. Sun, 07 Jun 2020 22:00:00 GMT Bouře nutí strom zapouštět kořeny stále hlouběji do země http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2072 Pokušení jsou jako bouře, <br /> která nutí strom zapouštět kořeny<br /> stále hlouběji do země.<br /> Proto jsou pokušení výzvou,<br /> abychom pevněji zakořenili v Bohu.<br /> Tue, 19 May 2020 19:15:00 GMT Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2070 Maria je dar.<br /> Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno – sílu, <br /> Ducha, vlastní krev a energii, <br /> ještě stále mu zůstávalo jedno: jeho matka. <br /> Všimněte si však, že Janovi neřekl: <br /> „Postarej se o mou matku“, <br /> ale odevzdal mu ji se slovy: <br /> „… Hle, tvá matka!“ (Jan 19,27). <br /> Sun, 17 May 2020 12:47:00 GMT Mateřství: zážitek podobný smrti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2071 Týden po narození našeho prvního dítěte jsem utekla. Během toho prvního týdne jsem spala pokaždé jen několik málo hodin a po zbytek času jsem kojila, s výjimkou jediné chvilky, kdy jsem s pocitem provinění nechala lehce spící dcerku na pět minut na naší posteli, abych se osprchovala, přičemž ona během těch pěti minut z postele sklouzla a křičela, běžela jsem k ní, sevřela jsem ji v náručí, vzlykala a bála jsem se, že má poškozený mozek. Fri, 08 May 2020 16:49:00 GMT Kam nás Ježíš posílá? Neexistují žádné hranice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2060 Kam nás Ježíš posílá? <br /> Zde neexistují žádné hranice,<br /> žádné meze: posílá nás ke všem lidem.<br /> Evangelium je pro všechny,<br /> a ne jenom pro některé.<br /> Není jenom pro ty,<br /> kdo se nám zdají bližší, chápavější, vstřícnější.<br /> Je pro všechny. Sun, 19 Apr 2020 14:47:00 GMT Nebuď něčí fotokopií, ale stávej se sebou samým http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2059 Někdy tě mohou pocity méněcennosti přivést do stavu,<br /> že nechceš vidět své nedostatky a slabosti,<br /> ale tím by ses mohl uzavírat růstu a zrání.<br /> Dovol Bohu, ať tě miluje.<br /> On tě miluje takového, jaký jsi,<br /> váží si tě a má k tobě úctu,<br /> a přitom ti také nabízí stále víc:<br /> hlubší přátelství s ním,<br /> více vnitřní síly,<br /> větší pokoj a duchovní radost...<br /> Sun, 19 Apr 2020 14:17:00 GMT Velikonoce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2144 O Velikonocích znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Sun, 05 Apr 2020 13:50:00 GMT Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2055 Aby Ježíš naplno zakusil, co je to lidská přirozenost, vede ho Duch svatý na samou hranici jeho lidské křehkosti. Už čtyřicet dnů žije ve vyprahlé poušti a hledá stín v puklinách judských hor. Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení. A hlavně: kolem stále krouží věčný Nepřítel. Ježíš ho vždy zahlédne někde v dálce a pak mu zas na nějaký čas zmizí z očí. <br /><br /> Satan se ještě neodvážil postavit se mu čelem, ale už dlouho čeká, až přijde jeho čas...<br /><br /> Na počátku, když Všemohoucí stvořil Adama a Evu, se satan rozzuřil. On, čistý duch, strašně žárlil a nechápal, jak mohl Bůh stvořit muže a ženu ke svému obrazu. Rychle se však vzpamatoval a Nejvyššímu se pomstil. K pádu prvních lidí stačilo vychytralé pokušení. Wed, 01 Apr 2020 22:00:00 GMT Ježíši, proč se nechceš oženit? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2053 Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který v rohu dílny přitesával kmeny, svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si přejel přes obočí, aby z něj setřel pot. "Ježíši, proč se nechceš oženit?" unaveně se zeptal Josef. "Je ti dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za mnou zase včera byl..."<br /><br /> Zdálo se, že mladý muž neví, co na to odpovědět.<br /><br /> "Tati, já nemůžu."<br /><br /> "Ale proč, prosím tě? Všichni muží tvého věku se žení. V synagoze mě nedávno znova vyčítali, že u tebe nemám žádnou autoritu!"<br /><br /> "Tati, vždyť víš, že já jsem jiný než ostatní."<br /><br /> "Tak to vím až moc dobře!"<br /><br /> Josef si povzdechl. Zaplavily ho vzpomínky na dobu, kdy mu tenhle Ježíš vstoupil do života... Thu, 26 Mar 2020 15:53:00 GMT Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1789 Postoj, který vůči krizi zaujmeme, <br /> rozhodne o tom, zda pro nás krize <br /> bude mít negativní <br /> či pozitivní přínos.<br /> Sun, 22 Mar 2020 22:00:00 GMT Celá rodina abstinujícího alkoholika http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2052 Dokázali jsme to! Přiměli jsme tátu, aby abstinoval. Teď je na léčení a cítí se dobře…, ale co se to děje? Celá rodina vypadá jako by prošla válečnou vřavou. Máma je podrážděná a vzteklá. Děti se chovají nepřátelsky, podezřívavě a otupěle. Za půl roku se abstinující otec vrací domů. Máma to nemůže vydržet a odstěhuje se. Takhle to přece nemělo dopadnout. <br> Pro zjednodušení používáme příklad závislého otce, ale stejně tak se to může týkat matky. Vybrali jsme si závislost na alkoholu, avšak mohlo by se jednat o jakoukoliv jinou nutkavou poruchu: drogy, chorobné utrácení, workoholismus nebo gamblerství. Detaily jsou vedlejší, zajímají nás příčiny a důsledky. <br> Je důležité, aby i celá rodina abstinujícího alkoholika našla cestu k terapii, nejen alkoholik sám. Fri, 20 Mar 2020 16:00:00 GMT Krize v našem životě má neocenitelnou roli http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1687 V našem reálném životě, <br> jenž je nám propůjčen jako dočasný domov, <br> sehrávají krize neocenitelnou roli. <br> Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života. <br> Je to schodiště k duchovní dospělosti. Fri, 13 Mar 2020 22:00:00 GMT Mám tě ráda mami, ale ... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2051 ... nenávidím, cos mi udělala.<br> Byla to nádherná dívka, útlá a půvabná. Měřila asi 160 centimetrů, ale přitom nemohla vážit víc než 38 kilogramů. Její blond vlasy zářily i v tak pošmourném a zataženém dnu. Taxikář, který ji přivezl ke hřbitovu, se opíral o auto a pozoroval, jak cíleně kráčí mezi náhrobky s malým balíčkem v ruce. Co měla v úmyslu?<br> Zastavila se u hrobu, do něhož byl nedávno někdo pohřben. <br> Sun, 08 Mar 2020 22:00:00 GMT Dnešním umělcům často chybí schopnost oslovit něčím hlubokým http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2050 Skutečné umělecké dílo oslovuje nově i další generace. Kýč tuto schopnost nemá, při pohledu na kýčovitý obraz si člověk dokonce řekne: „To bych si zkazil vkus!“ Je potřeba vstoupit do kontaktu s autorem tím, že se jeho dílu vystavím, a dát mu výklad, který vychází z mého vlastního života, kde mě v mé životní situaci obraz oslovil, zastihl. Povzbuzuje mě k hledání odpovědi na mé existenciální otázky. Stimuluje mě k tomu, abych sám vytvořil nějakou hodnotu. Thu, 05 Mar 2020 22:00:00 GMT Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2047 Ježíš a člověk spolu nesou kříž.<br /> Šimon z Kyrény byl donucen, aby ho nesl.<br /> Tebe ale Ježíš nenutí.<br /> Nenutil ani apoštoly, aby ho následovali až na Kalvárii.<br /> Později se sami svobodně rozhodli a zemřeli pro něj.<br /> A dnes tě já, Matka Ježíšova i tvá, snažně prosím: pomoz mu nést kříž. <br /> Mon, 02 Mar 2020 22:00:00 GMT Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1725 K našemu seznámení Andreem Bocelli se váže tato příhoda. Andrea poslouchal v rádiu jedno z mých rozjímání a následně se na mě obrátil s návrhem na projekt. „Bydlím ve Forte dei Marmi,“ řekl mi, „Nezorganizujeme tam setkání? Ty bys hovořil, já bych tě podpořil zpěvem.“ Setkání se pak konalo v rámci „Setkávání u kávy v Parku Versiliana“ a moderoval ho spisovatel a novinář Romano Battaglia. Říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa… Sat, 29 Feb 2020 22:00:00 GMT Karmelitánské nakladatelství je nakladatelem roku v anketě Dobrá kniha http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2049 V aktuálním čísle Katolického týdeníku (vyšlo 25. února 2020) najdete anketu Dobrá kniha, v níž se mezi prvními 12 tituly umístily hned 3 knihy Karmelitánského nakladatelství. Fri, 28 Feb 2020 18:50:00 GMT Kdo byl Tomáš Špidlík? Bodrý Moravan, který mluvil o Bohu srozumitelně a s humornou lehkostí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2046 Kdo byl Tomáš Špidlík? Byl to český jezuita (člen řádu Tovaryšstva Ježíšova), katolický kněz, teolog a myslitel, filosof, vysokoškolský profesor, kazatel, exercitátor, spirituál, zpovědník, duchovní otec a kardinál. Ale hlavně to byl velký člověk. Setkat se s tímto bodrým Moravanem bylo pro tolik lidí tak zásadní, protože jeho myšlení bylo u něj úzce spjato s životem. Kdybych měl jeho dílo charakterizovat jedním pojmem, nazval bych ho „teologií života“. Člověk se rodí ze vztahu lásky, je osobně povolán k životu osobním Bohem. Proto – jak otec Špidlík zdůrazňoval – povolání předchází bytí. Každý přichází na svět už se svým jedinečným posláním, které pak rozvíjí a objevuje v celoživotním dialogu se svým Stvořitelem. Je příznačné, že ze všech titulů, kterými Tomáš Špidlík oplýval, většina lidí volila spontánně oslovení „otče“. Pojem „otec“ vyjadřuje vztah. Otec je otcem, když má syna, a syn je synem, má-li otce. Špidlíkův postoj vůči lidem, kteří jej vyhledávali, byl v tomto smyslu nikoliv paternalistický, ale skutečně otcovský. Stačilo pohledět do jeho usměvavé tváře a živých očí, a člověk ztratil ostych svěřit se mu. Sat, 15 Feb 2020 08:51:00 GMT Dva vlci v nás http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1476 Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Wed, 05 Feb 2020 22:00:00 GMT Dva chudí staří Židé... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1215 Dva chudí staří Židé se potloukají v mrazu po ulicích. A aby se trochu zahřáli, vejdou do katolického klášterního kostela, ve kterém právě řeholnice – novicky skládají sliby a stávají se "nevěstami Kristovými". Místními kostelníkovi jsou ti dva Židé nápadní, a tak jde za nimi a ptá se přísně: „Co tu děláte?“ ... Sun, 02 Feb 2020 22:00:00 GMT Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, propadl hráčské vášni: Fjodor Michajlovič Dostojevskij (+ 28.1.1881) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2125 Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, na čas propadl hráčské vášni a často se nacházel ve finanční nouzi. To vše představovalo pro něj i celou jeho rodinu velkou zátěž. Po komplikovaném, ale plodném životě si před smrtí k sobě povolal ženu a děti a nechal si z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Naléhavě své nejbližší nabádal, aby nikdy neztratili víru v Boha. ... Večer 28. ledna 1881 pak zemřel. Thu, 23 Jan 2020 15:49:00 GMT Vnitřní pokoj má pro nás větší význam než život v blahobytu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2044 Často se porovnáváme s někým, kdo má všeho nadbytek.<br /> My ale naopak musíme každou korunu obrátit třikrát.<br /> Proti takovémuto srovnávání, které nás připravuje o klidný spánek,<br /> lze vyslovovat biblický verš:<br /> „Lepší je suchá skýva a k tomu klid<br /> než dům plný hodů a spory“ (Př 17,1). <br /> Tue, 21 Jan 2020 15:03:00 GMT PROTI TOTALITĚ LZE BOJOVAT I JINAK NEŽ MEČEM. (21. 1. 2014 ZEMŘEL P. KAREL FOŘT) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2121 V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou - – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet... Thu, 16 Jan 2020 14:16:00 GMT Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2043 Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku, pro kterou nemáme žádný rozumný argument. Naše myšlenky se neustále točí kolem toho, co všechno bychom jednou možná mohli potřebovat. Thu, 16 Jan 2020 04:37:00 GMT Cítím se znevýhodněn, mám strach z budoucnosti… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2040 Mnozí lidé dobře znají strach z budoucnosti nebo dokonce pocit hořkosti plynoucí z myšlenky, že žijí v nedostatku. Může však existovat i hořkost ze života jako takového. Cítím se znevýhodněn. Jiní se mají lépe než já, jsou úspěšnější. Všechno se jim daří, zatímco u mě je toho tolik na levačku. Mon, 06 Jan 2020 22:00:00 GMT Největším problémem každého zaměstnaného člověka je čas http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2039 <i>Najít si čas na Boha a na sebe</i><br /> Pro většinu pracujících lidí je čas mimořádně vzácný. Navzdory opěvovanému růstu produktivity práce i vynikající technice (pamatujete si ještě, jak se říkalo, že výpočetní technika povede k čtyřdennímu pracovnímu týdnu?) množství času, které firmy nutí své zaměstnance pracovat, jen roste. Obchody otevřené 24 hodin denně, finanční zpravodajství 24 hodin denně, nepřetržitý přístup k e-mailům, užívání mobilů a notebooků, to vše se přenáší do práce trvající 24 hodin denně. Menší jistota ohledně pracovních míst a větší počet domácností, v nichž pracují oba partneři, znamená více stresu a méně času pro manželské páry a jejich rodičovské povinnosti. Sun, 29 Dec 2019 16:19:00 GMT Bůh přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1855 Když Bůh přišel na svět, nepočínal si jako diplomat. <br> Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém příchodu neuvědomil. <br> Správným hierarchickým postupem se nezabýval. <br> Žádná tisková konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala.<br> Sun, 22 Dec 2019 22:00:00 GMT Betlémské světlo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2038 (vyprávění jednoho přítele) Onehdy za mnou přišli skauti a nabízeli, jestli bych si nechtěl od nich zapálit svíčku. Procházeli město. Rozdávali betlémské světlo. Bylo to malí chlapci. A já je nechtěl zklamat. Došel jsem pro svíčku a zapálil ji od jejich plamínku. Neměl jsem s tím světlem nic v úmyslu, jenom jsem nechtěl děti zklamat. Svíčka mi svítila v pracovně na stole. Plamínek se zachvíval u pootevřeného okna. Myslel jsem, až svíčka dohoří, odnesu svícen. A nebudu se už o ten vánoční zvyk starat. Přece nejsem dítě, abych si hrál s betlémským světlem. Betlém už také o Vánocích nestavím po tolik let… Jenže pak mne něco napadlo. Fri, 20 Dec 2019 09:40:00 GMT Když jsme se vraceli z pohřbu, mlčeli jsme. Bylo před Vánocemi... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1184 Dokud je ještě čas. <br /> Ještě jsme spolu.<br /> Ještě můžeme někomu podat ruku. <br /> JEŠTĚ. <br /> Není to krásné heslo, jaké si můžeme připomínat: "JEŠTĚ?" Mon, 16 Dec 2019 22:00:00 GMT Vánoce jsme zavalili tunami sentimentu, folklóru a všemožného braku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1854 Vánoce jsou pro nás záminka. <br /> Záminka pro poetické výlevy (pochybné kvality), <br /> příležitost k tomu, abychom se zas jednou předvedli <br /> jako ti správní křesťané, kteří pomáhají chudým <br /> a dokonce pro ně v rámci dobročinnosti nachystají štědrovečerní večeři. Fri, 13 Dec 2019 22:00:00 GMT Zima a Vánoce v koncentráku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2037 Týdny a měsíce utíkaly. Přišly vánoční svátky roku 1944. Vězni si na blocích nazdobili větvičky a koledou si připomněli narození Páně. Bohuslav na svém bloku vedl tichou modlitbu. Nikdo z vězňů nechtěl zbytečně dráždit SS. Tyhle Vánoce byly nadějí, že ty příští již každý z nich prožije doma se svými blízkými. Situace v táboře se však neustále zhoršovala. Vězně trápily hlad a tyfus. Mon, 09 Dec 2019 05:21:00 GMT Překážky na cestě k (dobrému) manželství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2029 Je zřejmé, že lidem, kteří řeší obtíže ve svém manželství, mnoho nepomohou úvahy o tom, co a jak měli dříve dělat lépe. Přesto může být užitečné podívat se i do minulosti a identifikovat případné chyby, které život v manželství nadále ovlivňují. Ne proto, aby se na ně člověk vymlouval nebo někoho obviňoval, ale aby manželé hledali, jak vliv těchto chyb v přítomnosti co nejúčinněji odstranit. Thu, 05 Dec 2019 22:00:00 GMT Mikulášův podraz http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=668 Od dětství mám v oblibě postavu Mikuláše a veškerou tu atmosféru kolem jeho svátku (tedy až na strašení čertem, které jsem vždy pokládal za nefér). Rád vzpomínám na chladné a typicky prosincově tmavé večery, kdy se za zvuku zvonků na pozadí setmělých ulic rojí světlé postavy symbolizující člověka, který dokázal být nezištně dobrý. Tue, 03 Dec 2019 06:00:00 GMT Santa Claus mě zná jménem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2035 V mladém věku jsem si uvědomil sílu osobního setkání. Když mi byly čtyři roky, věřil jsem na Santa Clause. Nechápal jsem, jak je to možné, že Santa je v bance a další je na rohu ulice a jiný v obchodním domě. Řekli mi, že ti všichni jsou Santovi pomocníci a že pravý Santa je v New Yorku v obchodním domě Altman. Přišel den, kdy jsme s otcem a se sestrou nasedli do vlaku a jeli do města. S otcem jsme šli do jeho kanceláře a potom jsme se setkali s tím pravým Santou. Vypadal přesně tak, jak jsem si ho představoval. Ještě než jsme se k němu přiblížili, podíval se na nás a řekl: „Neale a Rito, pojďte sem.“ Posadil si nás na kolena. Nepamatuji si už nic jiného než to, že jsem přijel domů a řekl: „Mami! Santa věděl, jak se jmenuji!“ O několik let později jsem si uvědomil, že to můj otec předem připravil. <br /> Ale nyní vím o něčem mnohem lepším: všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, ten, který stvořil hvězdy na obloze a může spočítat každé zrnko prachu v mé matraci, zná mé jméno. Sun, 17 Nov 2019 18:35:00 GMT Příběh české princezny http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2034 Princezna Anežka odešla z královského paláce,<br> aby mohla pomáhat nemocným, chudým a potřebným lidem.<br> Protože poznala, že jí k tomu volal Bůh i její srdce.<br> Tue, 12 Nov 2019 14:35:00 GMT Co řekl o smrti před svou smrtí P. Josef Mixa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2033 „ …Jako miliardář bych na smrtelné posteli zjistil, <br /> že je to všechno na „prd“. <br /> Narodil jsem se, abych umřel… <br /> Co je tohle za kravinu? <br /> Tohle dokážeme prolomit jedině skrze Kristovu cestu…“ <br> Přinášíme vám zajímavé myšlenky o smrti z knižního rozhovoru s oblíbeným P. Josefem Mixou, který zemřel 27. října 2019 v Karlových Varech. Mon, 04 Nov 2019 07:47:00 GMT Emigrace z komunistického Československa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2032 V roce 1950 - po zatčení Felixe Davídka a uzavření starobrněnského kláštera P. Bohuslav Burian pochopil, že musí pryč z téhle země. Zde mu hrozilo jediné: vězení. V dubnu byl navíc zatčen farář ze sousední farnosti v Prušánkách. Věděl, že je jen otázka času, kdy přijde na řadu. I on byl trnem v oku místním funkcionářům KSČ. Chtěli se ho zbavit, byl nežádoucím knězem. Pochopil, že ten, kdo není loajální vůči novým pořádkům, musí být odstraněn. Modlil se a přemýšlel, co dál. Cítil, že Bůh ho volá, a tak se rozhodl. Odejde do emigrace. Sat, 02 Nov 2019 22:00:00 GMT Útěk z pochodu smrti a cesta na Moravu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2031 Bohuslava čekala cesta do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na jaře 1945 byli namačkáni do velkých uhelných vagonů, a to vždy po stovce. Bylo to nelidské a kruté. Většina vězňů se již chovala úplně apaticky. Když se vlak dal pohybu, začalo pršet. Každý se snažil si sednout či lehnout. Bohuslav zůstal stát. Sepjal ruce a modlil se. Déšť smáčel jeho vychrtlé tělo. Prosil o milost a o sílu tohle vše vydržet. Prosil za své spoluvězně a odpuštění pro ty, co s nimi takhle jednali. Strastiplná pouť po nacistických lágrech pokračovala dál. Fri, 25 Oct 2019 22:00:00 GMT Děkuji Bohu za dobrodiní koncentráku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2030 Když Bohuslav dorazil do Osvětimi, pochopil, že nastal každodenní boj o přežití. V táboře panoval tzv. Eickův táborový řád, pojmenovaný po jeho autorovi, veliteli prvního nacistického tábora u bavorského městečka Dachau. Jeho podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. Dachau se stalo školou příslušníků SS – organizace, která pod vedením Heinricha Himmlera převzala nad všemi koncentračními tábory správu a podílela se i na šoá. Pro správu táborů byly vyčleněny zvlášť brutální jednotky SS-Totenkopf. Mon, 21 Oct 2019 22:00:00 GMT Diskuze o rodině – mnoho povyku pro nic? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2028 Rodina je prostředím, ve kterém se formují děti, tedy následující generace. Bez přehánění lze říci, že je ve hře kvalita lidské společnosti v následujících desetiletích. Proto je nutné rodiny podporovat. <br> Řekneme-li dnes ve veřejné diskusi slovo „rodina“, nemůžeme už jednoduše předpokládat obecnou nepsanou shodu v tom, co tím myslíme, ale je třeba definovat, z jakého chápání vycházíme. Za rodinu je dnes v naší civilizaci považováno a prohlašováno kde co, ne jen stabilní svazek muže a ženy. Všeobecný konsensus nemůžeme předpokládat ani v běžném hodnocení toho, co je „normální“, „morální“ nebo třeba únosné... Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 GMT Vděčnost (nejen) v manželství přináší velké plody http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2024 Čím v manželství nic neztratíte, ale můžete tím jen získat? Vyjádřit vděčnost a poděkovat i za maličkosti, například za to, že ten druhý nezapomněl koupit zubní pastu, je nesmírně důležité! Vědomé rozhodnutí být ke druhému laskavý a pozorný dovoluje vaší lásce stále růst. Jen pomyslete na ty desítky každodenně prokazovaných malých pozorností, na tyto zázraky života ve dvou, které tak často podceňujeme. Květinám v zahradě vašeho páru poskytují každodenní závlahu především ony. Tue, 24 Sep 2019 22:00:00 GMT Být zamilovaný a milovat není totéž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2022 Zamilovanost, to jsou nové, silné emoce, jiskření a vzájemná chemie, ale milovat, to je vědomá volba, která ze zamilovanosti vyplývá a vede nás k rozhodnutí, že „právě s tebou toužím prožít celý život“. Na počátku vztahu, existuje jen romantika. Časem se však začnou objevovat drobné rozmíšky a konflikty. Opravdu je s láskou konec? Možná to nechceme přiznat ani sami sobě, ale už si nejsme tak blízko jako dřív. Začínáme si uvědomovat, že ten druhý se od nás vlastně hodně liší! Sat, 07 Sep 2019 17:28:00 GMT Církev (sražená) na kolena http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2020 Noviny The Sunday Telegraph zveřejnily 9. února 1997 celostránkový článek s titulkem „Církev na kolenou“. Jeho obsahem byla chmurná zpráva o poklesu počtu účastníků bohoslužeb a podobně. Když jsem text uviděl, okamžitě mě napadlo: „To přece není problém, to je řešení: církev na kolenou!“ Thu, 29 Aug 2019 19:18:00 GMT Nemodlit se jen tehdy, když se dostaneme do potíží… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2019 Jednou z definujících charakteristik církve je ve Skutcích apoštolů odkázanost na modlitbu: v celé knize o tom najdeme šestadvacet přímých zmínek. Je zřejmé, že prvotní církev byla modlitbou zaujatá. Thu, 22 Aug 2019 15:56:00 GMT Komunikační šum mi přiřknul sedm dětí (P. Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2013 Antoinetta byla dívka ze Sicílie a moc si přála jet do Spojených států pracovat jako tlumočnice. V jejím úmyslu jsem ji nepodporoval, spíš jsem jí říkával: „Myslíš, že je v Americe ráj?“ Jednoho dne jsme se modlili za její budoucnost a otevřeli Bibli v naději, že Pán vnese do celé záležitosti světlo. Úryvek, na který nám padl zrak, byl o ztroskotání sv. Pavla na Maltě. Antoinetta hned zareagovala: „Nechci jet na Maltu, ale do Ameriky.“ Stále o tom snila, až se nakonec rozhodla kontaktovat americké velvyslanectví v Římě a zjistit, zda by jí nemohli pomoci. Odpověď ji překvapila. Americký velvyslanec na Maltě, jistý pan Paolino, je prý sicilského původu – a on a jeho manželka hledají opatrovnici pro své dvě děti. Antoinetta nabídku přijala a… nakonec se ocitla na Maltě. Ale... Thu, 15 Aug 2019 22:00:00 GMT Neodpuštění blokuje náš (nejen duchovní) život http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2018 Aby byla modlitba účinná, neobejde se bez pokání. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, vložil do modlitby také tato slova: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). A bezprostředně po skončení modlitby pokračoval těmito slovy: „Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky“ (v. 14–15). Sat, 10 Aug 2019 06:29:00 GMT Když jsem křtil v Jordánu, ryby mi nedaly pokoj http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2012 Svatá země mě vždy fascinovala. Mnohokrát jsem vedl skupinu poutníků na místa, kde žil náš Pána Ježíš Kristus, a vždycky jsem se snažil, aby měli z konkrétního místa opravdový zážitek. Ke zvlášť silným zážitkům patří hodinová adorace potmě u getsemanské skály v prázdné bazilice Národů, uzavřené pro ostatní poutníky. Wed, 31 Jul 2019 22:00:00 GMT Modlitba je sice možná dobrý nápad, ale… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2016 Tak asi jako každý jiný křesťan, kterého znám, jsem si i já vždycky myslel, že modlitba je sice možná dobrý nápad, ale docela dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, jak moc toho na ní závisí. Podobně jako vzduch, který dýcháme, ji dlouho pokládáme za samozřejmost, ale její účinky se projevují v každé oblasti našeho života. Fri, 05 Jul 2019 22:00:00 GMT Jsme jako diamanty, které se vzájemně obrušují http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2011 Když jsem byl administrátorem farnosti sv. Pavla na Maltě, měl jsem ve zvyku brát své farníky služební cesty do zahraničí. Bylo to v červnu 1986, doprovázel jsem tehdy šestnáct osob na setkání s charismatickým společenstvím v Holandsku. Setkání se mělo konat v Rixtonu, na hradě Croyanne. Sun, 23 Jun 2019 22:00:00 GMT Každý křesťan je hlava mazaná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2007 Předání Ducha Božího ve Starém Zákoně vyjadřovalo gesto pomazání olejem na hlavě. Olejem byli pomazáváni ti, kdo měli sloužit lidu nikoli ze svých sil, ale z moci Boží: králové, kněží a proroci. Slovo Mesiáš neboli Kristus znamená pomazaný. Křesťané, to znamená „Kristovci“, jsou tedy ti pomazaní. Nejen král z pohádek je „hlava mazaná“ – je to každý křesťan. Biřmování se proto udílí vzkládáním rukou a současně pomazáním posvěceným olejem na čele. Mon, 27 May 2019 19:28:00 GMT Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1842 Zastavme se a zaposlouchejme se <br> do toho, co říká naše vlastní srdce. <br><br> Dotkneme se tak mnoha bolestí. <br> Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu. <br> Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti. Mon, 13 May 2019 22:00:00 GMT Nejsi anonym ctrl+C, ctrl+V http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2003 Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení. Nejprve je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno nám sděluje totožnost člověka. Když se představujeme, řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Beze jména zůstáváme neznámí a nemáme práva ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě, v konkrétnosti našich životů. Mon, 06 May 2019 22:00:00 GMT Měl jsem výhodu, že jsem nejdříve poznal církev jako živé společenství a až teprve poté jako instituci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2002 Měl jsem výhodu, že jsem poznal církev od počátku jako živé společenství, jako rodinu a teprve poté jako instituci. V opačném pořadí by to asi u mě neklaplo. Jednou se mě jeden kamarád zeptal, jestli chodím do kostela. Odpověděl jsem mu , že ne. Ale hned jsem dostal chuť to vyzkoušet, nikdo mě nemusel přemlouvat. Vzpomínám, jak jsem se v neděli ráno oblékl a u snídaně doma prohlásil, že se chystám na mši. Rodiče neřekli nic, babičku z toho málem omylo. Ale ustál jsem to. Ten den jsem se poprvé před vlastní rodinou přihlásil ke své víře. Tue, 30 Apr 2019 18:59:00 GMT Společnost se rozpadá, pokud v ní každý nedostane své místo u stolu… (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2001 Na jídle je důležité to, že má společenský ráz. Člověk zpravidla sdílí jídlo s ostatními, usedá s nimi společně k jednomu stolu, a to i v přeneseném smyslu: učí se přitom poznávat vlastnosti svého protějšku a vážit si jich. Jedině tímto způsobem lze odvrátit hrozivé „stíny společnosti ocitající se ve stále větším rozkladu“. Společnost se nutně rozpadá, pokud v ní každý „nedostane své místo u stolu“. Toto (budoucí papež) František zcela jasně prohlásil v květnu 1999. Stál tehdy přesně rok v čele arcidiecéze Buenos Aires a byl si vědom znepokojivých signálů v argentinské ekonomice, která se ocitla před zhroucením. Dávno předtím, než začala strmě stoupat míra chudoby, uvědomoval si tento otec předměstí (padre barrios), že se lidé ocitají ve stále větší existenční tísni, protože ceny potravin vylétly vzhůru přímo závratnou rychlostí. Wed, 24 Apr 2019 18:00:00 GMT Svatý Vojtěch (23. duben) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2145 Životní příběh svatého Vojtěcha se zdá být potvrzením evangelijního výroku, že žádný prorok není vítán ve svém domově. Zatímco v mnohých okolních zemích českého biskupa ctili, vítali a milovali, v jeho vlasti jej čekaly jen neúspěchy, zrada a odmítání. Wed, 10 Apr 2019 14:54:00 GMT Církev kroužící jen kolem sebe http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1997 Kroužení církve kolem sebe samé je závažný problém. Církev v ten moment přestává oslavovat Krista, ale usiluje o oslavu sebe sama. Když církev tomuto zlu podléhá, stává se z ní církev světská, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe. Tue, 02 Apr 2019 22:00:00 GMT Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Svátek Zvěstování Páně (25.3.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2142 Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi. Mon, 25 Mar 2019 16:09:00 GMT 19. března - sv. Josef - snoubenec Panny Marie http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2141 Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se mu o to více věnují apokryfy a z nich především Protoevangelium Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi v Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, vyvstane před námi zajímavá osobnost, která může oslovit i dnešního čtenáře. Tue, 19 Mar 2019 16:05:00 GMT Svatý Josef na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1994 Víte, jak vznikly české tvary Pepa, Pepík či Pepek? A víte, že jednou z mnoha soch na Karlově mostě v Praze je socha svatého Josefa? A víte, že původní socha sv. Josefa byla dílem Jana Brokoffa z roku 1706, její donátorkou byla Terezie Příchovská z Příchovic? Tato socha však byla zničena střelbou za revolučních dnů v roce 1848. Současná socha proto pochází až z roku 1854. V textu se samozřejmě dozvíte, kdo to byl svatý Josef. Sun, 17 Mar 2019 23:00:00 GMT Přeplněný autobus, rozlité mléko a děti, které dělají binec... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1993 Denně přicházejí situace vyžadující naši <br /> <br />t <br />r <br />p <br />ě <br />l <br />i <br />v <br />o <br />s <br />t<br /><br /> Wed, 13 Mar 2019 22:00:00 GMT Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít - je to Bůh http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1992 Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít; <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Někdo chce nějakou informaci — poskytněme mu ji, <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Je čas zasednout ke stolu — pojďme, <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Odhodlání konat jen "velké věci" může způsobit, <br /> že přehlédneme ty malé.<br /> Fri, 08 Mar 2019 15:17:00 GMT Strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který nebrání zlu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1990 Je to strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který, přestože je Všemohoucí, nebrání zlu svázanému s lidskou svobodou. Prožíváme dny v bolesti a námaze: docházíme za zraněnými do nemocnic, doprovázíme umírající, pohřbíváme a navštěvujeme poničené domy i rodiny bez střechy nad hlavou. Fri, 15 Feb 2019 17:49:00 GMT Co s hypotékou v období války?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1989 Už nějakou dobu vnímáme v katolické farnosti sv. Františka v Aleppu náznaky nového a strašného problému (vedle nekonečné řady těch dosavadních). Některé banky, které mají po pěti letech války potíže, začaly procházet seznamy dlužníků. Je to dlouhý seznam rodin, které si vzaly půjčku a jako záruku daly vlastní dům. Od té chvíle nemáme klid. Jako první věc jsme se snažili zjistit identitu rodin, kterých se problém týká. Zjistili jsme, že seznam je velmi dlouhý. Stovky a stovky rodin, z nichž čtyři sta padesát pět jsou křesťanské rodiny všech možných vyznání, které ve městě žijí. Sat, 09 Feb 2019 14:44:00 GMT Drama každodennosti ve válce sužovaném Aleppu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1986 V těchto dnech máme elektřinu jen půlhodinu denně. Minulý týden jsme byli celkem devět dní bez vody. Od čtvrtého dne vždy zapínáme velký elektrický generátor, čerpáme vodu z naší klášterní studny a otevíráme bránu lidem, kteří vzápětí přicházejí s kbelíky a odnášejí si vodu domů. Být bez vody znamená nemít ji ani k jídlu. Člověkem otřese to, když vidí staré lidi, kteří nikoho nemají, a někdy i děti, jak nosí kbelíky a těžké nádoby, často s pomocí mladých žen i mužů – všichni stojí frontu na pár litrů vody. Mon, 28 Jan 2019 22:00:00 GMT Příroda je sice nádherná, ale je také lhostejná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1985 Říkají mi, abych uvažovala o přírodě, chci-li porozumět Bohu. To je pro mě problematické. Písmo mi říká, že stvoření je jedním ze způsobů, jak se nám odhaluje Boží podstata. Pokud jde o sílu a krásu, pak mohu přijmout přírodu jako výraz a odhalení Boha. Ale co si mám počít třeba s parazitováním nebo se smrtí? Nevím, co se mám o Bohu naučit z přírody, nebo jaký přesně vztah mám zaujmout ke stvoření. Zoufale se snažíme omezit přírodu na fotografie, které si můžeme nastavit jako spořič obrazovky, a Boha na plyšového medvídka. Nespoutanost přírody ani Boha nám to však nedovolí. Wed, 16 Jan 2019 17:37:00 GMT Poslouchej jen jednoho velitele http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1978 100 let <br /> od konce<br /> 1. světové války<br /> Když jsem rukoval na vojnu, přišel jsem k panu řídícímu. Byl nejvyšší autorita obce. Řekl mi: „Víš, nikdy nezapomeň, že nepřátelé nejsou ti, co jsou za ně označováni. Jediným nepřítelem každého vojáka je válka. A kdo na to zapomene, toho může nepřítel snadno zničit. Hrdina není ten, kdo zabíjí, ale ten, kdo zachraňuje. Sat, 10 Nov 2018 17:10:00 GMT Jak si mám udržet víru v milujícího Boha tváří v tvář zlu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1976 Máma začala pochodovat po místnosti. Měla vztek. Chovala se jako lvice, když zjistí, že jedno z jejích mláďat bylo ponecháno napospas smrti, a ona teď musí přijít na to, kdo za to může. <br /> Jak tak rázovala po místnosti, začala nahlas klást otázky:<br /> „Jak to mohl Bůh Tracey udělat?“<br /> „Jak nám to Bůh mohl udělat?“<br /> „Co ještě po mně v tomhle životě Bůh chce? Po tom všem?“<br /> A pak položila tu nejnepříjemnější otázku ze všech: „A kde k čertu Bůh vůbec je?“ Tue, 30 Oct 2018 22:00:00 GMT Mravenci pod koly aut http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1967 Byl časný podzim a jedna paní si vyšla na procházku po asfaltové silnici. Nalevo od silnice byl smrkový les, napravo svah a potom pole. Slunce svítilo. Paní si na svahu všimla obrovského mraveniště. Mravenci pilně běhali přes silnici do smrkového lesa a sbírali jehličí a chrastí na stavbu mraveniště. Avšak po několika minutách vždy přijelo auto a několik tuctů mravenců přejelo. Ostatní byli trochu zmatení, ale pohybovali se dál v oné smrtonosné stopě. Sat, 08 Sep 2018 13:38:00 GMT Hodný neznamená svatý http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1966 Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost". A že je někdo "hodný", má také málo společného se svatostí... Fri, 31 Aug 2018 22:00:00 GMT Ani jsem nevěděl, že jsem nějaký žid. A co to vůbec znamená být žid? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1965 Spoustu let jsem vůbec netušil, že jsem žid! Dozvím se to dost nečekaně. Jednou ve škole nadávám kamarádovi do „špinavých židáků“ a paní učitelka mě za to velice přísně potrestá. Zdá se mi to přehnané, nechápu, proč se tolik zlobí. Pro mě to je nadávka jako každá jiná. Když se vrátím domů, vypravuji matce, co se stalo. Podívá se na mě a řekne mi jen: „Ale ty jsi žid,“ a to je všechno. Cože, já že jsem žid? A co to vůbec znamená být žid? Sat, 25 Aug 2018 14:32:00 GMT Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla: Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1404 Maxmilián Maria Kolbe se narodil dne 8. ledna roku 1894 ve středním Polsku. Jeho rodiče byli textilní dělníci. V roce 1907 byl přijat do minoritského semináře ve Lvově, kde pokračoval ve studiích a dne 4. září roku 1910 vstoupil do noviciátu a přijal jméno Maxmilián. Thu, 09 Aug 2018 22:00:00 GMT Člověk, který se dostaví před Pána, zbaven vší lásky, zemře studem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1956 Žádné vaše poklady, vaše peníze a vaše díla,<br> o kterých si myslíte, že zde na zemi jsou vaším majetkem,<br> ani vaše kosti vám už nebudou patřit.<br> Člověk, který se dostaví před Pána,<br> zbaven vší lásky, zemře studem.<br> To bude jeho opravdovou smrtí,<br> nikoliv ten okamžik, kdy vydal svou duši.<br> Wed, 08 Aug 2018 22:00:00 GMT Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1959 Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem, … že Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Křesťan se musí snažit být stále lepší, ale nespoléhá přitom na své lidské síly. V judaismu jsem hledal dokonalost, ale v Kristu ji nehledám. Když se Pavel trápil svými chybami, Ježíš mu řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Tue, 31 Jul 2018 22:00:00 GMT Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1958 Vyprávění Jean-Marie Élie Setbona, který vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí. Jeho život je neobyčejným příběhem, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží. Tue, 24 Jul 2018 22:00:00 GMT Žádný člověk nemůže sám ze sebe darovat pravou lásku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1955 Před začátkem všeho byla láska.<br> Skrze ni bylo všechno stvořeno od věčnosti,<br> bez ní by nic nebylo.<br> Od počátku byla láska,<br> která je základem vesmíru,<br> zákonem a koncem všeho.<br> Nic nezůstane, všechno zanikne, kromě lásky.<br> Wed, 04 Jul 2018 22:00:00 GMT Nikdo vám nemůže poskytnout štěstí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1954 Vaše štěstí nepochází od lidí, <br> kteří vám ho nemohou poskytnout, <br> protože ho sami nemají. <br> Nikdo nemůže darovat, co sám nevlastní.<br> Pouze Ježíš vám může darovat pravé štěstí.<br> Sun, 01 Jul 2018 18:43:00 GMT Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený muž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1953 Apoštol Pavel byl perfekcionistou a mužem hněvu. Bůh často proměňuje naše hříchy v dary. Své obdarování a charismata můžeme objevovat díky svým hříchům. Sat, 23 Jun 2018 22:00:00 GMT Naslouchání je zapomenuté umění http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1950 Když lidé ve skupince vyprávěli o tom, jak s něčím zápasí, měl jsem vždy chuť říct: „Proč nevyzkoušíš tohle?“ Když někdo řekl, že se cítí osamělý, měl jsem chuť říct: „Zaklepej mi na dveře.“ Nechápal jsem, proč představený chtěl, abychom mlčeli. Postupně jsem na to přišel – proto, abychom se naučili naslouchat. Wed, 06 Jun 2018 22:00:00 GMT My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1949 „My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!