Porozumět Božímu volání

2.9.2018

Porozumět Božímu volání (2. vydání)
Porozumět Božímu volání
Kniha chce čtenáři pomoci
objevit a žít vlastní povolání,
které má jako člověk,
křesťan a Ježíšův učedník.

Porozumět Božímu volání (2. vydání)

Porozumět Božímu volání
Kniha chce čtenáři pomoci
objevit a žít vlastní povolání,
které má jako člověk,
křesťan a Ježíšův učedník.