Advent - texty, literatura

26.11.2012

Název liturgického období je odvozen z latinského adventus - příchod.

Advent

Čas přípravy na slavnost narození Krista začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi. Vyznačuje se na jedné straně radostným a nadějným očekáváním, na druhé straně kajícím smýšlením, které se vztahuje na Kristův příchod na konci časů. Advent je také dobou lidových zvyků, jakými jsou adventní věnec, adventní kalendář a barborky (větvičky). Tyto zvyky mají původ v pohanských slavnostech zimního slunovratu. Adventem začíná také církevní rok. (Zdroj: heslo Advent na webu iencyklopedie.cz)

Adventní modlitba

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou. (z knihy:  Moje modlitební kniha autor: Anselm Grün, vydalo: Karmelitánské nakladatelství, -101672-)

Další texty k tématu ADVENT: 

  • Advent je vstupní branou do vánoční svatyně Advent je vstupní branou, jíž musíme projít, abychom vešli do vánoční svatyně. Po stranách brány stojí dvě postavy, jež svatyni střeží a ptají se nás, proč chceme vstoupit; zároveň nás poučují, jak to máme udělat.
  • Až to začne, vzpřimte se! Když se množí pohromy světa, zdvihněte hlavu, to znamená rozveselte srdce, neboť se blíží vykoupení, po kterém jste toužili... (Myšlenky k adventu) 
  • S hrdostí zdvihněte hlavu, neboť budete osvobozeni od všeho zla! Až Syn člověka přijde s mocí a velkou slávou, bude to pro Pánovy učedníky „požehnaná událost“! Mají pak s hrdostí zdvihnout hlavu, neboť uvidí naplnění Pánových příslibů a zakusí osvobození ode všeho zla, jež museli strpět. (1. neděle adventní, cyklus C)
  • Mikulášův podraz Od dětství mám v oblibě postavu Mikuláše a veškerou tu atmosféru kolem jeho svátku (tedy až na strašení čertem, které jsem vždy pokládal za nefér). Rád vzpomínám na chladné a typicky prosincově tmavé večery, kdy se za zvuku zvonků na pozadí setmělých ulic rojí světlé postavy symbolizující člověka, který dokázal být nezištně dobrý.