Karmelitánské nakladatelství vydalo za dobu svého působení již více než 2000 titulů a každý rok přibývá několik desítek novinek. Informace o veškeré naší produkci shromažďujeme na stránkách našeho obchodu www.ikarmel.cz, kde naleznete i velké množství knih z produkce jiných nakladatelství.

28.12.2012

Nepamatuji si, že by si někdy moji rodiče něco hezkého řekli…

Moji rodiče spolu žili, jak jsem byla přesvědčená, jenom kvůli mně, jenom – jak říkávají zahořklé ženy – jenom kvůli dítěti… Nepamatuji si, že by si někdy něco hezkého řekli. Třeba celý týden spolu nepromluvili, chodili kolem sebe jako lidé, co se neznají. Vyrůstala jsem v tomhle prostředí a dost mě to poznamenalo. více

Sekce: tituly KNA


19.12.2012

Na Štědrý den mě opustil ten, kterého jsem milovala

(vyprávění jedné snoubenky)
Na Štědrý den mě opustil ten, kterého jsem milovala…
Strrrrrrrrrrrrašně milovala.
Ale na ten Štědrý den jsem také dostala dárek: jednu větu.
I věta může být dárkem a posilou. více

Sekce: tituly KNA


17.12.2012

Muž, který pomohl mnohým lidem přestát hrůzy

Peter Wust, profesor filozofie na univerzitě v Münsteru, napsal v adventu 1939 dopis svým studentům. Byl to dopis na rozloučenou, neboť Wust už dva roky trpěl rakovinou dutiny ústní. Peter Wust pomohl skrze své spisy mnohým lidem přestát hrůzy druhé světové války, mnohým dalším pak pomohl uprostřed této hrůzy zemřít ve smíření s Bohem i se sebou samým. více

Sekce: tituly KNA


15.12.2012

Zapomeňte na struktury. To, co potřebujeme, je dialog…

Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že praktikujících křesťanů v Evropě notně ubývá. Copak už se dnes vůbec nikdo neptá, co mohou církve nabídnout? více

Sekce: tituly KNA


14.12.2012

Vánoce jsou zvláštní svátky

Mnozí se na Vánoce v hloubi srdce těší, navenek na ně ale nadávají. Svátek Vánoc ale dokáže mnohdy oslovit i nedotknutelné komnaty našich srdcí. Jde jen o to nechat se oslovit a neodmítat to, co k nám přichází, třebas i v podobě, kterou jiní navenek odmítají. Nová knížečka "Je tu přece Ježíšek" přináší mnoho životní moudrosti v podobě zaznamenaných příběhů a vyprávění. Tato knížka se může stát inspirací, jak prožít Vánoce "tak tochu jinak" i uprostřed nepříznivých životních okolností. více

Sekce: tituly KNA


11.12.2012

Jednou jsem si připadala strašně zbytečná

(vyprávění jedné prababičky) Jednou … jako mladé děvče … jsem si připadala strašně zbytečná … Svět se mi zdál nesmyslný… O Vánocích v onom roce k nám přijela má prababička. více

Autor: Jan Maxmilian   |   Sekce: tituly KNA


5.12.2012

Čas jsou peníze

Času je samozřejmě zapotřebí užívat a využívat. Jenže zbývá otázka: K čemu? více

Sekce: tituly KNA


29.11.2012

Advent je vstupní branou do vánoční svatyně

Advent je vstupní branou, jíž musíme projít, abychom vešli do vánoční svatyně. Po stranách brány stojí dvě postavy, jež svatyni střeží a ptají se nás, proč chceme vstoupit; zároveň nás poučují, jak to máme udělat. více

Sekce: tituly KNA


26.11.2012

S hrdostí zdvihněte hlavu, neboť budete osvobozeni od všeho zla!

Až Syn člověka přijde s mocí a velkou slávou, bude to pro Pánovy učedníky „požehnaná událost“! Mají pak s hrdostí zdvihnout hlavu, neboť uvidí naplnění Pánových příslibů a zakusí osvobození ode všeho zla, jež museli strpět. (1. neděle adventní, cyklus C) více

Autor: Jan Maxmilian   |   Sekce: tituly KNA


26.11.2012

Až to začne, vzpřimte se!

Když se množí pohromy světa, zdvihněte hlavu, to znamená rozveselte srdce, neboť se blíží vykoupení, po kterém jste toužili... (Myšlenky k adventu ) více

Sekce: tituly KNA


24.11.2012

Můžeme se modlit za Mao Ce-tunga?

V Pekingu na náměstí Tchien-an-men stojí mohutné mauzoleum Mao Ce-tunga. Člověk vstupuje do děsivě působícího prostoru, vyloženého zeleným a částečně rudým sametem, a na katafalku vidí ve skleněné rakvi Mao Ce-tunga. Celá scéna mě vedla k zamyšlení: Co tu vlastně pohledáváme? A co znamená tenhle muž pro tento národ? Jaké dědictví po sobě zanechal? Kolik mrtvých vroubí jeho životní cestu? více

Sekce: tituly KNA


7.9.2012

Novinka p. Františka Lukeše - Celý život jsem se učil a přece jsem propadl

Novinka p. Františka Lukeše - Celý život jsem se učil a přece jsem propadl
František Lukeš je filozof života. Má vznešené poslání pomáhat druhým žít. A to je velmi důležité v každém čase. Je vzdělaný a umí pomáhat s taktem. Nepoučuje a nepřesvědčuje, on prostě žije. (Vladimír Komárek) více

Sekce: tituly KNA


24.8.2012

Andělská škola lásky - nová kniha Eduarda Martina

Andělská škola lásky - nová kniha Eduarda Martina
Povídky shromážděné v této knížce volně navazují na „andělskou pentalogii“, která postupně vycházela v Karmelitánském nakladatelství. Spojuje je jednotné téma: různé podoby lásky. více

Sekce: tituly KNA


20.8.2012

Čtení pro horké letní dny - Příběhy pro osvěžení duše

Čtení pro horké letní dny - Příběhy pro osvěžení duše
Lépe je žít bez jídla než bez příběhů. Bez jídla člověk zemře, ale bez příběhů žije jako mrtvý. Příběhy pro osvěžení duše jsou sbírkou krátkých, čtivých příběhů s pointou, které poučí i potěší. V jádru každého příběhu se skrývá moudrost, útěcha a povzbuzení pro chvíle nesnází a nezřídka i světlo pro rozhodování mezi tím, co je zlato, a co se jen tak třpytí… více

Sekce: tituly KNA


20.8.2012

Hořící oheň - Život svatého Pia X.

Hořící oheň - Život svatého Pia X.
Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a humoru. více

Sekce: tituly KNA


19.7.2012

Nová kniha otce biskupa Josefa Hrdličky - Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Nová kniha otce biskupa Josefa Hrdličky - Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách
Záměrem autora je inspirovat duchovní život v rodinách. Knihu napsal především pro povzbuzení přátel z modlitebních hnutí matek a otců, ale také jako dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným, zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s Pánem. více

Sekce: tituly KNA


17.7.2012

Provokující evangelia

Provokující evangelia
Od roku 1967, kdy vyšla poprvé, se kniha dočkala v Itálii už třiceti vydání, a přitom neztratila nic na své aktuálnosti. Co jsme to jen s evangeliem udělali? „Světlo se ztlumilo, aby příliš neoslňovalo, sůl pozbyla chuti, protože tak to vyžaduje zdravý rozum, střelný prach navlhl, Slovo bylo zneškodněno a paradoxy z evangelia ztratily svou výbušnost.“ Alessandro Pronzato stírá z evangelijních příběhů nánosy prachu a zvykovosti, s níž je většinou vnímáme, takže se nám otevírají v úplně novém světle a průraznosti. více

Sekce: tituly KNA


8.7.2012

Pramen radosti - Daniel Ange

Pramen radosti - Daniel Ange
V době, kdy závratnou rychlostí ubývají zdroje energie, vyvstává naléhavá nutnost se přeorientovat na neustále obnovující se energii: na radost z Boha, kterou nic a nikdo nemůže nikdy vyčerpat. Vždy a bez přestání z něj budeme těžit sílu, odvahu, radost ze života. více

Sekce: tituly KNA


6.7.2012

Trapisté z Tibhirine - Iso Baumer

Trapisté z Tibhirine - Iso Baumer
Osud mnichů z Tibhirine se dostal do pozornosti širší veřejnosti poté, co o nich francouzský režisér Xavier Beauvois natočil film O bozích a lidech (Velká cena poroty filmového festivalu v Cannes 2010). Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině devadesátých let minulého století. více

