Communio 3/2006 - Lidská důstojnost a osoba

16.12.2010

Články z čísla:

Editorial (233–234)
Hans Urs von Balthasar, K pojmu „osoba“ (235–243)
Holger Zaborowski, Ikonické existování. K hermeneutice toho, co znamená být člověkem (244–267)
Christian Frevel, Jako rosa z lůna červánků. K lidské důstojnosti podle Starého zákona (268–278)
Karl von Ballestrem, Katolická církev a lidská práva (279–302)
Joseph Ratzinger, Obnova morální teologie: perspektivy 2. vatikánského koncilu a encykliky Veritatis splendor (303–313)
František Kunetka, Biřmování v pohledu liturgické teologie. Podněty k mystagogii (314–336)

Sekce: čísla vydaná v roce 2006   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Projekty KNA: Jsme na facebooku: