´To co znamená jídlo pro tělo, to znamená četba Bible pro duši´(Jan Zlatoústý)

16.11.2012

Týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok v neděli tzv. Den Bible. Tento rok připadá Den Bible na neděli 18.11.2012.

"To co znamená jídlo pro tělo,
to znamená četba Bible pro duši"
(Jan Zlatoústý)

Vyzývám vás, abyste svatá Písma brali do ruky nejenom zde v chrámě, ale i doma, a s pečlivostí přijímali užitek, který je v nich obsažen. Neboť veliký je zisk, který z nich můžeme získat. První užitek je v tom, že se člověk vzdělává, další v tom, že duše dostává křídla a vznáší se do vzduchu, poněvadž ji osvěcuje slunce spravedlnosti a přitom se zbavuje moru zlých myšlenek a těší se z velkého pokoje a ticha.

To, co znamená jídlo pro udržení našich fyzických sil, to je pro duši četba Písma svatého. Je to duchovní pokrm, který posiluje myšlení. Duše se jím stává silnější, odolnější a naplňuje se stále více životní moudrostí.

Proto nezanedbávejme tento užitek a proto vás také prosím, abyste se zvláště doma věnovali četbě božských Písem.

Sv. Jan Zlatoústý

SV. JAN ZLATOÚSTÝ,  asi 344-407, krutě pronásledovaný patriarcha cařihradský, největší křesťanský řečník všech dob; jeho zachované homilie mají obsah exegetický i moralistický.


Z knihy: Hlasy Otců
Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin

Autor: Pavel strachota
-10894-
Redakčně upraveno

Související tituly:
bible-české překlady
bible-dětské-katechetika
bible-dětské-předškoláci
bible-dětské-školáci
bible-historický kontext
bible-judaismus
bible-katechetika
bible-komentáře
bible-reálie
bible-spiritualita
bible-teologický kontext
bible-biblické jazyky
bible-cizojazyčné