Přitažlivý způsob života

2.10.2013


Chudoba a radost

Chudoba a radost 

Františkánská tradice

William J. Short OFM

W. Short charakterizuje františkánskou tradici jako ”chaotickou a intuitivní, tvořivou a citovou, radikální a poslušnou”. Ukazuje, že dnes stejně jako v minulosti je to přitažlivý způsob života. Autor sleduje významnou roli františkánských zakladatelů svatého Františka z Assisi a svaté Kláry a po historickém úvodu odhaluje jejich vizi. V úvahách rozvíjí klíčová témata: vtělení, chudoba jako cestu k Bohu, utrpení a uzdravení, stvoření jako soulad lidstva a přírody.  V průběhu četby se setkáváme s významnými osobnostmi, jež v průběhu staletí spoluutvářely tuto tradici a uváděly ji do života. Chudoba a radost tvoří most mezi současnými oblastmi zájmu a mezi moudrostí minulosti. Vrhá světlo na tradici, jejíž pohledy jsou svěží, inspirující a rozmanité a mohou nás dnes v mnohém poučit.

 

Koupit