Novinka Daniela Ange - Kdo je můj bratr?

27.4.2010

Otec Daniel Ange, který má dar mluvit o otřelých tématech křesťanství neotřele; bratrská láska je jedním z pilířů života podle evangelia.

Otec Daniel nás zve, abychom vzali vážně evangelium a provedli obrat ve vztahu k lidem kolem sebe. Obrat, který začínám vztahem ke Kristu, začíná uvnitř našeho srdce, ale může mít nesmírný dopad na všechny naše vztahy.

Ukázka z knihy

Přehled dalších novinek Karmelitánského nakladatelství