Jak se stavět ke krizi v našem životě?

9.10.2015


Krize očima víry

 

Krize očima víry

Jerzy Zieliński
Info a běžná cena: brožovaná, 120 s., 159 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101946
Druh zboží: kniha
  NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách: Co je to krize? Proč přichází? Existuje v ní naděje? Jak krizi prožívat? Jak objevit její hodnotu?
Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší. Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory. 
Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu. Karmelitánské nakladatelství vydalo jeho knihy Duchovní boj (2011), 365 dní s mystiky Karmelu (2011) a Pod ochranou škapulíře (2014).
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Zieliński Jerzy  
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita