Etty Hillesum - 100 let od narození (15. 1. 1914)

15.1.2014


Etty Hillesum
Myslící srdce
Dopisy z let 1941 - 1943

 

Myslící srdce

Dopisy z let 1941 - 1943
Etty Hillesum
Info a běžná cena: vázaná, 193 s., 199 Kč
Téma: judaika
Vydáno: 2007
Objednací číslo: 101204
Druh zboží: kniha
 Koupit

 

Anotace knihy
Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným osudem. Odlišnost je ve stylu dopisů, jasné linii myšlenek i v neobvyklém vyjadřování. Etty psala část dopisů ze svého bytu v Amsterdamu do koncentračního tábora ve Westerborku. Měla tam přítele, kterému ve svých dopisech vyprávěla o životě v Amsterdamu. Druhá část jejích dopisů vznikala v táboře Westerborku a Etty je posílala přátelům do Amsterdamu a Deventeru. Tyto dopisy obsahují popisy hrůz a teroru, ale i všedního života a vnitřní statečnosti, kterou nacházela u svých spoluvězňů. Dopisy a deníky, které tato židovská dívka psala v době druhé světové války, byly přeloženy do mnoha jazyků. Od prvního vydání deníků v roce 1981 patří Etty Hillesum k nejznámějším nizozemským spisovatelům. Čtenáři jejích dopisů a deníků nejsou jen židé, ale i křesťané a lidé hledající nábožensko-etické principy, které jsou platné i v současné době. Výběr z jejích deníků vyšel v českém překladu v Karmelitánském nakladatelství (2005).
Klíčová slova
judaismus-holokaust

 

 

Přervaný život

Deníky z let 1941-1943; druhé vydání
Etty Hillesum
Info a běžná cena: vázaná, 255 s., 249 Kč
Téma: historie
Edice: Osudy
Vydáno: 2008
Objednací číslo: 101368
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
Válečné zápisky mladé holandské Židovky se na západě setkaly s náležitým uznáním. Etty si navíc uvědomovala svůj literární talent - chtěla se v budoucnosti stát spisovatelkou. To přání se jí paradoxně splnilo mnoho let po smrti. Její dílo se trvale zapsalo do evropské kultury jako veliké svědectví vítězství postoje milosrdenství a služby nad krutostí a nenávistí hlásanou a uplatňovanou totalitární ideologií. Ettina kniha byla a je v rodném Holandsku i takřka ve všech zemích západní Evropy skutečným bestsellerem objevujícím se ve stále nových překladech a vydáních.
Klíčová slova
judaismus-holokaust