Výročí 150 let od smrti sv. Jana Nepomuka Neumanna

5.1.2010

5. ledna si připomínáme výročí 150 let od smrti českého světce Jana Nepomuka Neumanna.

Biskup a redemptorista Jan Nepomuk Neumann (1811-1860) byl prvním svatořečeným biskupem Spojených států amerických.

Tento "syn Šumavy", jak se sám označoval, se stal neúnavným misionářem.  V době, která příliš nepřála církvi a katolické víře, vybudoval v USA na osmdesát kostelů a kolem stovky katolických škol. Chudý přistěhovalec, přírodovědec, lingvista, kněz, duchovní vůdce, spisovatel, misionář, ochránce chudých, teolog a biskup - to všechno byl náš krajan.

Zemřel na ulici svého biskupského města Filadelfie ani ne padesátiletý, vyčerpán prací.

 

Sv. Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích. Po vystudování teologie v Českých Budějovicích a v Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze (1836) a horlivě působil jako misionář. V roce 1840 vstoupil do kongregace redemptoristů. Stal se biskupem ve Filadelfii (1852). Založil 80 kostelů a asi 100 katolických škol, především pro přistěhovalce z Evropy. Zemřel náhle 5. ledna 1860. V roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého. V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup. (převzato z www.iencyklopedie.cz).

 

 

Karmelitánské nakladatelství vydalo v roce 2009 životopis Jana Nepomuka Neumanna, který je strhujícím příběhem, který v sobě snoubí to nejobyčejnější lidství s nevšedním hrdinstvím.

                                                                 
                                                       Život Jana Nepomuka Neumanna