Modlitba pro chvíle radosti i bolesti

15.5.2019

Velebí má duše Hospodina
Velebí má duše Hospodina

Jaroslav Brož

Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“.

Knížka Jaroslava Brože odkrývá hloubku i prostou krásu této modlitby. Maria nás učí životu v úzkém spojení s Ježíšem. Připomíná Boží pokoru a láskyplnou péči o každého člověka. Magnificat můžeme zpívat v radosti Betléma i v bolesti Kalvárie, plní vděčnosti u Ježíšova prázdného hrobu i ve shromáždění církve v den Letnic. Vstupme tedy do Mariiny modlitby a nechme se uchvátit Tím, kdo pro nás a pro celý svět udělal „veliké věci“. Knížka poslouží k prohloubení duchovního života a modlitby jednotlivců i společenství.