Pocta manželům Ludvíkovi a Zelii Martinovým

3.6.2011

Program u příležitosti návštěvy relikvií blahoslavených manželů Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux v České republice, 24.-29.6.2011.

Více informací zde.