Sekce: tituly KNA


4.7.2012

Uzdravení skrze podobenství - Anselm Grün

Uzdravení skrze podobenství - Anselm Grün
Autor zkoumá, jak Ježíš uzdravoval posluchače prostřednictvím svých podobenství. Vychází z vlastních zkušeností, kdy mnoha lidem pomáhal překonat jejich krize. více

Sekce: tituly KNA


29.6.2012

Nové CD s promluvami Vojtěcha Kodeta

Nové CD s promluvami Vojtěcha Kodeta
Cd Promluvy I. Vojtěcha Kodeta bylo nahráno při večerech chval v kostele sv. Havla v letech 2010-2011. více

Sekce: tituly KNA


22.6.2012

Nový zákon - 4. vydání

Nový zákon - 4. vydání
V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává již 4. vydání překladu Nového zákona užívaného v českých liturgických knihách. více

Sekce: tituly KNA


26.4.2012

Dvě minuty ticha - Hana Pinknerová

Dvě minuty ticha - Hana Pinknerová
Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, co byste si s sebou vzali na pustý ostrov? Jak si uvědomit vděčnost, když ji necítíte? Došlo vám, že i z vás bude jednou tchyně? Co lze říci knihou anebo co nám dosvědčují sněhové vločky? Autorka uvažuje také o odpouštění, toleranci, trpělivosti či svobodě a dalších pojmech. Svým osobitým způsobem převrací známé pojmy naruby, hraje si s nimi a hledá v nich skrytá poselství. V běžných situacích každodenního života nachází odlesky nádhery věčnosti. více

Sekce: tituly KNA


25.4.2012

Síla lži - Cesty k uzdravení

Síla lži - Cesty k uzdravení
Je až s podivem, jak málo se píše o tak aktuálním tématu. Přitom lež ve svých mnoha podobách se týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše obětí lživých poselství někoho druhého. Podobně jako všechny neřesti, i lež parazituje na našem lidství, ochromuje nás na úrovni srdce. více

Sekce: tituly KNA


24.4.2012

Modlitba s ikonami - Henri Nouwen

Modlitba s ikonami - Henri Nouwen
Často se stane, že se nemohu modlit, že jsem příliš unavený, abych si četl evangelia, příliš neklidný na duchovní rozjímání, příliš deprimovaný na to, abych něco říkal Bohu, prostě příliš vyčerpaný, než abych cokoli dělal. Ale stále se mohu dívat na tyto obrazy, tak úzce spojené se zkušeností lásky. (Henri Nouwen) více

Sekce: tituly KNA


23.4.2012

Roucho

Roucho
Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven velitelem tamní římské posádky. více

Sekce: tituly KNA


19.4.2012

I darebák má duši

I darebák má duši
Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s láskou o lidech, které i já moc dobře znám, o mladých, těch nejubožejších, kteří žijí na ulici. Jeho svědectví vás zasáhne, tak jako zasáhlo mě. (Guy Gilbert) více

Sekce: tituly KNA


18.4.2012

Spiritualita starce Silvána

Spiritualita starce Silvána
„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu (1866–1938). Svatý Silván je velký apoštol Božího milosrdenství, soucitu s celým stvořením a lásky k nepřátelům. více

Sekce: tituly KNA


16.4.2012

Modlitba? No problem!

Modlitba? No problem!
Autor uvádí čtenáře do modlitby jako ten, kdo poznal její cenu, ale i úskalí. Srozumitelným a přívětivým způsobem nabízí množství inspirací i praktických rad ohledně modlitby. Vnímá modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících lidí. Ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity. V jeho knížce najdou povzbuzení a světlo jak začátečníci v modlitbě, tak i zralí křesťané, kteří už o modlitbě četli leccos. více

Sekce: tituly KNA


11.4.2012

Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání

Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. více

Sekce: tituly KNA


7.3.2012

Andílek ve vodách

Andílek ve vodách
Knížka Reginy Domanové je půvabným zpracováním toho, jak může maminka, která čeká dalšího potomka, říci jeho sourozenci, co se děje v jejím bříšku. více

Sekce: tituly KNA


5.3.2012

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout
Krátké povídky, úvahy a fejetony P. Františka Lukeše si získaly velký čtenářský ohlas už v devadesátých letech, kdy vycházely v nakladatelství Zámek. Vyprávějí o obyčejných lidech s obdivuhodnými vlastnostmi, postoji a činy. Hlavní motivací autora je přispět ke zlepšení současného světa tím, že se zamýšlí nad chováním lidí, kteří v něm žijí. více

Sekce: tituly KNA


2.3.2012

Novéna k Panně Marii - nová kniha Vojtěcha Kodeta

Novéna k Panně Marii - nová kniha Vojtěcha Kodeta
Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před mariánskými svátky, ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluvná modlitba v situaci něčí nouze. Základ novény tvoří text Písma svatého, předložený k modlitebnímu čtení a následnému rozjímání. Závěrečné prosby se převážně inspirují prosbami z liturgie hodin. více

Sekce: tituly KNA


20.10.2011

Rodiče v akci

Rodiče v akci
Nepřebírat zodpovědnost ze dítě. Neomezovat zbytečně svobodu dítěte. Předávat víru, ale promyšleně. Nasadit si pozitivní brýle. Stanovovat hranice. více

Sekce: tituly KNA


19.10.2011

V ringu s Bohem

V ringu s Bohem
Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého ho odvezli do nemocnice a po nějakém čase umístili do pěstounské péče jedné venkovské rodiny. více

Sekce: tituly KNA


17.10.2011

Moučníky sestry Anastázie - recepty na dobré sladkosti

Moučníky sestry Anastázie - recepty na dobré sladkosti
Kláštery si odpradávna uchovávaly své charakteristické recepty příprav jídel a nápojů. Sestra Anastázie shromáždila a vlastní letitou praxí vyzkoušela řadu výborných receptů moučníků, vycházející z kulinářského umění nejrůznějších tradic. více

Sekce: tituly KNA


14.10.2011

Alžběta od Trojice - nová kniha A. M. Sicariho

Alžběta od Trojice - nová kniha A. M. Sicariho
Blahoslavená Alžběta od Trojice (1880–1906) jakoby se nacházela neprávem ve stínu jiné velké karmelitky své doby, svaté Terezie z Lisieux. Přitom už velký myslitel minulého století H. U. von Balthasar vyzdvihl jejich nápadnou duchovní spřízněnost i podobné vnější okolnosti jejich života. více

Sekce: tituly KNA


13.10.2011

Blahoslavenství jako lék

Blahoslavenství jako lék
Autorův pohled na blahoslavenství je velmi neotřelý. Srovnává každé blahoslavenství s jednou ze současných ateistických ideologií a ukazuje, že každá z nich je ve své podstatě karikaturou příslušného blahoslavenství. Chceme-li si svou blaženost zajistit vlastními silami, dojdeme k „anti-blahoslavenstvím“. více

Sekce: tituly KNA


12.10.2011

365 dní s mystiky Karmelu

365 dní s mystiky Karmelu
V zástupu svatých a blahoslavených najdeme mnohé vzácné představitele karmelitánské spirituality. Tři z nich – Terezie z Avily, Jan od Kříže a Terezie z Lisieux – byli dokonce prohlášeni za učitele církve, neboli církev označila jejich nauku za obzvlášť cennou, inspirativní a univerzálně platnou. více

Sekce: tituly KNA


11.10.2011

Nová kniha Zádrhele lásky

Nová kniha Zádrhele lásky
Všichni toužíme po partnerském vztahu, který by trval celý život a přinesl nám štěstí. Cesta k němu však bývá dlouhá a klopotná, je na ní třeba překonat spoustu překážek. Nejprve musíme jeden druhého poznat a odhodlat se ke vstupu do manželství. více

Sekce: tituly KNA


23.9.2011

Slovo a život - cyklus B

Slovo a život - cyklus B
Ve svém tříletém cyklu Slovo a život nabízí otec Raniero Cantalamessa zamyšlení nad nedělními biblickými texty celého liturgického roku. Jeho výklady zachycují základní tematiku liturgických čtení z nedělí a slavností a uvádějí je do souvislostí s dalšími biblickými texty, ale i s aktuálními problémy církve a dnešního člověka. více

Sekce: tituly KNA


22.9.2011

Evangelium podle Marie

Evangelium podle Marie
Tato kniha je plodem duchovních cvičení, při nichž nás Duch svatý vedl k meditování nad Božím darem, jakého se nám dostalo skrze víru Mariinu. Maria září světlem, které nevychází z ní a nezastavuje se u ní. Světlo jí prochází, podobně jako prochází velkým vitrážovým chrámovým oknem, které je nechává zpívat a předává nám je neporušené a nádherné. Je třeba, abychom věděli, že i my jsme povoláni stát se světlem Boží slávy. (Georgette Blaquièreová) více

Sekce: tituly KNA


20.9.2011

Malá Jeruzalémská Bible

Malá Jeruzalémská Bible
Text Jeruzalémské bible je doplněn poznámkami, omezenými na nezbytné minimum. Praktická Bible malého formátu vhodná pro ty, kdo s čtením Písma teprve začínají, pro katechumeny, mládež, pro ty, kdo jsou na cestách. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2011

Duchovní boj - nová kniha Jerzyho Zielińského

Duchovní boj - nová kniha Jerzyho Zielińského
Každý člověk je Božím chrámem. Tento duchovní chrám má své centrum, jímž je srdce člověka, a opěrné pilíře, které zajišťují jeho stabilitu. více

Sekce: tituly KNA


13.9.2011

Otec Pio z Pietrelciny - 2. vydání

Otec Pio z Pietrelciny - 2. vydání
Tato kniha může zaujmout každého, kdo chce hlouběji proniknout k velmi přitažlivé postavě otce Pia z Pietrelciny. Jedná se o vzácné svědectví těch, kdo tohoto světce ze San Giovanni Rotondo dlouhá léta osobně znali a dávali se od něj také duchovně formovat. Právě tato hodnota svědectví i celá řada nových materiálů - autoři se relativně často odvolávají na osobní zkušenost a na své vlastní archivy - představuje nesporný přínos. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2011

Serafim Sarovský - Život a duchovní moudrost

Serafim Sarovský - Život a duchovní moudrost
Serafim Sarovský (1759–1833) je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní nauka dodnes inspirují křesťany po celém světě. více

Sekce: tituly KNA


6.9.2011

Totalitám navzdory - Vojtěch Vlček

Totalitám navzdory - Vojtěch Vlček
Hrdinské osobnosti našeho protinacistického a protikomunistického odboje by rozhodně neměly upadnout v zapomnění. V deseti rozhovorech známého autora se čtenářům představí jak lidé mediálně známí, vyznamenaní nejvyššími státními poctami, tak i hrdinové veřejnosti spíše skrytí. Ne náhodou se stali režimu nepohodlnými. Do konfliktu s totalitní mocí je přivedla jejich neochota sklonit hlavu a mlčet tváří v tvář nespravedlivému zotročování lidí, ale i radikální odmítání kolaborace a odvaha postavit se bezpráví i se zbraní v ruce. více

Sekce: tituly KNA


29.8.2011

Knížky plné modlitbiček pro děti

Knížky plné modlitbiček pro děti
Knížečka Modlitbičky a Modlím se s medvídky Františky Böhmové jsou plné modliteb pro děti, které jsou doplněné množstvím krásných ilustrací. více

Sekce: tituly KNA


26.8.2011

Práce jako duchovní úkol

Práce jako duchovní úkol
Mnoho lidí se domnívá, že práce a duchovní život jdou proti sobě. Anselm Grün a Friedrich Assländer však ukazují, jaký užitek přináší spojení modlitby a práce. Duchovní člověk nachází ve své práci smysl, který přesahuje její praktický výsledek. Práce nemusí ochromovat duchovní život; je-li prožívána s živou vírou, umožňuje člověku duchovní růst, a to nezávisle na viditelném úspěchu. více

Sekce: tituly KNA


25.8.2011

Moudrost otce Browna - G.K. Chesterton

Moudrost otce Browna - G.K. Chesterton
G. K. Chesterton obohatil detektivní žánr o charakteristickou postavu nenápadného kněze v roli detektiva. Otec Brown je nadán nejen zemitou vírou v Boha, ale i zdravým selským rozumem, a především znalostí všech zákoutí lidských srdcí. Všechny tyto vlastnosti mu umožňují elegantně řešit nejrůznější zločiny a objasňovat zdánlivě tajuplné události. více

Sekce: tituly KNA