“ S posledními slovy udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli. Ústa se otevřela údivem a ruce připravené vynést další trumf na chvíli zamrzly ve vzduchu. Kromě údivu ale tváře lidí vyjadřovaly i spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní. Wed, 30 May 2018 20:11:00 GMT V internátě na Kubě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1947 Studium na internátech nebylo ekonomicky rentabilní, zato však politicky důležité. Byl to způsob, jak odtrhnout mladé lidi od jejich rodin a v našem případě i od církve a držet je v prostředí, které se snažilo je „politicky formovat“. Domů jsme jezdili pouze každých jedenáct dní. Morální život obyvatel internátu byl žalostný. Morální degradace byla úmyslnou částí programu, protože v člověku, který je morálně rozložen, hůře zůstanou mravní ideály. Bez morální integrity všechny sny zmizí. Je daleko těžší zůstat silný a bojovat a snadněji se podléhá manipulaci. Thu, 10 May 2018 19:59:00 GMT Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky. A pak přišlo pozvání do pionýra http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1946 Křesťané a všední život na komunistické Kubě<br> Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky, lezl po kopcích nebo lovil divoká zvířata. Na svých toulkách jsem si postupně zlomil jednu ruku, pak druhou, předtím nohu, o rozbité hlavě ani nemluvě. Tyhle vášně mě nikdy nepřešly. Jednou jsem přinesl ze školy domů pozvánku do pionýra. Pozvali mě, abych se zapojil. Jet na tábor, ne jenom na jednodenní výlet – na ten opravdový, plný dobrodružství pro mě tehdy bylo jako pozvání do nebe. A moji rodiče přemýšleli, jak reagovat... Sun, 06 May 2018 07:14:00 GMT Snaha nemít strach je absurdní http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1944 Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se snažili nemít strach, ale tato snaha je absurdní, protože pocity člověk neovlivní. Přicházejí a odcházejí, buď je máme, nebo ne. Nemám proto ve zvyku říkat lidem „nemějte strach,“ nýbrž ať se odváží, „i když strach mají“. Sun, 29 Apr 2018 15:56:00 GMT Setkání se setrou Angelikou. Zvou vás knihkupectví Karmelitánského nakladatelství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1938 Může řeholní sestra stihnout moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? Jak vypadá neobyčejný život řádové sestry se mohou zájemci dozvědět na besedách s Angelikou Pintířovou, která za komunismu tajně vstoupila k boromejkám už ve 14 letech, protože ji Bůh oslovil. Od té doby jí padají z nebe stále nové výzvy a ona je přijímá. Wed, 11 Apr 2018 18:06:00 GMT Vzkříšením k živé naději http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=124 Veleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,<br> který nám dal vzkříšením svého Syna nově se narodit k živé naději.<br> Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí <br> je připraveno pro vás v nebesích<br> a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,<br> které bude odhaleno v posledním čase.<br> Sat, 31 Mar 2018 22:00:00 GMT Ježíši, Maria, Josefe, http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1932 obracíme se k vám s důvěrou!<br> Svatá Rodino z Nazareta, <br> učiň také naše rodiny <br> místem srdečného sdílení...<br> Ať v našich rodinách nevládne<br> násilí, neústupnost a rozdělení;<br> kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení, <br> najdou brzy útěchu a uzdravení. <br> Sun, 18 Mar 2018 14:29:00 GMT Jak uniforma udělala z násilníků státníky a lidé k tomu mlčeli - před nemnoha lety v Bergogliově Argentině. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1636 Armáda se ujala moci za "podpory" mlčící většiny národa. <br> Mučení se stalo běžnou praxí. <br> Na 30 000 lidí beze stopy zmizelo.<br> Byla to barbarská doba. <br> Byla to Argentina, ve které žil a působil dnešní papež František…<br> Mon, 12 Mar 2018 22:00:00 GMT Tati, můžu si domu přivést kamnarádku, která na ruce nosí kočičí obojek? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1930 Mé děti se kvůli mým přísným nárokům a kvůli atmosféře, v níž chyběla radost, báli si domů vodit kamarády. Když však Bůh začal pracovat na mém srdci, a setkal jsem se opravdu niterně s Boží otcovskou láskou, i naše celá rodina se začala měnit. Asi šest měsíců potom mi jednou volala dcera ze školy, jestli může domů přivést kamarádku. Překvapilo mě to, protože dříve si děti domů vodily kamarády jen málokdy. Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT SNAHA NÉST SVĚTLO I V TÉ NEJTEMNĚJŠÍ HODINĚ... (VÝROČÍ POPRAVY TŘÍ MLADÝCH LIDÍ 22.2.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2130 Dne 22. února 1943 byli nacistickým soudem v Mnichově odsouzeni k popravě gilotinou tři mladí lidé obvinění z napomáhání nepříteli, přípravy velezrady a rozvracení branné moci. Přesně v den desátého výročí popravy těchto tří mladých bojovníků, kteří byli ve smrti následováni dalšími ze skupiny Bílá růže (Die Weisse Rose), prohlásil tehdejší spolkový prezident Theodor Heuss toto: „Jejich činnost musí být v kontextu tragédie německého národa nahlížena nikoli jako pokus o zvrat poměrů, jenž se nezdařil, nýbrž jako snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině. A proto patří jejich památce náš dík a úcta.“ Mon, 19 Feb 2018 22:00:00 GMT Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1251 Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Mon, 15 Jan 2018 22:00:00 GMT Voda ukazuje na Boží hravost a tvořivost http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1927 Voda je Boží dar. Bez vody by nebylo života. Voda je zázrak. Za zázraky je třeba děkovat. Voda je na nebi, na zemi i pod zemí. Pára, tekutina i pevný led. Vodu nic na světě nenahradí. Vodu nikdo nezotročí a nemůže sáhnout na její svobodu. Voda si vždy najde skulinku, kudy proteče a prorazí si cestu k moři. Voda v sobě skrývá tajemství očisty a zrození. Právě proto je živel vody pevně svázán se svátostí křtu. Sun, 07 Jan 2018 16:24:00 GMT Šetřit čas lopuáním česneku? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1925 Zahlédla jsem někde na internetu video s návodem, jak nejrychleji na světě a bez jakékoliv námahy oloupat česnek. Prý nemáme život k tomu, abychom jej trávili otupující domácí dřinou v kuchyni. Prý kdo až dosud nepoužíval oné revoluční, časově úsporné metody, promarnil při loupání česneku spoustu hodin. Všechny tyto hodiny mohly posloužit k opravdovému prožívání. Jak neuvěřitelně revoluční úspora času! Sat, 30 Dec 2017 14:17:00 GMT Jak jsem vyrůstal se svou vírou na komunistické Kubě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1923 Byly to tehdy těžké časy pro víru v Boha, ale moje sestry a já jsme žili daleko od neštěstí. Můj domov byl domovem víry, a jak plynul náš život mezi domovem, kostelem a příbuznými, necítili jsme zpočátku žádné závany nepokojů. Po mnoha letech jsme se dozvěděli, že když jsme my děti byly malé, rozhodli se naši rodiče neemigrovat, zůstat na Kubě a chránit víru v pronásledované katolické církvi. Sat, 16 Dec 2017 22:00:00 GMT Jedině ty sám víš, kdy sám sebe pochválit či pokárat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1922 Jako medik jsem začal pracovat v týmu chirurgů, což uspíšilo moje profesní zrání. Mezi druhým a třetím rokem jsem měl dva nadřízené: Ramóna Romera a Julia Blanca, vynikající odborníky. Společně se zbytkem skupiny nás vzdělávali ve všem, co bylo třeba. Thu, 14 Dec 2017 22:00:00 GMT Číst se dá všude http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1918 Rozvažovala jsem, proč jsou lidi tak zvláštní. <br> Chtějí si číst, ale nečtou si.<br> Přitom číst se dá všude, <br> dokonce i na místech, <br> kde se nedá dělat nic jiného….<br> Sat, 18 Nov 2017 14:01:00 GMT Z tebe bude střelný prach http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1913 Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“ Fri, 03 Nov 2017 22:00:00 GMT Miserando atque eligendo (heslo papeže Františka) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1890 Miserando atque eligendo. „A vyvolil ho skrze milosrdenství“ ‒ toto heslo Bergogliova biskupského svěcení odkazuje na text Mt 9,9. Mon, 30 Oct 2017 22:00:00 GMT Nalinkoval nám Bůh naše cesty životem? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1904 Předurčuje nám Bůh naše životní cesty? Předurčuje někomu manžela, manželku, život v klášteře, kněžství, předurčuje někoho k tomu, aby zůstal singl? Mon, 23 Oct 2017 22:00:00 GMT Bůh nás vede k pokladu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1905 Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě, <br> k našemu pokladu v nebi, <br> který ani mol, <br> ani rez <br> nez<br> ni<br> čí. <br> Sun, 15 Oct 2017 22:00:00 GMT Život pohledem orla http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1914 Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc. Sat, 07 Oct 2017 19:12:00 GMT Nesnáším fronty! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1912 Stála jsem ve frontě u pokladny v samoobsluze. Nakupovat cestou z práce v pozdním odpoledni nebývá příliš pohodlné. Všude je plno lidí, zboží už bývá přebrané a některé chybí docela. Ani já nebývám už právě čerstvá. Jenže chleba a mléko bylo zapotřebí koupit a domů jsem šla tak pozdě, že všechny malé soukromé krámky už měly zavřeno. Sun, 24 Sep 2017 22:00:00 GMT Obavy a zranění v duchovním životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1910 Na cestě duchovního života a zrání hrají svou roli mimo jiné také obavy a zranění Fri, 08 Sep 2017 22:00:00 GMT V situaci bezradnosti máme v podstatě dvě možnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1903 Někdy jsme v situacích,<br> kdy se navzdory vší snaze najít správné rozhodnutí<br> cítíme bezradní. <br> Fri, 01 Sep 2017 22:00:00 GMT Já chci hodnou maminku! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1909 Cestovala jsem vlakem do Prahy a přes uličku seděla moderní, perfektně upravená maminka s asi pětiletým, na ježka ostříhaným ušatým klukem Radimem. Maminka měla „na hraní“ svůj mobil, který nepustila celou cestu z ruky, kluk neměl na hraní nic a ukrutně se nudil. Sun, 27 Aug 2017 14:17:00 GMT Neodpuštění otravuje životy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1906 Existují věci, které jsou jednoduše neodpustitelné? Jako křesťan jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Tedy nic, co bylo spácháno vůči mně. Nemohu odpustit vrahovi jménem osoby, kterou zabil. Ale mohu pachateli odpustit bolest a ztrátu, kterou vražda blízkého člověka způsobila mně. Neexistuje nic tak neodpustitelného, abychom v sobě živili nenávist a pocity křivdy, místo abychom hledali uzdravující milost odpuštění. Tue, 22 Aug 2017 22:00:00 GMT Otlučená církev překračující hranice (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1891 Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností... Tue, 15 Aug 2017 22:00:00 GMT Nezralý člověk přesouvá odpovědnost za své jednání na jiné http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1901 Bůh ví, že se můžeme mýlit, proto je iluzí čekat, že naše rozhodnutí budou vždy neomylná, respektive že rozhodnutí můžeme učinit, až když budeme mít stoprocentní jistotu. Mon, 31 Jul 2017 22:00:00 GMT Nemoc a smrt nemají poslední slovo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1908 <iframe width="468" height="263" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ruds6PEWzw0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>- Celý příběh rodiny Petrilových je poutavě popsán v knížce <a href="http://ikarmel.cz/produkt/smrt-nema-posledni-slovo" target="_blank">Smrt nemá poslední slovo</a>  <br /> - Manžel Chiary Petrilové Enrico vystoupí v sobotu 19. srpna 2017 v rámci <a href="https://olomouc2017.signaly.cz/" target="_blank">Celostátního setkání mládeže v Olomouci</a><br /> - Text z knihy: <a href="http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/nehledej-plnou-utechu-u-zadneho-cloveka.html">Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka</a></p> Tue, 25 Jul 2017 10:13:00 GMT Proč se papež František stal v mládí jezuitou? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1892 31.7. je svátek svatého Ignáce z Loyoly. Proč se papež Franrtišek ve svém mládí rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuity, které založil před 500 lety svatý Ignác? Sat, 22 Jul 2017 22:00:00 GMT Sebevědomí je základem naší existence http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1902 Sebevědomí je základem naší existence. Postoj k sobě samému ovlivňuje to, jak interpretuji své úspěchy či neúspěchy, jak si vykládám jednání ostatních, jak vycházím s ostatními i se sebou, jak jsem šťastný. Žádný vnější úspěch ve světě mi nemůže přinést pokoj a štěstí, pokud nemám pokoj v sobě a nejsem se sebou šťastný. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomujeme pokaždé, když se podíváme na ty, kteří mají všechnu slávu světa, všechno bohatství, popularitu, obdiv, který by si kdo mohl přát – ale nejsou šťastní a mají o sobě nízké mínění. Pravdivost tohoto tvrzení cítíme, když vidíme ty, kteří jsou chudí, trpí různými příkořími a nedostatkem, možná také nemocemi či jsou invalidé – ale stejně jsou šťastní a jsou na sebe hrdí. Mon, 10 Jul 2017 22:00:00 GMT Ať jsme v jakékoliv situaci, Bůh nám vždy nabízí spásu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1900 Ježíš nám říká, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme se v životě dostali do jakéhokoliv zmatku, vždy nám nabízí spásu. Jediné, co musíme udělat, je otevřít se a přijmout ji. Ježíš nás zve, abychom přišli domů – do domu milujícího Otce. Thu, 29 Jun 2017 22:00:00 GMT Boží vůle: bludiště, nebo cesta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1899 Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí… Mon, 19 Jun 2017 22:00:00 GMT Duch svatý není nějaká energie, ale je to někdo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=69 Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného. Tue, 30 May 2017 22:00:00 GMT Duch Svatý činí křesťana moudrým (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1796 Duch Svatý činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh.... Fri, 26 May 2017 22:00:00 GMT Duchovní alzheimer (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1889 "Duchovní alzheimer" - termín, který papež František pronesl směrem k zaměstnancům vatikánské kurie... Mon, 15 May 2017 22:00:00 GMT Buona sera z konce světa a radost z evangelia - některá klíčová slova papeže Františka http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1888 Některá "klíčová slova", která vyjadřují život a poslání papeže Františka... Sat, 06 May 2017 22:00:00 GMT Policista z Bronxu o františkánech z Bronxu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1887 Před několika měsíci viděl zemřít jednoho svého kolegu, za bílého dne ho zastřelili před komisařstvím jako králíka. „Byl jsem znechucený, srdce mi svírala nenávist…“ „Jednou večer jsem se koukal, co dávají v televizi, když mě upoutal obličej jakéhosi vousatého chlapíka. Byl to italský františkán, nějaký Padre Pio. Ten chlapík úplně svítil. Dokoukal jsem reportáž až do konce. A to nejsem žádná svíčková bába. Tenhle Padre Pio mě oslovil. Po několika týdnech jsem byl pověřen, abych dohlížel na distribuci jídla před fraternitou svatého Kryšpína. Seznámil jsem se s františkány: měli na sobě totéž, co ten italský kapucín! Dozvěděl jsem se, že jejich útulek se jmenuje Padre Pio! To je zvláštní náhoda, že?