Úspěšný titul ´Obtížné oddíly Knih Mojžíšových´ má pokračování

27.1.2014


Obtížné oddíly knih Předních proroků

 

Obtížné oddíly knih Předních proroků

Info a běžná cena: vázaná, 464 s., 390 Kč
Téma: teologie, bible
Edice: Studium
Vydáno: 2014
Objednací číslo: 101835
Druh zboží: kniha
  NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat další svazky k ostatním částem Starého zákona. Sám připravil šestnáct výkladů z knih Jozue, Soudců, Samuelových a Královských, které v hebrejském kánonu Písma tvoří zvláštní celek, jemuž se říká "Přední proroci". Tento termín vyjadřuje zaměření těchto textů - nejedná se o knihy historické, nýbrž o knihy prorocké. Proroci, jak o nich mluví Bible, nejsou nějací věštci o budoucnosti, ale spíše poslové, kteří z "Boží perspektivy" promlouvají do přítomnosti. Kniha je určena těm, kdo si při četbě Bible kladou otázky. Klást si otázky a hledat na ně odpovědi je něco, k čemu Bible sama vnímavého čtenáře přímo zve a navádí. Kdo Bibli aspoň trochu zná, ví, že se tu počítá s dialogickým čtením, při němž hledáme u biblických svědků odpovědi na své otázky, ale i naopak, jsme při četbě vystavováni otázkám a výzvám, které před nás staví Boží slovo.
Klíčová slova
bible-teologický kontext
1. kniha Královská
1. kniha Samuelova
2. kniha Královská
2. kniha Samuelova
Kniha Jozue
Kniha Soudců
Starý zákon
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Prudký Martin  Heller Jan  
- tituly z této edice: Studium
- Tituly k tomuto tématu: teologiebible
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: bible-teologický kontext 1. kniha Královská 1. kniha Samuelova 2. kniha Královská 2. kniha Samuelova Kniha Jozue Kniha Soudců Starý zákon 
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství