Týden modliteb za jednotu křesťanů

15.1.2013

18. - 25. ledna

Hledání jednoty mezi křesťany se projevuje především tím, že toužíme po zachování této jednoty a že se za ni modlíme. Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše, který položil život za to, aby zde bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), a který se modlil za to, aby „všichni byli jedno“ (Jan 17,21). Mnoho lidí se domnívá, že pokud se ekumenické úsilí nevrátí ke  kořenům, je vystaveno nebezpečí, že ztratí svůj elán a naději a tváří v tvář naší lidské omezenosti uvízne na mrtvém bodě.

Walter kardinál Kasper
předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů
Převzato z knihy: Duchovní ekumenismus - Praktické podněty pro jeho uskutečňování

 

Praktická i metodická kniha: Duchovní ekumenismus
Praktické podněty pro jeho uskutečňování
Walter kardinál Kasper

Tato kniha chce být praktickou pomocí a vřelým pozváním pro všechny, jimž leží na srdci jednota křesťanů. Doufám, že přispěje k hlubší a nezlomné jednotě s našimi bratry a sestrami skrze společnou modlitbu ke Kristu, našemu jedinému Pánu. Publikace nabízí praktické rady, jak uskutečnit a posílit duchovní ekumenismus, který představuje těžiště každého úsilí o znovusjednocení rozdělených křesťanů. Myšlenka zpracování tohoto příspěvku k ekumenismu vzešla z plenární schůze Papežské rady pro jednotu křesťanů v roce 2003, která byla věnována tématu „duchovního ekumenismu“.  Tato kniha chce být praktickou pomocí a vřelým pozváním pro všechny, jimž leží na srdci jednota křesťanů. Doufám, že přispěje k hlubší a nezlomné jednotě s našimi bratry a sestrami skrze společnou modlitbu ke Kristu, našemu jedinému Pánu.

 

Literatura k tématu ekumenismus, jednota křesťanů:

Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu

 
Skalický Karel
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 159,- Kč   více informací >>
Koupit

Duchovní ekumenismus

Praktické podněty k jeho uskutečňování
Walter Kasper
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 119,- Kč   více informací >>
Koupit

Ut unum sint

O ekumenickém úsilí
Jan Pavel II.
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Zvon
Cena: 30,- Kč   více informací >>
Koupit