“ Fri, 28 Apr 2017 22:00:00 GMT Nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1886 Dívenka nakrčila čelo, chvíli se zamyslela a zeptala se Bernarda:<br /> „Jsi Ježíš?“<br /> Bernard vybuchl hurónským smíchem. Skupina žáků s úžasem zírala na rozesmátého obra. Ten se naklonil k holčičce a řekl:<br /> „Ne, nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...“<br /> Tekichah se vrátila k učiteli a hlásila, co zjistila:<br /> „Ten velký vousáč je podobný Ježíši, ale není to on. Jen pro něj dělá.“<br /> Thu, 20 Apr 2017 15:13:00 GMT První křesťanský světec, který ale nemá místo v kalendáři http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1885 Prolistoval jsem celý kalendář tam i zpátky. Během liturgického roku si připomínáme celé zástupy světců, ale na jednoho se zapomnělo. Lotr po pravici, první křesťanský světec, se do kalendáře nevešel. I po smrti je ten chlápek jen na obtíž, a proto žádný svátek nebude! Je to ale jediný světec, kterého kanonizoval sám Kristus: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji. Thu, 13 Apr 2017 22:00:00 GMT Jidáš - zrazený zrádce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1884 François Mauriac napsal, že když Jidáš z večeřadla odešel, apoštolům „se tam hned začalo lépe dýchat“.<br /> Já si to ale nemyslím.<br /> Mám za to, že v srdci každého z nich zůstala bolestná výčitka, která je nikdy nepřestala trápit:<br /> Tue, 11 Apr 2017 22:00:00 GMT Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1883 Každý z apoštolů si při poslední večeři uvědomuje, kolikrát už selhal a že by byl schopen zradit ne jednou, ale třeba stokrát. „Jsem to snad já, Pane?“ Ano, jsem to já. Mé srdce zradilo už mnohokrát. Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady. Sun, 09 Apr 2017 22:00:00 GMT Jidáš - existuje jen jediná přijatelná definice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1882 Kdyby se všechny texty, které lepší i horší autoři z celého světa věnovali Ježíšovu zrádci, shromáždily do jednoho svazku, zjistili bychom, že tak obsáhlý „soudní spis“ žádný jiný zločinec nikdy neměl. V žádném jazyce neexistuje hanlivý přívlastek, jehož by se Jidášovi ještě nedostalo. Popravdě řečeno mě to, co o Jidášovi napsali slavní spisovatelé, ani moc nezajímá. Když jejich knihy, v nichž je Jidáš obviňován ze všech stran, odložím, mohu si přece místo nich kdykoli otevřít evangelium. V něm se dočítám, že ve chvíli, kdy Jidáš svou zradu jedním z nejupřímnějších projevů lásky – polibkem – dovršoval, našel pro něj Ježíš ve slovníku svého srdce jediné jméno: „Příteli!“ A to mi stačí. Sat, 08 Apr 2017 14:01:00 GMT Otčenáš - jak může být naučený text modlitbou?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1878 Často slýcháváme, že modlitba je centrem duchovního života, že je duší života křesťana, jeho vztahu s Bohem. Modlitba je nám doporučována jako nutnost a základní potřeba duchovního růstu. Je komunikací a setkáním, ale i odevzdáním se v Boží přítomnosti. Modlitbě se učíme a máme s ní problémy, modlíme se málo či špatně. Čím byla modlitba pro Ježíše? Jak se v Ježíšově modlitbě odráží židovská tradice jeho doby? Sun, 26 Mar 2017 16:11:00 GMT Rozhovor s Bohem může být přímý a živý, smí obsahovat spory, otázky i nářky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1872 Kdo se chce rozhodovat vědomě křesťansky, měl by své otázky nejen vnímat a přemýšlet o nich, nýbrž je i zahrnovat do modlitby, to jest vyprávět o nich Bohu v časech ztišení. Bohu nic nemůžeme ani nemusíme namlouvat. Měli bychom mu zcela upřímně předkládat svá nejniternější, nejintimnější hnutí, i ta, která nás samotné rozčilují či zahanbují. Mon, 13 Mar 2017 22:00:00 GMT Chceme mít všechno, ale nejde to. Musíme se proto rozhodovat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1868 Mnohotvárný svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. <br> Svádí nás reklama a média.<br> Slibují nám nekonečné štěstí. <br> Reklama využívá naši touhu po všem, <br> která je vložena do srdce každého člověka. Mon, 20 Feb 2017 22:00:00 GMT Proč máme takový strach milovat nebo přijímat lásku? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1867 „Potřebuju lásku,“ řekla.<br> Ta slova zněla jako výkřik <br> a hluboce mě zasáhla. <br> Wed, 15 Feb 2017 09:52:00 GMT Umět se rozhodovat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1863 Ignác z Loyoly (1491 -1556) rozvinul duchovní pedagogiku, která má mimo jiné napomoci k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. Ignácova doba byla pro Evropu časem přelomu. Mluví se o začátku novověku. Už koncem středověku pokročila technika a hospodářství do té míry, že se lidé stali pohyblivějšími. Více se cestovalo a komunikovalo s jinými kulturami, objevem Nového světa se otevřely neznámé a ohromující obzory. Křesťanská Evropa není celý svět, jak se doposud věřilo. Existují i jiné světy, zčásti dokonce kulturně na vyšší úrovni. Obraz, který si „starý svět“ o sobě maloval, se otřásl a probudila se zvědavost. Svět, jaký lidé znali, se dal do pohybu. Malé i velké konstanty se začaly neustále měnit, bylo co objevovat nového. Jednotlivec se musel neustále přizpůsobovat a přiučovat, zorientovávat se a rozhodovat. Sun, 05 Feb 2017 14:37:00 GMT Mám toho dost, můj manžel pracuje až moc, i o víkendech http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=322 Se svou stížností, že manžel to s prací přehání, není tato žena sama. „Ty tu vůbec nejsi.“ „U tebe je na prvním místě tvoje práce, tvoje papíry, tvůj podnik, a rodina přijde až po nich.“ „Vůbec nevidíš, jak děti rostou.“ „Mám dojem, že se se mnou otravuješ.“ A podobně. Sat, 07 Jan 2017 22:00:00 GMT Závada na jesličkách http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1859 Moje vlastní jesličky <br /> mi už nějakou dobu <br /> dělají těžkou hlavu. <br /> Něco je špatně. <br /> Je tu nějaká závada <br /> a mně se nedaří zjistit, <br /> v čem spočívá.<br /> Mon, 26 Dec 2016 08:51:00 GMT Hledej Pána v jeslích, kde ho nikdo nehledá... (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1465 „Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní. Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání. Mon, 19 Dec 2016 22:00:00 GMT Bůh se nezjevil jako příručka abstraktních pravd (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1677 „Vždy jsme vystaveni nebezpečí umělého života v laboratoři,“ řekl papež František. Dále zdůraznil, že křesťanská víra není nějakou malou zkouškou, ani souborem abstraktních norem. „Naše víra není laboratorní, nýbrž putující, dějinná víra,“ vysvětlil papež. „Bůh se zjevil v dějinách, nikoli jako příručka abstraktních pravd. Obávám se teortizujících "laboratoří" víry, protože v laboratoři se problémy vezmou, ochočí a nalakují mimo svůj kontext.“ Fri, 16 Dec 2016 22:00:00 GMT Číhošťský zázrak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=168 Z rozhovoru s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským. Mon, 21 Nov 2016 22:00:00 GMT To poslední co potřebuješ, je další rada http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1845 Za matkou Makrínou jednou přišla mladá žena, která jí řekla, že před ní leží těžké rozhodnutí, které ale nemůže udělat, protože je celá ochromená strachem. Má strach, že udělá špatnou věc, zklame lidi nebo jim ublíží a zklame i Boha. Požádala svého kněze i svou matku a přátele o radu, ale zdá se, že všechno, co řekli, dělá její rozhodnutí ještě těžší. Wed, 09 Nov 2016 22:00:00 GMT Víra a city jsou dvě různé věci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1838 Víra a city jsou dvě různé věci. <br /> V Božím slově nikde nenajdeme místo, <br /> kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’ <br /> nebo ‘Svými city budete uzdraveni’. <br /> Ale chválil lidi za jejich víru. <br /> Tue, 18 Oct 2016 20:55:00 GMT Na mých křtinách rodiče nebyli. Bylo to tajné. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1829 Někdy v sedmnácti letech jsem se poprvé dostal k Bibli. Jako samouk. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel, asi Božím řízením, co já vím. V podstatě od malička mi šlo o pravdu. Stále jsem ji někde hledal. Pátral jsem po smyslu života a objevil jsem přitom evangelium. Jednou jsem si otevřel kapitolu svatého Jana a zasáhlo mě to. Od té doby jsem se k tomu pořád a pořád vracel. Celé mé evangelijní zkoumání trvalo šest let, teprve pak jsem akceptoval, že Ježíš je Boží syn. Byl to verš z 8. kapitoly: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě.“ Sat, 17 Sep 2016 16:05:00 GMT Co se o Matce Tereze neříká? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1825 Co říká duch tohoto světa o matce Tereze?<br> "Ach! Matka Tereza byla krásná žena, <br> která udělala mnoho dobrého pro druhé."<br> Co duch tohoto světa ale nikdy neřekne? Wed, 07 Sep 2016 19:10:00 GMT Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=757 Toto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná. Sat, 03 Sep 2016 22:00:00 GMT Úsměv je první věc, kterou můžeme druhému darovat (Matka Tereza) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1824 Často myslím na Matku Terezu, <br /> která říkala, že vše, co uděláme pro ostatní, <br /> je jen kapkou vody v oceánu, <br /> ale když to neuděláme, <br /> ta kapka bude v oceánu chybět ...<br /> ... navždy.<br /> Thu, 01 Sep 2016 22:00:00 GMT Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1823 Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci.<br> Snažíme se tu žízeň utišit, <br> ale uhasit se nám ji nikdy nedaří. <br> Pochopil jsem tedy, <br> že pokud ve mně přirozeně existuje taková žízeň, <br> taková prázdnota, pak existuje také zdroj, <br> který mě může naplnit. <br> A že tento zdroj není z tohoto světa.<br> Mon, 29 Aug 2016 06:33:00 GMT Pán mě skrze modlitbu mění http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1819 Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Sun, 21 Aug 2016 22:00:00 GMT Kdybych se nemodlila, neměla bych lidem co nabídnout http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1818 Nevěnuji přece tento čas nějakému projektu, ale živé osobě, a tou živou osobou je Ježíš... Sun, 14 Aug 2016 22:00:00 GMT Nekopírujte jiné lidi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1817 Kdyby Ježíš chtěl, <br /> abyste byla někdo jiný,<br /> někým jiným by vás <br /> jistě učinil...<br /> Tue, 09 Aug 2016 22:00:00 GMT ´Nebyl jsem vždycky šálek. Byly doby, kdy jsem byl jen hlína´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1821 Když život <br> nejde <br> podle <br> tvých představ...<br> Wed, 03 Aug 2016 20:59:00 GMT Páté evangelium: příroda http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1815 Kniha přírody <br> je výjimečný a drahocenný <br> Boží dar každému člověku. <br> Je to obrazný způsob řeči, <br> kterého Bůh používá, <br> aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce. Fri, 22 Jul 2016 22:00:00 GMT ´Miluji Boha, ale s lidmi mám problém´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1814 Někteří lidé krásně hovoří o tom, <br> jak nesmírně milují Boha. <br> Jenom s lidmi ale mají zkrátka <br> problémy... Sun, 17 Jul 2016 22:00:00 GMT Myslela jsem si, že nikdy nebudu muset projít krizí. Spletla jsem se. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1812 Vzpomínám si, že v troufalosti svého pozdního dospívání jsem si myslela, že nikdy nebudu muset projít krizí. Věděla jsem, že má identita je v Bohu a to je celé. To mě provede životem až do hrobu. Spletla jsem se. Sat, 02 Jul 2016 21:03:00 GMT Jak jsem studentům měl vyprávět o své víře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1811 Byl jsem pozván, abych vyprávěl o svém setkání s Ježíšem více než sto studentům maturitního ročníku. Než jsem do té střední školy dorazil, neměl jsem ponětí, co mě čeká, jakou energii taková „přednáška“ vyžaduje. Vstoupil jsem do dlouhého sálu, přeplněného lidmi a lomozem. Za všeobecné lhostejnosti jsem odvážně prošel místností. Obklopený hlukem a nepořádkem jsem si razil cestu mezi studenty, a čím hlouběji jsem pronikal do jejich doupěte, tím více se mi zdáli nepřátelští. Klec plná spících šelem, které se však mohou kdykoliv probudit. Sun, 19 Jun 2016 15:09:00 GMT Setkání s lupičem (Ladislav Kubíček) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1801 Ještě vám napíšu jeden příklad tajemné režie Boží, který by mohl být scénářem pro kriminální záznam v televizi. Bylo to zrovna o Vánocích. Probudil jsem se po půlnoci a ve dveřích mého pokoje stojí někdo s punčochou na obličeji, s namířenou pistolí v jedné ruce a s nějakým železem v druhé. Co teď? Thu, 26 May 2016 22:00:00 GMT Baziliku Zvěstování v Nazaretě bychom mohli nazvat kostelem mnoha národů. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1496 Baziliku Zvěstování v Nazaretě <br> bychom mohli nazvat i kostelem mnoha národů. <br> Uvnitř kostela i v přilehlých sloupořadích <br> můžeme kontemplovat desítky obrazů Ježíšovy Matky, <br> které uctívají různé národy ve všech světadílech. <br> Sat, 02 Apr 2016 22:00:00 GMT Vzkříšený pro naši naději http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=241 „Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine“ (1 Petr 1,3). Tato slova směřovala z úst svatého apoštola Petra k prvním křesťanům možná právě v okamžiku, kdy se shromáždili k oslavě velikonoční vigilie, aby si připomněli Kristovu smrt a vzkříšení a aby také mohli být pokřtěni připravující se katechumeni. Byla to nová slova, do té doby ve světě neslýchaná: být zrozeni k živé naději díky jediné události: vzkříšení nějakého člověka z mrtvých! Fri, 25 Mar 2016 22:00:00 GMT Mějte svůj pohled upřený na Ježíše, http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1777 neboť on dává radost <br> klidnému svědomí,<br> uzdravuje svědomí <br> zraněné hříchem<br> a všem dává <br> jistotu naděje ve spásu. <br> Sat, 19 Mar 2016 22:00:00 GMT Proč věřím v Boha? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1779 Na otázku si odpovídá známý český popularizátor vědy Jiří Grygar Wed, 16 Mar 2016 11:48:00 GMT Poslechněte si zajímavou knížku Longinovo kopí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1776 Zveme Vás k poslechu 48 dílné četby na pokračování z románu <a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Longinovo-kopi_101808.html" target="_blank">Longinovo kopí</a>, která Vám může nevšedním způsobem přiblížit události Velikonoc. <a href="http://www.proglas.cz" target="_blank">Rádio Proglas</a> uvádí román jako četbu na pokračování od 1.2. do 6.4. 2016. Všechny již uplynulé díly je možné poslouchat přes <a href="http://www.proglas.cz/audioarchiv.html" target="_blank">audioarchiv</a>. Mon, 14 Mar 2016 20:01:00 GMT DISCIPLESHIP by Vojtech Kodet in Polish http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1774 One of the significant European authors today, P. Vojtech Kodet O. Carm., reflects - on the background of biblical texts - the essence of discipleship of Jesus: not a moment of the conversion´s grace only but a steady dialogue with the Lord. The book is divided into five parts - the relationship with Christ, God's word, Holy Spirit, the Eucharist, and the spirituality of Mother of Christ, the first and greatest disciple of Jesus; and thanks to Wydawnictwo WAM is newly giving to the Polish readers lot of practical thoughts, as well as a touch of a mystical experience. Fri, 11 Mar 2016 08:50:00 GMT Proč se modlit křížovou cestu? (Vojtěch Kodet) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=254 Je to především jedinečný způsob, <br /> jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem <br /> a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, <br /> že na životní těžkosti nejsme sami. <br /> Sun, 21 Feb 2016 22:00:00 GMT Pokrytectví a postní doba (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1766 Ježíš mluví o postu, modlitbě a almužně (Mt 6,1–18), <br> třech pilířích křesťanské zbožnosti, vnitřního obrácení,<br> ke kterému nás církev vybízí v postní době. <br> I na této cestě se ovšem vyskytují pokrytci, Sat, 13 Feb 2016 15:21:00 GMT JAK JE SMUTNÝ, BOŽE, ŽIVOT BEZ TEBE (Terezie z Avily) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1761 Jak je smutný, Bože,<br> život bez tebe!<br> Že tě spatřit toužím,<br> umřela bych hned!<br> Thu, 04 Feb 2016 19:09:00 GMT Hudba jako lék http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1752 Bůh <br /> nám daroval <br /> hudbu <br /> jako lék.<br /> Sat, 16 Jan 2016 21:02:00 GMT ´Pán s vámi´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1751 V pozdravu „Pán s vámi“ <br /> během mše svaté <br /> nejde o zbožné přání...<br /> Sun, 10 Jan 2016 16:12:00 GMT Když stále jen slyšíme o nových katastrofách, může to být skličující... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1746 Když sledujeme zprávy <br> a pořád jen slyšíme o nových katastrofách, <br> může to být skličující. <br> Máme dojem, že Bůh je od tohoto světa na hony daleko. <br> Všechno je špatně, všude kolem tolik neštěstí. <br> Jak ještě máme doufat ve zdravý svět? <br> Sun, 03 Jan 2016 14:49:00 GMT I když jsem v temnotě, Hospodin je mé světlo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1744 <i>Jestliže jsem padl, zase vstanu; <br> i když sedím v temnotě, <br> Hospodin je mé světlo. <br> (Micheáš 7,8) <br></i> Sat, 26 Dec 2015 14:07:00 GMT Štědrý večer na bojové linii http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1742 Z vyprávění pamětníka 1. světové války<br /> Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím za kulometem… <br /> „Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se vsákla… jenom slzy pozůstalých se ještě třpytily v dálkách… dlouho se budou třpytit… Sat, 19 Dec 2015 08:28:00 GMT Krásná knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1741 Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře, vhodná už od 3 let s krásnými celostránkovými ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání. Jedna, dvě, tři, čtyři, … deset oveček šlo jedné hvězdné noci přes kopec nedaleko Betléma. Tam uviděly anděla, který přinesl radostnou zprávu o dítěti v jeslích, o dítěti jménem Ježíš. Wed, 16 Dec 2015 14:44:00 GMT Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1735 Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu". Thu, 10 Dec 2015 12:02:00 GMT 14. PROSINCE - SV. JAN OD KŘÍŽE http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2195 Wed, 09 Dec 2015 15:00:00 GMT Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy: Jan od Kříže (14.12.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2194 Traduje se, že Jan od Kříže byl malé postavy, ale ušlechtilý ve slovech i gestech. Na rozdíl od Terezy neměl dar humoru; snad k tomu přispělo tvrdé mládí. Neměl vůdcovské, organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, ale spíše neobyčejně vnímavým zpovědníkem a duchovním vůdcem. Tvrdilo se, že po dvou slovech rozuměl duši. Ty, kteří mu byli svěřeni, k sobě nechtěl připoutat, ovládat, ale jen „vést za ruku“. Wed, 09 Dec 2015 14:56:00 GMT Vojtěch Kodet´s ON EUCHARIST in South Korea http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1732 South Korea newly has a translation of one of the most popular Vojtech Kodet´s books: On the Eucharist. His forty short meditations on this topic is a „perennial star“ of the book´s heaven and enriches every believer. Wed, 02 Dec 2015 07:29:00 GMT Find the Pair! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1731 For playful Slovak acolytes, a Matching Game with pictures of Holy Mass tools and equipment is coming. A great gift for those who want to know better what is happening in the Church. Wed, 02 Dec 2015 07:25:00 GMT Friend of God - St Theresa of Ávila http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1730 Sr. Milada Jirina Burgerová OCD, wrote a short Novena to this Saint whose 500th Birth Anniversary we celebrated this year, like almost an intimate conversation – as between close friends. Available in the Slovak distribution net of Carmelite Publishing House and others. Wed, 02 Dec 2015 07:21:00 GMT NOVENA TO OUR LADY UNTYING THE KNOTS in the Slovak Republic: http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1729 a recent phenomenon recommended by beloved Pope Francis, with original contemplations by P. Vojtech Kodet. The important Slovak publisher Spolok Sv. Vojtecha used the reproduction of the famous painting from Augsburg´s Abbey on the cover of the booklet. Tue, 01 Dec 2015 15:01:00 GMT Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1706 Jsme lidmi, abychom milovali. <br> Narodili jsme se pro věčnost, <br> abychom už nikdy<br> nezemřeli.<br> Wed, 11 Nov 2015 11:25:00 GMT V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1700 Nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu. <br /> Negativní emoce nevedou k ničemu dobrému. <br /> V okamžicích slabosti nám zbývá jediné: odevzdat se Ježíši. <br /> Když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha; <br /> v těch chvílích žije z čisté víry“.<br /> Mon, 02 Nov 2015 22:00:00 GMT Karel Weirich - příběh českého odbojáře v Itálii http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1702 Karel Weirich se narodil 2. července 1906. Měl velmi pohnuté mládí, plné stěhování z místa na místo. Musel proto navštěvovat základní školy v Římě, na Moravě i ve Vídni. Po smrti otce odešel s matkou do Švýcarska, kde se zapsal na gymnázium při opatství otců benediktinů v Einsiedelnu. Po dvou letech se vrátili do Říma, kde Karel absolvoval studia... V době německé okupace se Weirich stal hlavní kontaktní osobou československého odboje v Itálii a působil mimo jiné jako prostředník mezi římským Výborem pro národní osvobození a svými krajany, kteří se přidali k italským partyzánům. Právě pro tuto tajnou činnost ho však 1. dubna 1944, právě když byl upoután na lůžko s horečkou, zatklo gestapo. Tue, 27 Oct 2015 22:00:00 GMT Dobří šéfové a vůdcové se nebojí pověřit prací někoho jiného http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1693 Dobří vůdcové nejsou žádní workholici. Dobrý vůdce považuje práci za způsob, jak dosáhnout daného cíle. Dobří vůdcové tvrdě pracují, ale nenechávají se prací spoutat. Práce je neděsí a stejně tak se nebojí pověřit jí někoho jiného. Sat, 24 Oct 2015 22:00:00 GMT Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1689 Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Thu, 15 Oct 2015 22:00:00 GMT Každému člověku Bůh dává konkrétního anděla (2.10. sv. andělů strážných) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1583 Neboj se pozemských bouří. Tvůj anděl strážce tě chrání a v tvém srdci spočívá Ježíš. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Wed, 30 Sep 2015 22:00:00 GMT Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti, http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1686 Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti,<br /> buď to není úkol pro mne, <br /> anebo mám počítat s pomocí shůry. Sat, 26 Sep 2015 15:55:00 GMT Tváří v tvář hrůze teroristického útoku na New York 11. září roku 2001 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1548 I ta nejtragičtější zkušenost se může stát živnou půdou pro rozvoj důvěry... Wed, 09 Sep 2015 22:00:00 GMT Nemiloval nás jenom žertem: rozjímání o utrpení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=240 Rozjímání o utrpení duše našeho Spasitele nás nesmí přivádět pouze ke zkroušenosti a bolesti, ale musí v nás probouzet také naději. Naději pro nás a pro naše bližní; z ní máme čerpat slova, která by měla od nás směřovat k těm, kdo jsou v životě ponižovaní, zraňovaní, utlačovaní, jejichž práva jsou pošlapávána, k těm, kdo jsou stejně jako Ježíš poražení. Poražení a přemožení ze strany jakéhokoli nepřítele, včetně toho nejhoršího ze všech – posledního nepřítele – kterým je smrt. Sat, 05 Sep 2015 22:00:00 GMT Bez ohledu na to, jaký jsem, stal jsem se nástrojem řady mimořádných událostí (Abbé Pierre) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1678 Pán Bůh hrál svůj part a já jsem jen souhlasil, že odehraji ten svůj. Sat, 15 Aug 2015 22:00:00 GMT I nevyslyšená modlitba má smysl http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=92 Bývají těžké situace, kdy si viditelný úspěch modlitby přejeme právě pro velký soucit s trpícími. Sestra Briege McKenna je řeholnice, která je ve světě známá pro charisma uzdravování. Ve své knize Zázraky se dějí vypráví, jak byla pozvána, aby se pomodlila za jednu nemocnou holčičku. Později ale vnímala, že ji Bůh vede, aby se modlila spíše za její rodiče, kteří procházeli větší krizí než nemocné dítě. Thu, 06 Aug 2015 22:00:00 GMT Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1675 Nedávno jsem ukončil jeden kurs, během něhož u nás v klášteře pobývali manažeři jedné velké firmy. Svěřovali se mi, že mnohdy touží po životě oproštěném od účelovosti. Touží po vnitřní svobodě a po úniku z ubíjejícího života – po úniku jakoby z kolotoče pro křečka. Ale neodváží se toho, protože je okolnosti nutí vydělávat peníze. Nemohou prostě jen tak z tohoto kolotoče vystoupit. Fri, 31 Jul 2015 22:00:00 GMT Proč jste se dal k jezuitům? Odpovídá Peter Hans Kolvenbach http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=118 S jezuity jsem skutečně neměl mnoho kontaktů, dokonce i když jsem byl žákem na jejich gymnáziu. Všechny své síly totiž věnovali klasickému gymnáziu a o „barbary“ z techniky se příliš nezajímali. Kontakty a diskuse s mladými jezuity na gymnáziu mi jistě pomohly, nicméně rozhodující prvek byl jiné povahy. Nastala hrozná doba čistek. Abychom pomohli politickým vězňům, kterých bylo tehdy mnoho, chodili jsme od domu k domu a sháněli knihy, z nichž by se pro ně mohla sestavit knihovna. Wed, 29 Jul 2015 22:00:00 GMT Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1674 Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo se snaží žít víru jako matka a otec v rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději! Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale není tím, kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje! Bůh nás doprovází. Sat, 25 Jul 2015 22:00:00 GMT Musí existovat radost, která nezávisí na vnějších okolnostech http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=67 „Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se… Pán je blízko. O nic nemějte starost“ (Flp 4,4-6). Těm farářům se to řekne! Jak se mám radovat, když rodinou vládne chřipka? Když se v práci kupí potíže? Když máme doma zase jak v ponorce? Když se finančně nedaří a zase nejede auto? „O nic nemějte starost“ – to se to někomu řekne! Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 GMT "I desire mercy, and not sacrifice," says Jesus in the Gospel of Matthew. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1670 And that´s why Pope Francis announces the Year of Mercy. But what is mercy without the justice? And yet we can not be righteous, and so we need forgiveness which is the visible act of mercy. Why and how - it just precisely and yet with fresh language explains Kateřina Lachmanová in the 3rd, revised, edition of her most successful books THE PRISON WITH KEY INSIDE, now available also in Slovak language. Fri, 03 Jul 2015 13:22:00 GMT Jakmile lidé zpozorují, že chceš vést zbožný život, http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1663 hned se do tebe začnou strefovat <br /> tisícerými průpovídkami i pomluvami... <br /> (František Saleský) Mon, 29 Jun 2015 22:00:00 GMT Proč se papež František stal jezuitou? Asi proto, že je od narození nedisciplinovaný... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1669 Chtěl jsem něco víc. Ale nevěděl jsem co. Vstoupil jsem do semináře. Líbili se mi dominikáni a měl jsem mezi nimi přátele. Potom jsem však zvolil Tovaryšstvo Ježíšovo, které jsem dobře znal, protože seminář byl svěřen právě jezuitům. Na Tovaryšstvu mne oslovily tři věci: misijní dimenze, komunita a disciplína. To je zvláštní, protože jsem od narození nedisciplinovaný, vskutku od narození. Ale jejich kázeň, jejich způsob rozvržení času mne velice oslovil.“ Mon, 22 Jun 2015 07:52:00 GMT Nevidím Ježíše už jako naivně ztvárňované božstvo v kostelích mého dětství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1665 Nevidím Ježíše už jako božstvo <br /> naivně ztvárňované v kostelích mého dětství; <br /> nevidím ho už jako teologický koncept, <br /> nad nímž jsem se dost nenapřemýšlel. <br /> Nevidím ho jako nedostupného Boha… <br /> Thu, 11 Jun 2015 13:31:00 GMT Neusilujte v modlitbě o pěkné a vzletné výrazy (sv. Terezie z Avily) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1664 Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána... <br /> jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě... <br /> Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy, <br /> ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce. <br /> (sv. Terezie od Ježíše) Fri, 05 Jun 2015 09:10:00 GMT Ukolébáváme církev k usnutí? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1660 Myslím na nás pokřtěné <br /> a ptám se: <br /> Věříme skutečně? <br /> (papež František) Fri, 22 May 2015 05:53:00 GMT Naše civilizace je civilizací soutěže (Jean Vanier) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1656 Naše západní civilizace je civilizací soutěže. <br /> Už od školních let se dítě učí „vyhrávat“; <br /> jeho rodiče jsou blahem bez sebe, <br /> když je první.<br /> Sat, 16 May 2015 21:30:00 GMT Maria rozvazující uzly a papež František http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1655 Jeden z výrazů zbožnosti papeže Františka <br /> je velmi málo známý. <br /> A právě na jeho rozšíření <br /> se jako biskup Buenos Aires v Argentině podílel. <br /> Jedná se o úctu k Panně Marii „rozvazující uzly“.<br /> Sun, 10 May 2015 22:00:00 GMT Jeden vrah je odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Před smrtí k němu starostlivě přistoupí kněz... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1654 Vyšly známé <br /> i méně známé <br /> „farářské vtipy“...<br /> Wed, 06 May 2015 22:00:00 GMT With TWO FACES OF LAZINES in herself, also the popular author Katerina Lachmanová has been fighting. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1653 That's why she could help and understand those who do little or nothing, and also those who do too much moved by everything but the Spirit. With fresh language and many examples she talks about "aecedia" and explains why the life is often splitting among the fingers. Thu, 30 Apr 2015 14:53:00 GMT WHAT DID I DO WRONG, ask the students and common people Fr. Anselm Grün http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1652 who answers forty of their most important questions. Now even in English translation, available to residents of the UK and other English-speaking countries. Seemingly with a modest cover, it is an exceptional book where the author responds immediately and directly to the most pressing problems of the people. Thu, 30 Apr 2015 14:39:00 GMT Je velmi obtížné dobře zastávat úlohu autority (Jean Vanier) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1651 Čím dál, tím zřetelněji vidím, <br /> jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority. <br /> A to hned z několika důvodů...<br /> Tue, 28 Apr 2015 20:38:00 GMT Ztratí-li lidé hluboký smysl pro společenství, začnou chřadnout. (Jean Vanier) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1646 V časech, kdy byly rodiny <br /> a kmeny pevně spojeny, <br /> lidé nebyli izolováni.<br /> Cítili se v bezpečí. <br /> Ale rodiče a ti, co představovali autoritu, <br /> vystupovali vůči dětem občas příliš dominantně, <br /> místo, aby v každém viděli jedinečnou bytost <br /> schopnou dosáhnout své vlastní svobody. <br /> Sun, 19 Apr 2015 20:04:00 GMT Vůně Boží přírody se blahodárně projevuje na pocitech naší duše... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1644 Zákoutí přírody se v každém ročním období vyznačují jedinečnou symfonií vůní. Každý květ, keř i strom voní originální voňavkou, která je charakteristická jen pro ten určitý rostlinný druh. Tue, 07 Apr 2015 20:54:00 GMT Ježíš ji oslovil jejím jménem: Marie Magdaléna http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=237 Je zvláštní příběh oné Marie, Ježíšovy učednice, která pocházela z Magdaly, vesnice rybářů u Tiberiadského jezera, obchodního centra. Její osoba byla hodnocena mnohokrát a protikladně. My vyjdeme ze situace jednoho jarního jitra, jehož atmosféru vyvolává úryvek z evangelia podle Jana, jehož část nám předkládá velikonoční liturgie (20,1–18). Marie v něm stojí před hrobem, do něhož bylo před několika hodinami uloženo Ježíšovo mrtvé tělo. Paradoxní je, že si splete Ježíše, který vstal k novému životu a stojí před ní, se zahradníkem. Sat, 04 Apr 2015 22:00:00 GMT Umývání nohou – Kristova služba smíření http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=264 Protestovat proti mytí nohou – to vlastně existuje asi jen u dětí. U dospělých lidí se „strach z vody“ objevuje zřídka. Dnes se v evangeliu setkáme s protestem vůči mytí u dospělého, a k tomu ještě prvního muže církve, od Petra: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a). Petr odmítá službu Mistra, a tím odmítá jeho samotného. Ježíš mu to výslovně říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8b). Na to reaguje Petr tím, že – jako často v takových případech – říká Ježíši přemrštěně: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9). Tue, 31 Mar 2015 22:00:00 GMT Křesťané budou vždy v pokušení ´vyprázdnit kříž´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=242 V křesťanství je a bude událost kříže, popř. jeho různé zobrazování a znamení, „pohoršením a bláznovstvím“. Křesťan bude vždy v pokušení „vyprázdnit kříž“, jak to svatý Pavel odhaluje v prvním listu Korinťanům, podobně jako na nekřesťana kříž a jeho logika odjakživa působí nelidsky nebo jako zavádějící pokus o vyložení utrpení. Sat, 28 Mar 2015 22:00:00 GMT I v našem životě může někdy platit, že útěk znamená záchranu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1640 Jako v příběhu svatého Josefa, <br /> i v našem životě se vyskytují situace, <br /> kdy se síla zla snaží zmařit Boží dílo <br /> a udusit v nás Boží život. <br /> I v našem životě může někdy platit, <br /> že útěk znamená záchranu. <br /> Tue, 17 Mar 2015 10:20:00 GMT Nemontuj se do života jiných http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1629 Jednou jsem v odlehčeném rozhovoru dostal otázku, <br> jaké přikázání bych doplnil do Desatera. Sat, 14 Feb 2015 21:34:00 GMT V nemocných nese Kristus dále svůj kříž... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1627 Píšeš mi o babičce. Vím, že tě to nesmírně vysiluje a že je to hrozně těžké. Nemůžeš s ní už ani hovořit. Ona se na všechno dívá už jen po svém, jinak není schopna. Zde je třeba velké trpělivosti. Nikdo z nás nevíme, jak dopadneme. Zde je na místě jen láska a zas láska, jen ta dá sílu toto všechno vydržet. Sun, 08 Feb 2015 13:55:00 GMT ON WISDOM by theologian and psychologian Prof. Krivohlavy in Croatian language http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1625 Prof. Jaro Křivohlavý devoted his whole professional life to theology and psychology from the perspective of quality of life. One of his recent books, On Wisdom, was published by the Croatian publisher Krscanska Sadasnjost during Christmas 2014... Fri, 30 Jan 2015 13:19:00 GMT Croatian translation ON MARY by P. Cristopher O´Donnell, O. Carm. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1624 In a country rich in Marian devotion, there was recently published o book ON MARY by important mariologian, P. Christopher O'Donnell, O. Carm.; in the prestigious Croatian publisher Krscanska Sadasnjost. Fri, 30 Jan 2015 13:05:00 GMT Angelo Scarano, a Czech theologian and writer in U.S. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1623 What is the point of the Luke´s Gospel where the real intention of the evangelist is revealed? It is the conversation between the father and the elder son. Fri, 30 Jan 2015 12:42:00 GMT Děkujeme Bohu za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou (Papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1618 Děkujeme Bohu, že jsme Boží děti, za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou, nevyčerpatelnou a plodnou rosou činící z nás Boží děti a bratry a sestry v církvi. Fri, 09 Jan 2015 20:18:00 GMT Každý se potřebujeme vypovídat... (Jaro Křivohlavý) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1551 Každý z nás potřebuje někoho, kdo by ho vyslechl, <br> komu by se mohl vypovídat. <br> Někoho, kdo by mu pomohl ujasnit si <br> to podstatné ve svém životě.<br> Sun, 28 Dec 2014 22:00:00 GMT Mít před sebou ideál toho, čím by manželství mělo a mohlo být, je dobré a užitečné http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1614 Když se podíváme na vlastní manželství, <br> na manželství našich rodičů, na rodiny, ve kterých jsme vyrostli, <br> nebudou nám připadat až tak dokonalé. <br> Ovšem mít před sebou ideál toho, <br> čím by manželství mělo a mohlo být, <br> je dobré a užitečné. Sat, 27 Dec 2014 20:03:00 GMT Když vám někdo řekne, že jste vůl, tak jásejte… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1613 Jeden z mých dobrých přátel <br> mi s nadsázkou a humorem řekl asi toto: <br> „Pane faráři, když vám někdo řekne, že jste vůl, <br> pak jásejte a plesejte, <br> dobře vás nezná, kdyby vás lépe znal, <br> řekl by: dvojnásobný vůl.“ <br> Dávám mu za pravdu...<br> Sat, 20 Dec 2014 20:07:00 GMT Klíč k ekumenickému povolání bratra Rogera z Taizé http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1611 <i>Počátky života komunity Taizé jsou spojeny s několika rodinnými událostmi. Bratra Rogera zásadně ovlivnil život jeho babičky.</i><br /><br> Na začátku první světové války žila má babička z matčiny strany, tehdy už vdova, na severu Francie, nedaleko místa bojů. Její tři synové byli na frontě. Dvě malé bomby zasáhly dům, jedna udělala díru na zahradě, druhá se nevybuchlá zarazila mezi knížky jejího manžela. Přesto se babička neodstěhovala a poskytovala útočiště uprchlíkům, starým lidem, dětem a těhotným ženám. Sun, 14 Dec 2014 15:47:00 GMT Proč je smíření mezi křesťany tak důležité? (Bratr Roger z Taizé) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1609 Bůh z nás nechce mít oběti <br> starých nebo nových svárů mezi křesťany. Tue, 09 Dec 2014 17:37:00 GMT Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1602 Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce. <br> Maminka s tatínkem se proto rozhodli, že Štědrý večer nebudeme slavit vůbec. <br> V našem domě nebylo klidu. <br> Ach, jak to bylo těžké!<br> Sat, 29 Nov 2014 22:00:00 GMT Nenávistí ničíme sami sebe http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1598 Existuje celá řada praktických důvodů, <br> proč nežít v nenávisti...