O zpovědi trochu jinak (knížka do kapsy)

15.3.2014


Jak potěšit zpovědníka

 

Aleš Opatrný
Info a běžná cena: Brož., 82 s., 99 Kč
Edice: Katecheze do kapsy
Vydáno: 2014
Objednací číslo: 101821
Druh zboží: kniha
 Koupit

Anotace knihy
Svátost smíření je krásná část kněžské služby. Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působení. Hodně se také při této službě naučí o Bohu i o lidech. Někdy jsou kajícníci takřka fascinováni svými hříchy a jejich vyznáváním, a nikoli živým Bohem. Dospělí lidé někdy přijímají tuto svátost jako v dětství; v dospělosti už s tím nic dalšího neudělali. Někteří křesťané ke zpovědi ani nepřijdou, protože ji vnímají jako něco odpuzujícího, nepřístupného a nepochopitelného. 
Autor se nám v těchto úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího působení. Hříchy není radno zlehčovat. Uvědomme si však, že hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v plnosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, které je třeba dopřát každému v co nejvyšší míře. 
Aleš Opatrný nezpochybňuje, jak je tato svátost potřebná či dokonce povinná. Chce ale hlavně ukázat, jak je skvělá. Díky jejímu slavení ve víře může odpouštějící a uzdravující Trojjediný Bůh stále více zářit v našich životech a my mu můžeme stále více důvěřovat.
Klíčová slova
zpověď
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Opatrný Aleš  
- tituly z této edice: Katecheze do kapsy
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: zpověď