Nová kniha od Raniera Cantalamessy

30.3.2010

Právě vychází nová kniha Raniera Cantalamessy, ve které se autor věnuje Božímu slovu a jeho vlivu na život člověka - křesťana.

"Tvé slovo mi dává život," praví 119. žalm, který oslavuje krásu Božího slova. Když tento žalm komentuje svatý Ambrož, říká, že "slovo Boží je výživou naší duše, že ono ji živí, vede a řídí".

Raniero Cantalamessa ukazuje, že Boží slovo se nabízí každému člověku jako životodárný pramen. Není však samozřejmostí umět z něj čerpat pro svůj konkrétní život, být pro Boží slovo vnímavý, umět mu naslouchat, přijímat je srdcem a neklást mu žádné překážky.

Autor tedy čtenáře zve především k duchovní četbě Písma svatého, k tomu, aby osobně zakusili, že člověk nežije jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

Ukázku z knihy naleznete zde.
Další knihy Raniera Cantalamessy naleznete zde.
Knihy k tématu Bible naleznete zde.
Knihy k tématu Bible a duchovní život naleznete zde.