<br> Mon, 24 Nov 2014 22:00:00 GMT Letecká show tažných ptáků http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1599 Při sledování hejna tažných ptáků přemísťujícího se z hnízdiště na zimoviště nejednou údivem ztratím řeč. Napřed letí jedinci namačkaní na sebe v klubku. Tento semknutý útvar se později rozvine a roztáhne do protáhlého obrazce, který se vlní a nápadně mi připomíná velkého letícího hada. Wed, 19 Nov 2014 05:07:00 GMT Můžou mít spory v manželství nějakou výhodu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1595 Konfliktní situace jsou příležitostí, <br /> díky nimž manželé mohou odhalit, <br /> kým vlastně jsou, <br /> co je trápí, <br /> jaký mají charakter. Sun, 09 Nov 2014 16:45:00 GMT Připomínka vlastní smrti zintenzivňuje život http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1593 Wolfgang Amadeus Mozart v jednom dopise otci píše, <br /> že se spřátelil se svou smrtí. <br /> Něco z této skutečnosti můžeme zakusit v jeho hudbě, <br /> která nevzniká z vytěsnění smrti, ale ze spřátelení s ní. Mon, 03 Nov 2014 09:55:00 GMT Podle mne bude vypadat očistec takto http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1588 „Podle mne bude vypadat očistec takto: <br /> Při setkání s Bohem propukneme v pláč, <br /> protože v něm uvidíme svůj skutečný život. <br /> Bude to pláč očí a srdce.<br /> Thu, 16 Oct 2014 13:10:00 GMT Příroda: první třída ve škole modlitby http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1586 Na list padající na podzim ze stromu můžeme hledět očima biologa. Ten začne uvažovat nad příčnou toho, že se řapík listu odloučil od větévky. Nebo na něj můžeme hledět očima fyzika, který si bude všímat zákona gravitace a dokáže přesně vysvětlit, proč list padá na zem klouzavým letem. Můžeme se na něj dívat očima matematika, který vypočítá rychlost jeho pádu. Fri, 10 Oct 2014 11:35:00 GMT Chceš se někomu pomstít? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1584 Pohlédni <br> na Štěpána... Mon, 06 Oct 2014 15:14:00 GMT I lidé se mohou stát anděly http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1579 Milý Leo, těší mě, že jste uprostřed téměř liduprázdného ostrova směl učinit zkušenost s anděly. Jak nám říkají teologové, andělé jsou Boží poslové. Bůh nám je posílá v pravou chvíli. Mon, 22 Sep 2014 04:47:00 GMT Byl jsem v televizi za blba (Petr Příhoda) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1576 Zúčastnil jsem se natáčení nového televizního pořadu Sněží o nových vymoženostech lékařské vědy, který měl za úkol zaobírat se otázkami jako jsou klonování, embryonální kmenové buňky, reprodukční medicína atd. V pořadu mám za úkol vystupovat za etiku, sedíme tedy ve studiu spolu s otcem Alešem Opatrným, proti nám paní profesorka, pan primář a vědec-experimentátor. První slovo dostává druhá strana: paní profesorka líčí slibné perspektivy nového oboru. Pak jsem na řadě já Mon, 15 Sep 2014 13:47:00 GMT Bůh nám naslouchá http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1570 Náš nebeský Otec naslouchá lomozu našich kroků, <br /> modlitbě, kterou šeptáme ve svém srdci.<br /> Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme, <br /> když si vzpomeneme na své blízké, <br /> když vidíme víru ostatních a jejich potřeby, <br /> když si vzpomeneme na všechno krásné a smutné, co se nám přihodilo. <br /> Bůh nám naslouchá. Sun, 07 Sep 2014 22:00:00 GMT Církev často kázala o spáse a vykoupení abstraktně http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1569 Církev vždy hlásala, že Kristus je naše spása. Velmi často ale kázala o spáse a vykoupení tak abstraktně, že to bylo pro lidi obtížně pochopitelné. Mon, 25 Aug 2014 13:43:00 GMT NOVENA FOR EVANGELIZATION OF NATION in Slovak language http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1568 Fr. Vojtěch Kodet, O. Carm., a well-known Czech author of spiritual literature, keeps in mind the conversion of the entire nation. He therefore compiled a Novena for the intercession of Saints Cyril and Methodius, patrons of the countries Fri, 22 Aug 2014 08:28:00 GMT YOUCAT RECONCILIATION in Czech and Slovak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1567 Violet - this liturgical color the authors chose for another book of the YOUCAT series: this time on Sacrament of Reconciliation. And it really is a feast to which approach a bit under-covert breath. With the contemporary language Fri, 22 Aug 2014 08:25:00 GMT CUSTODIAN OF THE FIRE in Slovakia http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1566 Who in Central and Eastern Europe, the former Great Moravia, knew the holy Cyril and Methodius, two brothers from Thessaloniki 9th century, who created the Glagolitic script and enforce Slavonic as the liturgical language instead of Latin? And yet it is so distant past, Fri, 22 Aug 2014 08:23:00 GMT THE EASTER STORY by Anselm Grün and Giuliano Ferri in Czech and Slovak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1565 Dreamy illustrations by Giuliano Ferri, together with the text of the excellent author Anselm Grün which simply tells the story of Jesus ́ Easter, Fri, 22 Aug 2014 08:22:00 GMT YOUCAT CONFIRMATION in Czech and Slovak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1564 Another book for young people about the basic dogmas of faith from the popular series YOUCAT has a nice orange envelope and refers to the sacrament of Confirmation. Fri, 22 Aug 2014 08:20:00 GMT The Mother´s Day gift to Italian Women - WHAT GOD WHISPERS TO MOTHERS by Hana Pinknerová http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1563 Since May 2013, the Italian women can read nice essays of the Czech author Hana Pinknerová, which sums up her life of faith in the family and marriage. Fri, 22 Aug 2014 08:18:00 GMT THE ANCHOR OF HOPE in Italian http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1562 What is worth in life? Can we only flow along the surface and hope that the good Lord takes us out of each mess? What is the essence of Christian hope and how to catch it? We are like a tram, explains the popular author Fri, 22 Aug 2014 08:15:00 GMT YOUCAT CATECHISM in Czech and Slovak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1561 The first publication of the series YOUCAT, dedicated to the Catechism, attract with its cheerfully yellow envelope young people from both Czech and Slovak Republic to study the basic thesis Fri, 22 Aug 2014 08:00:00 GMT THE POWER OF INTERCESSION by Kateřina Lachmanová abroad http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1560 In addition to Italy, THE POWER OF INTERCESSION by Czech bestselling author Katerina Lachmanova has been spread also in Poland, Croatia and Slovakia Fri, 22 Aug 2014 07:51:00 GMT CHURCH FATHERS by Tomáš card. Špidlík in Italian http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=185&fIDCLANKU=1559 Italian readers interested in the wisdom of the desert fathers lived to see the 2nd edition of the book PICCOLE PERLE DEI PADRI DELLA CHIESA (CHURCH FATHERS) by renowned Italian publisher Gribaudi, Thu, 21 Aug 2014 14:34:00 GMT Jsi-li obtížen... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1549 Každá těžká zkušenost,<br> kterou snášíme ve spojení s Bohem,<br> nás posiluje... Fri, 15 Aug 2014 22:00:00 GMT Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1550 Vyhradím si okamžiky, <br> kdy se mohu nadechnout...<br> Sem nemají přístup šéfové firem, <br> přání zákazníků ani stížnosti spolupracovníků. <br> Zde jsem zcela sám sebou.<br> Tue, 22 Jul 2014 22:00:00 GMT Lidé, kteří si představují Boha jako ´policajta´, prožívají úzkost při představě, že Bůh je všudypřítomný a ´všechno vidí´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1543 Není neobvyklé, že někteří lidé mají představu Boha jako „strážce pořádku“. Bůh je tu hlavně od toho, aby nás hlídal, zdali neděláme přestupky, aby je evidoval a trestal. Sun, 06 Jul 2014 22:00:00 GMT Proč na sebe křičíme http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1547 Podle jednoho příběhu se starý mudrc zeptal svých žáků:<br> „Proč na sebe lidé křičí, když jsou rozzlobení?“ Sun, 29 Jun 2014 15:29:00 GMT Křesťan žije na zemi jako host... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1522 Křesťan žije na zemi jako host, <br> který ví, co má získat <br> a čeho se zříci...<br> Sun, 22 Jun 2014 22:00:00 GMT Každý hluboko v sobě nosíme touhu, očekávání a otevřenost pro Ducha Božího http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1537 Místnost v horní části domu (srov. Sk 1,13), v němž apoštolové s Marií očekávali Ducha svatého, je v každém z nás. Fri, 06 Jun 2014 10:31:00 GMT Kdo nemiluje ´z Ducha´, obtížně se vleče životem (Papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1533 Láska vyžaduje „celé srdce, duši, ducha a sílu“, neboť Ježíš ví, že kdo takto miluje Boha, jde mu to snadno a samo. Kdo tímto způsobem miluje Boha, i když je sám plný slabostí, pohybuje se lehce, svobodný od vlivu a nátlaku. Fri, 30 May 2014 04:44:00 GMT Kristus vystoupil na nebesa, aby k sobě přitáhl nás, kteří ležíme dole... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1531 Buďme jako Kristus, <br> neboť i Kristus byl jako my. <br> Tue, 27 May 2014 13:56:00 GMT Modlitba a práce je jako pár vesel http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1521 Modlitba a práce je jako pár vesel. <br> Užíváme-li rytmicky a rovnoměrně obou, <br> pak ve vzájemné součinnosti posouvají loď plynule kupředu.<br> Wed, 30 Apr 2014 11:00:00 GMT Přehled probíhajících akcí v síti KNA http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=232&fIDCLANKU=1515 Wed, 23 Apr 2014 09:22:00 GMT Je Bůh přestárlý? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1512 Někteří lidé si Boha představují jako roztřeseného starce s bílým vousem a vlajícími vlasy, s poněkud divým pohledem a napřaženou kostnatou paží, shlížející na nás, lidské červíčky, odněkud z oblak. Sun, 20 Apr 2014 22:00:00 GMT Svatý týden je pro mě od dětství tím nejdůležitějším týdnem církevního roku. (Anselm Grün) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1511 Svatý týden je pro mě pozváním k tomu, abych se na svůj vlastní život zadíval pohledem pašijí. Thu, 17 Apr 2014 14:04:00 GMT Otevři nám, Pane, otevři dveře svého boku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1510 Otevři nám, Pane, otevři dveře svého boku, <br> abychom do tebe vstoupili jako do archy. <br> Ty jsi pravý Noe, <br> kterého Bůh, Otec tvůj, jediného shledal spravedlivého. Tue, 15 Apr 2014 22:00:00 GMT Pravá podstata postu (Sv. Jan Zlatoústý) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1270 Postíš se? <br /> Ukaž to skutkem! <br /> Jak, ptáš se? <br /> Sun, 06 Apr 2014 22:00:00 GMT Pravda o lásce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=39 Láska není pocit, pocit je třeba štěstí. Láska není emoce, emoce je třeba hněv. Láska není ani stav mysli, stav mysli je například zmatek. Láska může zahrnovat pocity, emoce, může vás zanechat v určitém stavu mysli, ale podstatou lásky je rozhodnutí. Láska vidí nedokonalosti, hříchy a selhání a říká: „I přesto Tě chci milovat.“ Sun, 30 Mar 2014 10:20:00 GMT Postní doba má nedocenitelnou a očividnou moc (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1495 Postní doba <br> je příležitostí k tomu, <br> abychom se obrátili … <br> … k lásce. <br> Tue, 25 Mar 2014 22:00:00 GMT JAK se modlit křížovou cestu (Vojtěch Kodet) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1494 V modlitbě nejde <br> o krásná slova nebo úvahy...<br> Sat, 15 Mar 2014 19:03:00 GMT Láska k nepřátelům není láskou spontánní... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1486 Zkušenost nám ukazuje, že okouzlení z absolutnosti lásky k nepřátelům vyprchává a mění se v absolutní zapomnění a neschopnost dát jí existenciální trvalost, když dochází k tvrdé konfrontaci v konkrétních situacích nepřátelství. Sat, 22 Feb 2014 22:00:00 GMT Způsob, jak se lze setkat s Ježíšem a následovat jej http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=780 Od uzdravení tělesného k uzdravení duchovnímu... Sat, 15 Feb 2014 22:00:00 GMT Světlo na cestu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1481 Za jedné velmi temné noci <br /> kdy nesvítil měsíc, <br /> kráčel před mnoha lety <br /> temnými ulicemi jednoho města muž <br /> a nesl hořící lampu naplněnou olejem.<br /> Sun, 09 Feb 2014 15:00:00 GMT Jdu pomalu, protože ... hrozně spěchám http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1479 Kdosi řekl: <br /> „Jdu pomalu, <br /> protože hrozně spěchám...“ <br /> Výrok dává víc smyslu, <br /> než se zdá. Tue, 04 Feb 2014 04:48:00 GMT Užívat života... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1473 Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: „Proč nerybaříš?“ „Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář. „Proč neulovíš ještě nějaké další?“ Sun, 19 Jan 2014 22:00:00 GMT Pes a řezník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1468 Jeden řezník se věnoval své práci, když s překvapením zjistil, že do obchodu vstoupil pes. Snažil se ho zahnat, ale pes se okamžitě vrátil. Opět ho chtěl vystrnadit, ale všiml si, že pes v hubě přinesl vzkaz. Vzal si ho a četl: „Mohl byste mi poslat dvanáct párků a tři klobásy, prosím?“ Řezník si všiml, že ke vzkazu byla také připevněna bankovka. Vzal si tedy peníze, vložil do tašky dvanáct párků a tři klobásy a spolu s drobnými ji zavěsil psovi do tlamy. Řezník byl ohromen, a protože už byla zavírací doba, rozhodl se sledovat psa, který se vydal po ulici s taškou zavěšenou v tlamě. Sun, 29 Dec 2013 16:22:00 GMT Svatí by se mnohdy nepoznali v tom, co o nich bylo napsáno http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1459 Kdyby nám svatí mohli vyprávět, jak smýšlejí o tom, co o nich bylo napsáno, velice by nás to překvapilo. Bezpochyby by nám často vyznali, že se nepoznávají v portrétech duší, které jsme jim vymalovali. (Sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Sat, 07 Dec 2013 19:18:00 GMT