Moderní, čtivý a spolehlivý životopis sv. Antonína z Padovy

22.10.2020

Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)

Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)

Vergilio Gamboso

Moderní, čtivý a spolehlivý životopis známého světce je plný nevšedních pohledů na sv. Antonína z Padovy. Antonín, jehož znají mnozí výhradně jako divotvůrce nebo pomocníka v různých životních problémech, byl strhujícím kazatelem, hlubokým mystikem, vzdělancem i zakladatelem teologických studií františkánského řádu.