Proč utrpení?

10.1.2021

Evangelium podle Jóba
Evangelium podle Jóba Daniel Pastirčák

Evangelium podle Jóba komentuje text starozákonní knihy Jób. Poctivě se vydává hledat odpovědi na otázky po smyslu utrpení, vytrvalosti člověka a existenci Boha.

"Starověké národy věřily, že člověka od Boha odděluje Boží hněv. Moderního člověka od Boha odděluje lidský hněv. Hněváme se na Boha: Kde jsi, Bože? Jaký jsi? Ty jsi nahoře, a já tady dole? Já trpím, ty jsi blažený? Já nevím, a ty víš všechno? Kde jsi? Proč mlčíš nad apokalyptickými hrůzami, do kterých jsi nás uvrhl naším narozením? Tento hněv na Boha, tak blízký modernímu člověku, je prastarým hněvem. Krize naděje je osudem Jóbova příběhu. Vstupme do něj. Možná v něm najdeme sami sebe, uslyšíme věci, které jsme neslyšeli, a pomyslíme na věci, které nám ještě nikdy nepřišly na mysl."

(z úvodu autora)

Evangelium podle Jóba je opatřeno originálními autorovými ilustracemi.

Daniel Pastirčák je výtvarník, básník, esejista a kazatel Církve bratrské v Bratislavě).

Evangelium podle Jóba


Projekty KNA: Jsme na facebooku: