Communio 1/2010 - Velikonoční tajemství

17.12.2010

První svazek letošního ročníku je věnován velikonočnímu tajemství. Navazuje na cyklus pojednávající o tajemstvích Ježíšova života, jemuž se věnujeme od r. 2002. Zatím jsme v něm uvažovali o tématech: tajemství Ježíšova života, vtělení, Ježíšův skrytý život, Ježíšův křest a pokušení, svatba v Káně, hlásání Božího království a pokání, proměnění Páně, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Nyní se cyklus dostává ke svému vrcholu. Tomuto tvrzení je třeba rozumět ve světle následujících skutečností:

Událost ukřižování je dokonáním životního běhu muže z Nazareta. Ten zde totiž vyústil ve smrt tak reálnou, jak je to jen možné. Má li Ježíšova pouť životem, jež se nakonec ukázala být (ne nevědomou) cestou ke kříži, jaké pokračování, je jím prostě vstup do stavu duše odloučené od těla a do toho, co ji charakterizuje z hlediska jí samé (odosobňující, ba znicotňující bez vztahovost a bez-moc): stejně jako tomu bylo u těch, kdo zesnuli od doby, kdy smrt v důsledku hříchu vstoupila do světa. Cesta ke kříži ústí v konec konců, tj. v descensus ad inferos.

Událost vzkříšení z mrtvých však odhalila, že Ježíšova životní pouť nekončí pro Boha Otce, od nějž vposled pochází a k němuž je zacílena. Smrt všeho, co je lidským sebeuskutečněním (i ve zcela pozitivním smyslu svobodného úsilí o život s Bohem a v poslušnosti jeho vůli), dává Bohu Otci příležitost, aby prokázal, kým je on sám a kým je pro něj ten, jenž zemřel. Aby se projevil jako životodárná Láska, jež zcela osobním způsobem miluje toho, kdo ve smrti bezmocně upadl do jeho rukou. Vzkříšení je zjevením identity Boha Otce i identity Ježíše Krista.

Nestačí tedy říci, že velikonočními událostmi se Ježíšův život dokonává. On zde také vrcholí: sem směřuje, zde se zřetelně objevují jeho obrysy a projevuje jeho smysl. Když Martin Kähler r. 1892 v knize Der soggenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus napsal, že evangelia vlastně ani tak neposkytují Ježíšův životopis, jako spíše „pašijové vyprávění s obšírným úvodem“, naznačil, že těm, kdo uvěřili ve zmrtvýchvstání, odhalují velikonoční události pointu Ježíšova příběhu jako celku i – zpětně – jeho jednotlivostí a že ozřejmují povahu jeho poslání od Boha a jeho osobní identitu druhé božské osoby v Trojici.


Communio 1/2010 - Velikonoční tajemstvíČlánky z čísla:

Editorial
Walter Kasper - Kříž jako zjevení lásky Boha
Karl-Heinz Menke - Balthasarova "Teologie tří dnů". Ježíš jde na kříž, k mrtvým, k Otci.
Gerard Rémy - Syn zrozený ve smrti
Michael Figura - Boží utrpení v teologii církevních otců
Jean-Pierre Batut - Trpící Otec?
Peter Henrici - "Smrt Boží" ve filosofii
Tomáš Machula - Jobovo utrpení.


MKR Communio 1/2010 - Velikonoční tajemství můžete zakoupit v internetovém obchodě ikarmel.cz


 Všechna dostupná čísla v internetovém obchodě naleznete zde.

 

 

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Projekty KNA: Jsme na facebooku: