Nová kniha Umění zpovídat

27.4.2010

Kniha je určena především zpovědníkům, ale může být přínosem rovněž pro studenty teologie, katechety a veškeré formátory v církvi.

Ukázka z knihy

Přehled dalších novinek Karmelitánského nakladatelství

Knihy týkající se svátosti smíření