´Drzá světice´ sv. Kateřina Sienská. Poutavý příběh statečné ženy

28.4.2014


Dobývat nebe
Život svaté Kateřiny Sienské

 

Dobývat nebe

Život svaté Kateřiny Sienské
Louis de Wohl
Info a běžná cena: vázaná, 311 s., 290 Kč
Téma: beletrie
Edice: Beletrie
Vydáno: 2011
Objednací číslo: 101541
Druh zboží: kniha
 Koupit

 

Anotace knihy
Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera). 
Neměla žádné vzdělání, ale byla obdařena mimořádnou vlitou moudrostí od Boha a velkou láskou k Bohu i k lidem. Nejprve žila několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnovala modlitbě, měla mnohé mystické zkušenosti. Později se kolem ní začal shromažďovat okruh jejích duchovních dětí, laiků i kněží. Její poslání postupně přesáhlo hranice rodného městečka: smiřovala válčící italské městské státy, burcovala vlažné církevní preláty i prosté věřící, dokonce se jí podařilo přimět papeže, aby se po létech vrátil z Avignonu do zpustlého Říma.
Spisy a dopisy, které diktovala, vynikají úžasnou duchovní vroucností, hloubkou a duchovní autoritou, jakou známe jenom z děl mystiků. Roku 1970 ji papež Pavel VI. jmenoval učitelkou církve a roku 1999 ji Jan Pavel II. prohlásil za spolupatronku Evropy. 

Louis de Wohl (1903–1961) je německo-britský katolický spisovatel. Do roku 1935 žil a tvořil v Německu, odkud kvůli nesouhlasu s Hitlerovou politikou odešel do Velké Británie. Napsal více než padesát knih, z nichž šestnáct bylo zfilmováno. Proslavila ho zejména úspěšná série románů o svatých.
Klíčová slova
Kateřina Sienská
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Wohl Louis de  
- tituly z této edice: Beletrie
- Tituly k tomuto tématu: beletrie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Kateřina Sienská