Jaroslav Pelikan: Vědec s velkými znalostmi a hlubokou vírou

21.2.2011

Jaroslav Pelikan je vzdělanec s hlubokou křesťanskou vírou (která se u vědců takové velikosti nenachází automaticky). Proč by ale měli katolíci číst amerického profesora, který konvertoval od luterství k pravoslaví?

Především proto, že se velmi přínosně nasazoval v ekumenickém dialogu. Nemyslíme teď trochu nemastný a neslaný, politickými ohledy deformovaný ekumenismus, ale poctivé společné hledání katolíků, protestantů a pravoslavných při hledání kořenů víry, pohledu na dějiny křesťanského myšlení, při chápání jednotlivých článků víry, tedy dogmat.

Tohoto ekumenického dialogu se desetiletí účastnil a nyní v tom pokračuje i Svatý otec Benedikt XVI. Dospívá se při něm velmi obtížně, ale přece jen ke shodám nad jednotlivými otázkami křesťanské věrouky. Zmiňme např. Společnou deklaraci o ospravedlnění a dědičném hříchu, podepsanou zástupci Římskokatolické církve a Světovým luterským svazem v roce 1999.

Zajímavé jsou i autorovy slovenské kořeny, jeho stálý zájem o starou vlast, citlivost k tomu, čemu kardinál Špidlík říkal slovanský přínos křesťanské spiritualitě. Čteme-li prof. Pelikana, můžete si být stoprocentně jist tím, co tvrdí. Stejně jako správný novinář oddělí komentář od zprávy, tak dobrý historik nikdy nezamění svůj názor s historickým faktem.

Kniha Ježíš v proměnách století je odvážným pokusem uchopit osobu Spasitele z pohledu obecných dějin. Nikde přitom není zamlčeno nebo potlačeno základní tajemství víry, totiž že Ježíš Kristus je Pán světa, Pantokratór, Vševládný, hlavní postava dějin spásy.

Chcete-li tedy obdarovat nevěřícího nebo člověka, který o Kristu a o víře pochybuje, knihou, která do jeho života vnese z překvapivého úhlu pohledu světlo evangelia, je pro Vás i pro Vaše katolické přátele Pelikanův Ježíš v proměnách staletí velmi vhodná.

Pavel Mareš, redaktor KNA


Ježíš v proměnách staletí

kniha: Ježíš v proměnách staletí
autor: Jaroslav Pelikan
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101202-

Sekce: recenze knih KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému