První mše sv. k bl. Janu Pavlu II. a prezentace nové knihy Vyznání papežského teologa

27.4.2011

Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Řádem bratří kazatelů a Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze Vás v souvislosti s blahořečením Jana Pavla II. zvou na první mši svatou ke cti blahoslaveného Jana Pavla II. a na prezentaci knihy rozhovorů s teologem Jana Pavla II., kardinálem Georgesem Cottierem.

Mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka v pátek 6. května 2011 v 18.30 hod. v pražském kostele sv. Jiljí.

Více informací naleznete zde.