Rok víry - období mimořádné reflexe a znovuobjevení víry

10.10.2012

Od 11. října 2012 do listopadu 2013 bude v celé církvi probíhat Rok víry.

Víra nás uschopňuje, abychom poznali Krista. A jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě životem. Posilněni vírou a nadějí upřeme svůj zrak na své působení ve světě a přitom očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“. (Benedikt XVI.) Pokračování textu zde