O víře a zrání na křesťanské duchovní cestě

21.4.2022


Náhled

Odvaha milovat
Carlo Maria Martini

 
Úvahy známé osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě.
 
Křesťanská víra není něco předem daného či triviálního. Je to cesta naslouchání Bohu a zároveň vědomé rozhodnutí. Víru doprovázejí pochybnosti, rozpaky, chyby i křehkost. Víra je i odvahou udělat krok do neznáma a riskovat.

Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr následujeme a milujeme Ježíše – a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme zkroušeni nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i ducha.
 
Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely duchovních cvičení, je určena zejména těm, kdo v církvi vedou druhé – kněžím, jáhnům a dalším osobám působícím v pastoraci – aby si stále připomínali jediný zdroj své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
 

Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini (1927–2012) Italský jezuita, arcibiskup milánský a kardinál. Působil dlouhá léta jako rektor Biblického institutu a Gregoriánské univerzity v Římě. Jako vynikající interpret Bible uměl hlásat víru lidem naší doby a stal se vzorem pro řadu kněží a biskupů. Jedním z jeho hlavních témat byl dialog věřících a nevěřících (jeho dialog s Umbertem Ecem nese název „V co věří ti, kdo nevěří?“). V roce 1999 navštívil Prahu s přednáškou „Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa“. Aktivní účastník diskusí o směřování katolické církve v 21. století. Česky vyšly například Hovory v Jeruzalémě (s G. Sporschillem), Slova o církvi: rozjímání o Druhém vatikánském koncilu; Vydán lidem do rukou: rozjímání o Kristově utrpení a mnohé další.