Karmelitánské nakladatelství vydalo za dobu svého působení již více než 2000 titulů a každý rok přibývá několik desítek novinek. Informace o veškeré naší produkci shromažďujeme na stránkách našeho obchodu www.ikarmel.cz, kde naleznete i velké množství knih z produkce jiných nakladatelství.

25.8.2011

Šimon Petr - Lidský příběh prvního z apoštolů

Šimon Petr - Lidský příběh prvního z apoštolů
V každé etapě své životní pouti, kterou jsem jako člověk, křesťan, mnich a opat urazil, jsem nalezl ve svatém Petrovi společníka, který mne v mé lidské ubohosti a rozporuplnosti předchází. Petra můžeme vždy následovat, Petr nás pokaždé vede k Ježíši, neboť přes svou křehkost nikdy nedovolil, aby se jeho srdce odloučilo od Krista, a to ani ve chvíli, kdy jej zapíral. Známe Petrovy slabé i silné stránky, známe jeho hříchy i jeho svatost. Můžeme a máme se vydat do školy Šimona zvaného Petr, do školy jeho cesty s Ježíšem. (Mauro Giuseppe Lepori) více

Sekce: tituly KNA


24.8.2011

Andělé v kurzu - nová kniha Notkera Wolfa

Andělé v kurzu - nová kniha Notkera Wolfa
Světoznámý benediktin Notker Wolf se rád zabývá každodenním prožíváním z pohledu víry, a to stylem krátkých příběhů nebo postřehů o životě. Ve svých vtipných, někdy i provokativních zamyšleních píše o lidskosti, odvaze, loajalitě, ale také o mezích člověka. Především však čtenáře povzbuzuje k důvěře, že s Boží pomocí a požehnáním je možné radostně a smysluplně prožít i náročný život. více

Sekce: tituly KNA


24.8.2011

Přesýpací hodiny - sbírka lyrických básní Václava Renče

Přesýpací hodiny - sbírka lyrických básní Václava Renče
Václav Renč je mezi svými čtenáři známý především jako autor velikých mariánských skladeb, zejména Popelky Nazaretské. Ve své poslední lyrické sbírce Přesýpací hodiny se však představil jako autor srozumitelné spirituální lyriky. více

Sekce: tituly KNA


11.8.2011

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera
Pokud Kongregace pro šíření víry potřebovala oživení, nové lidi a nový směr k tomu, aby se vypořádala s problémy doby po první světové válce, bylo totéž stejně důležité pro Posvátnou kongregaci Svatého oficia, hned po papeži nejvyššího arbitra ve věcech víry a morálky a přímou nástupkyni inkvizice, jež v roce 1938 čelila větším výzvám než kdykoli předtím ve své historii. Rozvoj rozhlasu, rozsáhlá produkce knih, novin a časopisů pro stále vzdělanější společnost, „moderní názory“ na sexuální otázky, rozvody a vlastně všechna tato témata se střetávala s učením církve, které Svaté oficium (název instituce byl v roce 1966 změněn na Kongregaci pro nauku víry) bránilo. více

Sekce: tituly KNA


9.8.2011

Edita Steinová jako žena modlitby

Edita Steinová jako žena modlitby
Edita Steinová (1891-1942) byla svatořečena r. 1998 a jako spolupatronka Evropy patří k nejvýznamnějším světeckým postavám nejen naší doby, ale i dějin církve. Kniha Joanne Mosleyové představuje čtenářům Editu jako ženu, jež svou odvahu čerpala z každodenního setkávání s Bohem. více

Sekce: tituly KNA


23.6.2011

Umění rozlišovat - novinka

Umění rozlišovat - novinka
Každý den nás staví před řadu drobných rozhodnutí, která sice vypadají bezvýznamně, ale v souhrnu mohou výrazně ovlivňovat nás i naše bližní. Občas ale konáme rozhodnutí zásadní, která náš život ovlivní dlouhodobě a podstatně. Mezi ně patří výběr studia a profese, výběr životního partnera nebo volba zasvěceného života. více

Sekce: tituly KNA


13.6.2011

Uzdrav mě, Pane - novinka Eliase Velly

Uzdrav mě, Pane - novinka Eliase Velly
Ještě jsem nepotkal člověka, který by řekl: „Mám zlomenou nohu – no a co?Hlavní je, že nemám zlomené obě.“ Co se mě týká, mám raději v pořádku obě nohy. Připouštím však, že mnoha lidem asi nezáleží na tom, aby byli úplnými. Potkáváte například takové, kteří dbají jen na inteligenci, ale nedělají nic pro to, aby ovládli svou agresivní povahu. Další zase usilují o to, aby měli krásnou rodinu a nic jim nechybělo, ale nechtějí se obtěžovat s trpícími lidmi ze svého okolí. Ještě jiní se honí jen za penězi a úspěchem v zaměstnání, ale nelámou si hlavu s duchovním životem. Lidé tohoto druhu jako by trpěli křivicí – nejsou úplní. (Elias Vella) více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Tokijské květy - Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem
Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři perspektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnávkou exotiky. více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

V souhvězdí slávy - Básně anglických metafyziků

V souhvězdí slávy - Básně anglických metafyziků
Hovoříme-li o anglických metafyzických básnících, jimž je věnován průkopnický výbor Mons. Josefa Hrdličky, nechceme a nemůžeme je chápat jako školu, jako vyhraněnou básnickou skupinu nebo organizované hnutí. Výbor přináší nejen jádro metafyzické poezie, ale uvádí ji v širším kontextu. Doslov napsal Mojmír Trávníček. více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

Babičky a andělé - Eduard Martin

Babičky a andělé - Eduard Martin
Eduard Martin jako „sběratel a archivář“ postřehů ze života zachycuje radostné i smutné příběhy svých bližních do krátkých vyprávění, která předal svým čtenářům už v pěti knížkách (Andělské vteřiny, Kniha radosti, Andělé nás neopouštějí, Andělské dopisy a Schody do ráje). více

Sekce: tituly KNA


18.5.2011

Skrytý oheň - Joseph Langford

Skrytý oheň - Joseph Langford
Kniha Skrytý oheň je životním odkazem otce Josepha Langforda, nebo lépe řečeno odkazem Ježíše, který skrze Matku Terezu vzkázal naší době, jak je krásné žít naplno z evangelia. A otec Langford posloužil svými dary, aby dal tomuto odkazu systematickou podobu a nabídl nám novou příručku duchovního života a modlitby. Z předmluvy k českému vydání P. Jaroslava Brože více

Sekce: tituly KNA


26.4.2011

Vyznání papežského teologa - Georges Cottier - 15 let teologem Jana Pavla II

Vyznání papežského teologa - Georges Cottier - 15 let teologem Jana Pavla II
Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozhovoru s novinářem P. Favrem je tedy osobnost a pontifikát Jana Pavla II. více

Sekce: tituly KNA


6.4.2011

Nocí duše ke svobodě - novinka KNA

Nocí duše ke svobodě - novinka KNA
Donedávna byla temná noc pro lidi mimo klášterní zdi prakticky neznámým pojmem. A ti, kteří věděli, oč jde, se většinou domnívali, že se jedná o vrcholné období mystické cesty, určené pouze pro elitu – pro ty největší světce. V dnešní době je temná noc duše mezi lidmi zabývajícími se spiritualitou nesmírně populární a označují se jí jakékoliv životní trable – od skutečných tragédií až po malicherné problémy. více

Sekce: tituly KNA


4.4.2011

Kniha Hany Pinknerové - Kuchyňské pohádky

Kniha Hany Pinknerové - Kuchyňské pohádky
Možná to nevíte, ale v noci kuchyň ožívá a vařečky, hrnečky i lžičky se chichotají, jak si vyprávějí své denní příběhy. Myslíte si, že ve vaší kuchyni žádné pečivo z okna neskáče a neutíká do světa, ovšem třeba jste si toho jen nevšimli. Co může vědět louskáček na ořechy o Popelce? Co si pamatují šípky o Růžence? Jak utrhli převelikou hrušku a kam doputovala neposlušná palačinka? více

Sekce: tituly KNA


27.2.2011

Ve víru víry - Ignác Mucha

Ve víru víry - Ignác Mucha
Autor má dar vnímat všednodenní lidské hemžení nevšedním pohledem. Ve světle drobných příhod ze života mu ožívají některé pravdy víry, které sice všichni známe a častokrát slýcháme, ale v jeho podání mají sílu nás nově oslovit. více

Sekce: tituly KNA


3.2.2011

Teologické směry 20. století

Teologické směry 20. století
Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Stále více se připomíná politický rozměr evangelia. I když se mnozí domnívají, že navrch má definitivně sekularizace, teologie přesto proniká do soudobé společnosti, kultury i myšlení lidí. více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

Proč svatý? - kniha Slawomira Odera a Saveria Gaety

Proč svatý? - kniha Slawomira Odera a Saveria Gaety
Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II. V roce 2005 Benedikt XVI. zahájil proces svatořečení Jana Pavla II. a úlohu postulátora svěřil monsignoru Slawomiru Oderovi. Ten ve své knize Proč svatý? shrnuje výsledky zpracování obrovského souboru dokumentů a svědectví, které vrhají nové světlo na různé aspekty života Karola Wojtyły. více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

O třech stromech

O třech stromech
Byly jednou tři stromy a ty měly velké sny... Každý z nich nesl ve svém srdci jedno přání a každý z nich dostal od Boha dar. Jak se vzácným darem naloží? více

Sekce: tituly KNA


28.1.2011

Mystika prakticky

Mystika prakticky
Autor reaguje na známý Rahnerův výrok, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Křesťanská mystika se netýká jen elity křesťanů, kteří mají zcela mimořádné podmínky pro duchovní život. Nabývá konkrétní podoby všude tam, kde člověk od pouhého náboženského přesvědčení postoupí k praktickému životu s Kristem, v nějž věří. více

Sekce: tituly KNA


16.12.2010

Schody do ráje - Eduard Martin

Schody do ráje - Eduard Martin
Setkali jste se už v životě s anděly? Chtěli byste se přesvědčit, že andělé i dnes zasahují do našich životů? Schody do ráje čekají na své poutníky... více

Sekce: tituly KNA


22.11.2010

Jeruzalémská bible

Jeruzalémská bible
Po více než šedesáti letech vychází konečně úplný katolický překlad Písma do češtiny. Jeruzalémská bible - špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. více

Sekce: tituly KNA


20.11.2010

Leporela pro nejmenší z řady Dotýkáme se a poznáváme

Leporela pro nejmenší z řady Dotýkáme se a poznáváme
Knížka roztomilým způsobem seznamuje malé čtenáře s příběhem z Bible a současně je intenzivněji vtahuje do příběhu prostřednictvím smyslového vnímání různých skutečností. více

Sekce: tituly KNA


19.11.2010

Leporela se skládačkami (puzzle)

Leporela se skládačkami (puzzle)
Biblické příběhy s jednoduchými skládačkami, jejichž robustní díly zabaví dětské prstíky. více

Sekce: tituly KNA


19.11.2010

Leporela pro nejmenší čtenáře

Leporela pro nejmenší čtenáře
Roztomilá leporela ve tvaru srdce pro malé děti. Na obrázcích doplněnými krátkými texty se mohou děti spolu s rodiči učit, co to znamená přátelství, objetí, láska a pusinka. více

Sekce: tituly KNA


16.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig Müller
Dogmatika pro studium i pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manuály dřívější doby. Předností této studijní příručky je jasný a přehledný způsob výkladu, který tento manuál zpřístupňuje i začátečníkům v oboru. Studenti a pedagogové ocení komplexnost pojednání – autor nevynechal žádný z podstatných traktátů katolické dogmatiky. více

Sekce: tituly KNA


4.11.2010

I pokus se počítá - John Henry Newman

I pokus se počítá - John Henry Newman
Největším přínosem pro své pokolení ani nejoblíbenějšími u Boha nejsou vždy lidé, kteří nadělají ve světě největší rámus, bývají považováni za představitele rozsáhlých změn a za aktéry významných dějinných událostí. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Ikony Krista

Ikony Krista
Víra - Umění - Liturgie - Teologie. V liturgickém roce západní i východní církve jsou slaveny všechny hlavní události Kristova života: jeho narození, zjevení, uvedení do chrámu, proměnění, ukřižování a vzkříšení. Každou z těchto událostí najdeme také na obrazech a ikonách, jejichž krása odráží duchovní bohatství dějin spásy. Ikony představují setkání víry a krásy, osobního duchovního života tvůrce ikon a živého přijetí ze strany církevního společenství v liturgii. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Otče, odevzdávám se ti

Otče, odevzdávám se ti
Hlavním tématem knihy je poslušnost člověka vůči Boží vůli. Pater Stinissen se zamýšlí nad cestami vedoucími k naprosté odevzdanosti do vůle našeho nebeského Otce, jakož i nad obtížemi, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. více

Sekce: tituly KNA


3.11.2010

Další příběhy pro uzdravení duše

Další příběhy pro uzdravení duše
Knihy příběhů jsou v módě. Příběh jakožto krátký literární útvar se dostane ke čtenáři s přirozenou snadností. Vytrhuje ho z černobílé reality a přenáší jej do nového prostředí, hrajícího všemi barvami. Nenabízí jen poselství, ale míří také k srdci, k pocitům a touhám. Ukazuje, že nový a lepší život je možný, pokud se člověk rozhodne krůček po krůčku investovat energii. více

Sekce: tituly KNA


23.10.2010

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - 4. vydání
Práce profesora Pospíšila Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel je prvním systematickým zpracováním christologie a soteriologie, napsaným po 2. vatikánském koncilu v českém jazyce. více

Sekce: tituly KNA


17.10.2010

Poslední na popravišti a jiné novely

Poslední na popravišti a jiné novely
Nová kniha v edici Beletrie. Kniha novel a povídek jedné z nejznámnějších katolických spisovatelek 20. století. Gertruda von Le Fort (1876-1971) po dlouhých kontaktech s katolicismem konvertovala k němu protestantsky vychovaná a vždy svrchovaně křesťansky cítící i jednající spisovatelka před svým 50. rokem. Byla vyznamenána mnoha předními literárními oceněními a navržená i na Nobelovu cenu Setkala se i s Editou Steinovou a přijala od ní pojetí ženy jako strážkyně života. Vedle četných novel, esejů, přednášek, studií a románů se věnovala především žánru legendy, na vysoké úrovni a s velkou účinností. více

Sekce: tituly KNA


13.10.2010

Můj anděl půjde před tebou

Můj anděl půjde před tebou
V hymnu Orbis patrator optime se poslání andělů připodobňuje k poslání Spasitele a svatého Ducha: „Buď Bohu Otci za to dík, že andělům svým přikázal od Syna vykoupený lid chránit, když Duch jej pomazal“. Anděl strážný není pouhý éterický komparsista na scéně, kde se hraje o lidský život a kde se rozhoduje o jeho věčném osudu. Anděl na tomto jevišti sehrává důležitou roli. Byl pověřen Bohem, aby byl lidem k službě, jak to potvrzuje List Židům: „Což nejsou všichni (andělé) jen duchové, poslaní kvůli tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14). více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

To ostatní nechávám na Pánu Bohu

To ostatní nechávám na Pánu Bohu
Výběr z textů Petra Příhody a rozhovor s Janem Paulasem. Petr Příhoda v rozhovoru podrobně a srozumitelně popisuje, jak vyrůstal a dozrával, co ho formovalo i kdo ho ovlivnil. Příhodův životopis a jeho texty nám nabízejí příležitost ke srovnávání a reflexi. Jakpak jsme dobu, o které Petr Příhoda vypráví, prožívali my? Jak naši rodiče? Jak naše okolí? Řekla bych, že pro poctivého čtenáře vyplyne z jednoho životního příběhu i kus poznání, proč naše společnost vypadá tak, jak vypadá. (Z předmluvy Petrušky Šustrové) více

Sekce: tituly KNA


12.10.2010

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová

Příběhy nejen pro nemocné - Sonja Blachová
Autorka čtenářům otevírá přístup k moudrosti lidí, kteří už mají podstatnou část svého pozemského života prožitou. Náměty si nevymýšlí, ale při své práci pečovatelky s láskou a vnímavostí naslouchá autentickým lidským příběhům. Naslouchá, uchovává je pak v srdci a dokáže z nich mistrně vyvozovat nemoralizující, a přesto nesmírně poučné a obohacující závěry. (Z předmuvy MUDr. Marie Svatošové) více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty

Slovo a život - zamyšlení nad liturgickými texty
Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa. více

Sekce: tituly KNA


17.9.2010

Nalezli jsme milosrdenství

Nalezli jsme milosrdenství
Kardinál Schönborn ve své knize Nalezli jsme milosrdenství rozebírá poselství o Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Oblíbené židovské anekdoty

Oblíbené židovské anekdoty
Snad žádný národ nemá takový smysl pro humor jako národ židovský. Sbírky židovských vtipů jsou stále populárnější, zřejmě i proto, že jejich humor je řízný, ale vkusný. více

Sekce: tituly KNA


14.9.2010

Biblické příběhy s hlavolamy

Biblické příběhy s hlavolamy
První biblické příběhy s hlavolamy pro děti od 4 do 7 let a Biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 7 let, které se seznamují s Biblí.Knihy přináší známé i méně známé příběhy Starého a Nového zákona, jejichž podání je přizpůsobeno dětskému čtenáři. více

Sekce: tituly KNA


10.9.2010

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli

Maminky, které milují příliš - Osvaldo Poli
Co změní malé roztomilé dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu? Autor popisuje mylné představy některých matek o lásce, které je vedou k tomu, aby milovaly své děti přehnaným a nezdravým způsobem. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi

Měsíc s Pannou Marií - Gianfranco Ravasi
Autor vybral na každý den měsíce května jeden úryvek z Písma. Ten zajímavým způsobem komentuje a na konci uvádí krátkou modlitbu vybranou z liturgických textů. Kniha je vhodná pro ty, kdo připravují májové pobožnosti a také pro každého, kdo chce prožít květen s každodenní rozjímavou modlitbou a Pannou Marií. více

Sekce: tituly KNA


7.9.2010

Příběhy pro uzdravení duše

Příběhy pro uzdravení duše
Číst inspirativní příběhy je uzdravující. Hovoří lehce stravitelnou formou o věcech životně důležitých, otevírají nás hodnotám, které jsou pro kvalitu života rozhodující. Vybízejí nás k novému pohledu na sebe samé, na naše vztahy a ostatní skutečnosti života, s nimiž se potýkáme. více

Sekce: tituly KNA


23.8.2010

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové

Nebiblické příběhy - novinka Hany Pinknerové
Biblické příběhy známe z vyprávění babiček, z četby Písma svatého a z kázání v kostele. více

Sekce: tituly KNA


2.8.2010

Závislosti srdce

Závislosti srdce
aneb Jak opustit nezdravé vztahy. Autoři knihy Závislosti srdce nabízejí praktický návod, jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na druhém člověku. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Služba uzdravování - Francis MacNutt

Služba uzdravování - Francis MacNutt
Francis MacNutt ve své knize rozlišuje čtyři oblasti uzdravení Boží mocí. Je to především odpuštění hříchů, dále tzv. vnitřní uzdravení (uzdravení emocí), fyzické uzdravení a osvobození od zlého. více

Sekce: tituly KNA


12.7.2010

Detektivní příběhy otce Browna

Detektivní příběhy otce Browna
První z pěti detektivek o otci Brownovi a jeho svérázných metodách vyšetřování, kterými obohatil žánr detektivních příběhů Gilbert Keith Chesterton. více

Sekce: tituly KNA


15.6.2010

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy

Odpustila jsem. Povstání z popela rwandské genocidy
Mým záměrem není představit historii státu Rwanda či genocidy. Píšu vlastní příběh. Nejen o tom, jak jsem přežila genocidu, ale také o tom, jak jsem objevila život, který stojí za to žít, skrze víru a v hojivé síle odpuštění. Je to pravdivý příběh. Události jsou skutečné a používám své pravé jméno i pravá jména členů mé rodiny. (Z autorčiny předmluvy) více

Sekce: tituly KNA


5.1.2010

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala

Nová kniha Mons. Dominika Duky a Milana Badala
Jeden z nejnovějších titulů z Karmelitánského nakladatelství má název Bílá kniha církve s černou kapitolou - 20 let svobody 1989-2009. Přináší hodnocení uplynulých let a nevyhýbá se ani problematickým tématům. více

Sekce: tituly KNA


5.11.2009

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami

Andělé na vánoční pouti - adventní kalendář s vystřihovánkami
24 nebeských příběhů zve každé dítě k tomu, aby si našlo svého oblíbeného osobního anděla. více

Sekce: tituly KNA


2.11.2009

Písničky pro děti

Písničky pro děti
Náš tip nejen na vánoční dárek pro děti. více

Sekce: tituly KNA


22.10.2009

Sešity, se kterými si mohou děti hrát

Sešity, se kterými si mohou děti hrát
Zajímavé sešity se samolepkami plné příběhů a ilustrací pro děti (2-6 let) a malé školáky (5-8 let). více

Sekce: tituly KNA